Klæbemasser & flydende produkter

Skifersten
Skifersten strøs på frisk koldflydende bitumenprodukt

Produktet anvendes ved vedligeholdelse af tagpaptage, hvor det strøs på frisk påført overfladebehandling med koldflydende bitumenprodukter, dels for at beskytte bitumenproduktet mod solens ultraviolette stråler, dels af æstetiske årsager.

Tagfugemasse
Tagfugemasse anvendes ved fugeopgaver på et tagpap tag

Anvendes til fugning ved klemskinner og andre fugeopgaver, hvor tagpapprodukter indgår. Produktet påføres med fugepistol på et tørt, fedtfri og rengjort underlag. Efter påføringen glittes overfladen med en fugepind dyppet i en sæbeopløsning. Rengøring foretages med terpentin.