Print

Plankedækning

Beskrivelse

Plankedækning er en tagdækningsmetode, der giver en ellers glat tagflade et karakterfuldt liniemønster.
Konstruktionen er bygget op som en koldt tags konstruktion med bærende underlag af træbaseret materiale og med første lag tagpap udført efter traditionel metode.
Herpå udføres den dekorative plankedækning.
Plankedækning kan udføres på hældninger mellem 1:3 og 1:1.
 

Underlagskrav

Plankedækning kan udføres på underlag af brædder eller krydsfiner.
Kravet til underlaget er de samme som for tilsvarende kolde tage.
 

Fastgørelse

Underste lag tagpap fastgøres ved sømning, mekanisk fastgørelse eller svejsnnig, se tabel 1.
Øverste lag tagpap fastgøres mekanisk sammen med planken, hvorefter den svøbes rundt om planken og klæbes eller svejses til planken og underlaget, se figur 1, figur 2 og figur 3.
 
 Mekanisk
fastgørelse
Svejst
Taghældning1:3 - 1:11:3 - 1:1
Øverste lagUnderste lag  
PF 5000 SBSPF/GF 3500 SBS Split / PF/GF 3500 SBS++++++
PF 5000 SBSPF/GF 3500 Split / PF/GF 3500++++
Tabel 1: Specifikationer.
+++ = specielt velegnet ++ = velegnet + = egnet
 
 

Planke til plankedækning
Figur 1: Planke til plankedækning
 
 
 
Opbygning af plankedækning - perspektiv
Figur 2: Opbygning af plankedækning - perspektiv
  1. Underpap
  2. Tagfod
  3. Fodbane
  4. Overpap
  5. Planke
  
 
 
Snit i plankedækning
Figur 3: Snit i plankedækning
 
 

Brandkrav

De nævnte specifikationer opfylder kravene i Bygningsregelmentet  til en brandmæssigt egnet tagdækning BROOF(t2). Brandgodkendelse klik her.