Ankenævn afviser Konkurrenceråd i tagpap-sagen

Konkurrenceankenævnet har i dag afvist Konkurrencerådets afgørelse i den såkaldte tagpap-sag. I ankenævnets afgørelse står der:

Konkurrencerådet har således ikke med den fornødne sikkerhed godtgjort, at der foreligger en "til formål"-overtrædelse. Konkurrenceankenævnet hjemviser derfor sagen til fornyet behandling og afgørelse i Konkurrencerådet.

Konkurrencerådet afgjorde den 31. maj 2017, at Nordic Waterproofing A/S, Icopal Danmark ApS og de to foreninger Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) havde brugt den nationale industristandard til at afskærme konkurrenter fra markedet. Rådet krævede i den forbindelse TOR tvangsopløst.

Men ifølge Konkurrenceankenævnets afgørelse var der ikke belæg for afgørelsen. I ankenævnets afgørelse fra i dag står der:

Konkurrenceankenævnet finder således ikke, at standarderne og/eller TOR Godkendt i sig selv kan betragtes som tilstrækkelig skadelig for konkurrencen til at anse en nærmere kontekstanalyse for overflødig. Konkurrenceankenævnet har i denne forbindelse blandt andet lagt vægt på, at standarderne har haft og stadig har et kvalitetssikrende formål, at den beskrevne adfærd ikke kan sidestilles med en egentlig markedsdeling, og at der ikke findes på afgørende måde at være sket miskreditering af konkurrenternes produkter eller anden form for påvirkning af markedet, som på grund af sin utilbørlige og/eller vildledende karakter går ud over, hvad der må tåles i en åben konkurrence og/eller faglig debat samt som led i promoveringen af TOR-ordningen.

Det må nu forventes, at Konkurrencerådet vil se på sagen igen, i hvilken forbindelse Konkurrenceankenævnet allerede har sagt, at der ikke er godtgjort konkurrencebegrænsende virkninger:

Selvom der ved fastsættelsen af standarderne og TOR Godkendt i et vist omfang er taget kommercielle hensyn, finder Konkurrenceankenævnet, at det ikke er tilstrækkelig godtgjort, at det styrende hensyn bag standarderne og/eller TOR Godkendt har været at afskærme konkurrenter fra markedet eller begrænse produktudbuddet, eller at standarderne i sig selv har været egnet til mærkbart at have (endsige har haft) en sådan effekt.

Hos tagpapproducenten Nordic Waterproofing er adm. direktør Paul Erik Rask glad for dagens afgørelse.

"Vi er glade for ankenævnets afgørelse. Efter fire år er vi nu ved at være på rette vej," siger Paul Erik Rask.

Kontaktinformation:

For yderligere henvendelser kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen, PressConnect, mobil +45 53 85 07 70

Medarbejdere hos Phønix Tag Materialer, som er klar til at hjælpe dig

Kontakt os

Vi sætter en ære i at forsyne forskellige aktører i byggebranchen med gennemtestede kvalitetsprodukter, der hjælper med at holde Danmarks tage tætte.

79 96 21 00

43 66 21 60

HAR DU SPØRGSMÅL?

Vi er klar til at hjælpe

I Vejen

Tlf. 79 96 21 00
Man – torsdag 7.00 - 15.30
Fredag 7.00 – 14.30

I Greve

Tlf. 43 66 21 60
Man – torsdag 6.30 - 15.00
Fredag 6.30 – 13.00