Naturkraft: Sådan gør membraner unik oplevelsespark mulig

Det er passende, at en oplevelsespark om naturens kræfter også demonstrerer stor arkitekt- og ingeniørkunst. Og det gør Naturkraft ved Ringkøbing i den grad. Med sin enorme ringvold, der sammensmelter natur og byggeri, er der stillet store krav til holdbarhed og tæthed, fortæller arkitekterne bag byggeriet.

De historiekyndige vil vide, hvad der er fællesnævneren ved Trelleborg, Fyrkat, Nonnebakken og Aggersborg. Det er alle såkaldt ringborge fra vikingetiden – kendt for den markante ringvold rundt om byggeriet. Og nu har de kendte ringborge fået en moderne slægtning i form af oplevelsesparken Naturkraft ved Ringkøbing.

– Det er et ret unikt byggeri, der ikke er set magen til i hverken Danmark eller udlandet. Det hører jo virkelig til sjældenhederne, at man flytter tonsvis af jord for at anlægge en enorm jordvold, siger bygningskonstruktør MAK Joakim Torp Lindskov fra arkitektfirmaet Hune & Elkjær A/S.


Arkitekturen er inspireret af vikingetidens ringborge og har en lignende indfældethed i landskabet

 

En prøve i tryk og tæthed

Ringvolden i Naturkraft sammenligner Joakim Torp Lindskov med en kagerand, der er skåret et stykke af. For ind i den 500-meter lange ringvold er Naturkrafts 5.500 etagekvadratmeter store hovedbygning placeret. Og et byggeri af den størrelse, der er omgivet af tonsvis af jord på to sider, giver unikke udfordringer, fortæller Joakim Torp Lindskov.

– Vi skal dels have styr på statikken, fordi de mange tons jord selvsagt yder et stort pres på bygningen. Men vi skal også have styr på tætheden, så vi holder bygningen tør – også de mange kvadratmeter, der er dækket af jordvolden, siger han.

Hovedbygningen er indrettet med et centralt og imponerende oplevelsesrum, mens bygningens tekniske funktioner – så som teknikrum, køkken og elevatorskakte– er placeret i rummene ind mod den op mod 13 meter høje skråning.

– Jordvolden lægger en kolossal belastning på bygningen. Jord og sand presser ind mod bygningens betondæk. Det pres har vi løst, dels ved at bruge lastkompenserende materiale som polystyren samt ved at folde sandet i lag med geonet ind mod bygningen.  Konstruktionen afsluttes med en skrånende membran, der vil lede indtrængende regnvand væk fra bygningen, forklarer Joakim Torp Lindskov.

Membranerne der beskytter bygningen mod indtrængende fugt, består blandt andet  af to lag tagpap med rodhæmmende overpap eller EPDM-dug der hvor det lette og lastkompenserende materiale polystyren spiller en central rolle i forhold til at fordele det store jordtryk jævnt.

Det er Phønix Tag Esbjerg, der har stået for membran-arbejdet på Naturkraft, og samarbejdet på byggeriet har været tæt, forklarer Joakim Torp Lindskov.

 

Gangbro gav hovedbrud

– Vi har arbejdet med entrepriseformen Integreret Byggeri (også kaldet New Partnering), hvor vi sidder om samme bord med hovedentreprenøren, og så inddrages underentreprenører, når vi kommer til delproblematikker af byggeriet. Det har fungeret drøngodt, fordi vi jo ikke kan være specialister indenfor alle områder, og derfor er det en gevinst at kunne trække på eksempelvis tagdækkerens ekspertise, siger han.

Det tætte samarbejde har været afgørende for at gøre det uortodokse byggeri muligt, ligesom planlægning og koordinering af tætningsarbejdet omkring det komplicerede byggeri er blevet væsentligt lettere.   Og det nære samarbejde med tagdækkerne var også af afgørende betydning, da en anden byggeteknisk udfordring skulle løses.

– For at de besøgende på Naturkraft kan gå hele vejen rundt på toppen af jordvolden, krævede det etableringen af en gangbro ovenpå hovedbygningen. Den gangbro skal både kunne bære persontrafikken på volden, og samtidig skal den være stabil overfor vind-, nedbør- og snelast. Så den detalje har været den klart sværeste at få styr på, siger Joakim Torp Lindskov.

Løsningen er blevet en v-formet kanal ovenpå bygningen, hvor kasserender med fald til begge sider sørger for at lede nedbør væk. Kanalen er tætnet med tagpap brændt fast på de stålplader, der ligger bag betonskallen.

 

Flere byggerier i pagt med naturen

Selvom Naturkraft med sin enorme jordvold er et unikt byggeri, ser Joakim Torp Lindskov oplevelsesparken som en del af en trend indenfor det moderne byggeri:

– Det, vi oplever mest efterspørgsel på, er ansvarsbevidste projekter, som opføres med omtanke og gode bæredygtige løsninger, siger han.

– Det kan være i form af valget af materialer, hvor brugen af træ i byggeriet stiger kraftigt i disse år. Men det kan også  være byggerier, der som Naturkraft tegnes, så de rent æstetisk passer med den omkringliggende natur, siger han. Fællesnævneren for den naturtro æstetik i byggeriet er, at der stilles krav til membraner og tagdækning.

 

 

FAKTA

Hvad er Naturkraft?

 • Naturkraft er en natur- og oplevelsespark på 5 hektar ved Ringkøbing
 • I parken kan de besøgende opleve naturens kræfter gennem fysisk leg, oplysende læringsaktiviteter og intuitiv forståelse for samspillet mellem menneske og natur
 • I Naturkraft kan de besøgende opleve otte særlige naturtyper, som er typiske for området ved den jyske vestkyst.

 

Tal og fakta om Naturkraft

 • Turen rundt på ringvolden: 628 meter
 • Mængde jord, der enten er kørt til eller håndteret på grunden 250.000 m3
 • Højeste punkt på volden: 13 meter
 • Antal naturtyper: 8
 • Antal etagekvadratmeter: 5.500
 • Anlægsbudget: 275 millioner kroner
 • Forventet antal gæster: 280.000
 • Indviet d. 12. juni 2020 (og der blev bygget frem til dagen før åbningen)

 

Byggeriets parter:

Bygherre: Ejendomsfonden Naturkraft

Ingeniørrådgiver: Niras

Designledende arkitekt: Thøgersen & Stouby

Projekteringsledelse: Hune & Elkjær

Landskabsarkitekt: SLA

Bygherrerådgiver: NIRAS

Ingeniør: Fuldendt

Entreprenør: Hansen & Larsen 

Tagdækker: Phønix Tag Esbjerg

Medarbejdere hos Phønix Tag Materialer, som er klar til at hjælpe dig

Kontakt os

Vi sætter en ære i at forsyne forskellige aktører i byggebranchen med gennemtestede kvalitetsprodukter, der hjælper med at holde Danmarks tage tætte.

79 96 21 00

43 66 21 60

HAR DU SPØRGSMÅL?

Vi er klar til at hjælpe

I Vejen

Tlf. 79 96 21 00
Man – torsdag 7.00 - 15.30
Fredag 7.00 – 14.30

I Greve

Tlf. 43 66 21 60
Man – torsdag 6.30 - 15.00
Fredag 6.30 – 13.00