Print

Tiltag i produktionen

Produktionen hos tagpap leverandør Phønix Tag Materialer A/S

Som du også kan læse i vores miljøredegørelse, har vi løbende iværksat en lang række initiativer, der sikrer, at vi har miljøet for øje og at vi hele tiden bliver bedre.

 

Indsatser i produktionen den væsentligste ressource for at kunne drive sund forretning   Nordic Waterproofing stræber efter at tænke miljø- og energioptimering i alt, der vedrører vores produkter og selve produktionen   Produktionsspild optimeret til under 2%

Vi er meget bevidste om, at passe på og værne om lokalmiljøet   Det er vigtigt at vores leverandører og samarbejdspartnere fører en energirigtig forretning   Løbende kontrol og rapportering over samtlige miljø- og energiforhold