Tagkanalen: Sådan håndterer arkitekten usikkerheden efter fjernelsen af TOR-anvisningerne

Efter ophævelsen af TOR-anvisningerne er branchen landet i en limbo, og de manglende retningslinjer for tage med tagpap har skabt usikkerhed hos bygherrer og rådgivere. For CASA Arkitekter er løsningen blevet PTM-anvisningerne i Taghåndbogen. Her videreføres indholdet fra TOR med opdateret information om materialekrav, projektering og praktiske erfaringer, og det gør udbudsarbejdet nemmere og sikrer tætte tage i mange år.

Forvirring. Og frustration over ikke at kunne henvise til et gennemarbejdet materiale, som er baseret på konkrete erfaringer på tagene. Sådan beskriver Peter Ebling, Teknisk Direktør hos CASA Arkitekter, oplevelsen hos landets byggerådgivere, efter at TOR-anvisningerne blev fjernet i 2017. Det skete, efter at TOR-anvisningerne gennem mere end 30 år havde været en del af alment tekniske fælleseje:

 - Vi har fulgt TOR-anvisningerne i mange år, men nu er vi landet i en limbo, hvor vi mangler den erfaringsdatabase, der er brug for. Vi vil til enhver tid vælge velafprøvede produkter og en udførsel, der giver holdbare løsninger. Det var TOR-anvisningerne en garanti for, og uden dem opstår der en usikkerhed i branchen, fortæller han.

Vidensdatabase til gavn for aktører i branchen

Phønix Tag Materialer gennemførte sidste år en spørgeskemaundersøgelse, der bekræfter Eblings udsagn. En vidensbase med sikre retningslinjer for tage med tagpap er vigtigt for professionelle brugere, fordi rådgivere og bygherrer har brug for veldokumenterede løsninger, når taget skal projekteres og lægges.

Derfor har Phønix Tag Materialer taget konsekvensen og videreført TOR-anvisningerne i en ny vidensbase, som har fået navnet PTM-anvisningerne.

- Vi har taget TOR-anvisningerne, som man kender dem, og lagt dem over i PTM-anvisningerne, fordi vi mener, at det er vigtigt at have en vidensdatabase, som er tilgængelig for de aktører i branchen, som skal projektere et tag. De erfaringer og det indhold, der ligger i PTM-anvisningerne, står vi nu for at ajourføre og opdatere løbende, siger Kenneth Vraa, som er salgs- og marketingdirektør for Phønix Tag Materialer

PTM-anvisningerne understøtter et sikkert valg med tagpap

De nye PTM-anvisninger, som indgår i det digitale opslagsværk Taghåndbogen, indeholder retningslinjer til både projektering, udførelse, anvendelse og produktvalg. Ud over PTM-anvisningerne indeholder Taghåndbogen også tegningsmaterialer, artikler med vigtige råd om byggeri med tagpap, certifikater, datablade og garantibestemmelser.

Materialet fra Taghåndbogen er en vigtig hjælp til bygherrer og rådgivere, når der skal stilles krav til underleverandører eller laves udbudsmateriale, der giver et tæt og sikkert tag, der holder i minimum 50 år.

- PTM-anvisningerne skal gøre det nemt for branchefolk at finde de rigtige tekniske informationer, der sikrer et sikkert og tæt tag, som holder i mange årtier, fortæller Kenneth Vraa.

Genoplivningen af vidensdatabasen med Taghåndbogen glæder Peter Ebling og hans kolleger hos CASA Arkitekter.

- Vores absolut primære mål er at få en tilfreds bygherre. Og vores næste mål er – i et meget konkurrencepræget marked – at kunne have en sund økonomi. Det kan vi blandt andet ved at undgå selv at bruge alt for meget tid på selv at afsøge områder, hvor dygtige mennesker kan stille viden til rådighed, slutter han.

 

 

Se mere på Tagkanalen

På Tagkanalen bliver du klædt på med viden om, hvordan du som arkitekt eller bygherre træffer et sikkert og langsigtet valg med tagpap til byggeriet.

 

Første afsnit af Tagkanalen handler om konsekvenserne ved ophævelsen af TOR-anvisningerne. Peter Ebling fra CASA Arkitekter og Kenneth Vraa fra Phønix Tag Materialer er inviteret ind i studiet for at fortælle, hvad du som arkitekt eller bygherre kan gøre for at projektere et sikkert og tæt tagpaptag, nu hvor TOR-anvisningerne ikke længere findes.

Alle afsnit