Opdateret PTM-anvisning om tagisolering: De vigtigste ændringer til dig, der projekterer

Tagisolering læs ny PTM-anvisning

Den opdaterede PTM-anvisning om tagisolering som blev lanceret i 2020 afspejler især ændringer i BR18. Vær særligt opmærksom på rentabilitetskravene ved ombygninger - men pas på, at konstruktionen også bliver udført fugtteknisk korrekt, lyder rådet fra anvendelsesingeniør Jens-Jørn Hunderup. 

Omkring 40 procent af den danske CO2-udledning kommer fra energiforbruget i vores boliger, og heraf står den ældre del af bygningsmassen for den største andel. Derfor er det også naturligt, at hver ny generation af Bygningsreglementet giver ambitionsniveauet et hak opad, når det handler om energikrav. Det er også tilfældet med BR18, som er den seneste udgave.

Netop skærpelserne i BR18 er i stort omfang anledning til de seneste ændringer i PTM-anvisningerne, som er Phønix Tag Materialers guide til projektering og udførelse af tagpaptage. Anvisningerne er for nylig udsendt i en opdateret udgave, hvor det reviderede afsnit om tagisolering nu blandt andet afspejler nye krav til bygningers varmetab.

‒ Energikravene i BR18 bygger videre på den grundtanke, at man opererer med en samlet energiramme for hele bygningen. Men i PTM-anvisningerne er vi naturligt nok meget centeret omkring taget, så vi hjælper rådgiveren til den rigtige projektering lige netop på det område, forklarer Jens-Jørn Hunderup, anvendelsesingeniør hos Phønix Tag Materialer.

 

Hvornår er en foranstaltning rentabel?

Ligesom i den tidligere udgave af PTM-anvisningerne skelner man mellem krav ved henholdsvis ombygning af tagkonstruktionen og når der lægges nyt tag. Ved en komplet udskiftning af taget gælder de nyeste energi- og isoleringskrav altid. Men ved ombygninger af tagkonstruktionen skal bygherre og rådgiver derimod foretage en afvejning i forhold til rentabilitet.

‒ Kravet om rentabilitetsberegninger er den ene af to faktorer, du som projekterende især bør hæfte dig ved i de nye PTM-anvisninger. Der er helt klare kriterier for, hvornår en indsats betragtes som rentabel. Det er defineret i BR18 som energibesparelsen udregnet over 40 år divideret med omkostningerne til en given foranstaltning, fortæller Jens-Jørn Hunderup.

Den fastsatte minimumsgrænse for rentabilitet er 1,33. Det svarer til, at foranstaltningen vil være tilbagebetalt inden for 75 procent af den forventede levetid på 40 år.

I afsnit 10.1 i PTM-afsnittet om tagisolering kan du læse mere om, hvordan du laver rentabilitetsberegningen.

 

Skal være fugtteknisk korrekt

Den anden faktor, som projekterende bør hæfte sig ved ifølge Jens-Jørn Hunderup, er at den valgte tagisolering også skal være fugtteknisk korrekt.

Faktisk kan hensynet til rentabilitet og det fugttekniske hensyn være modsatrettede. Forstået på den måde, at rentabilitetsberegningen kan tale for en given isoleringsmængde, som omvendt kan medføre fugtproblemer. Det gælder blandt andet, når man efterisolerer kolde tage.

‒ Hvis du tager et gammelt parcelhustag, kan der ofte ligge 100 mm mellem spærene. Ved en renovering, er boligejeren tit interesseret i to ting: Den ene er at få en større hældning og mere fald på taget, og den anden er at få bedre isolering. I projekteringen vil det typisk betyde, at man forhøjer sternkanterne og foreslår 100 mm isolering oven på spærene. Men 100 mm nede mellem spærene og 100 mm ovenpå dur ikke i forhold til fugt, og i værste fald giver det en væsentlig risiko for råd og svamp i konstruktionen, fremhæver han.

For at finde den rigtige isoleringsmængde kan du med fordel læse nærmere i afsnit 17 i PTM-anvisningen om merisolering, som giver en række eksempler på forskellige tage og anbefalet isolering. Der findes også specifikke anvisninger og råd til at undgå fugt i tagkonstruktionen i dette afsnit.

Et ekstra lag tagpap er en ombygning af taget

Både i BR15 og BR18 gælder det, at en ændring i tagkonstruktionen klassificeres som en ombygning, hvis der ændres ved mere end 50 procent af taget. Det betyder i praksis, at hvis der lægges et ekstra lag tagpap eller to oven på et eksisterende tagpaptag, skal man forholde sig til rentabiliteten.

‒ En bygherre, der bare ønsker at få vedligeholdt sit tag med et ekstra lag tagpap, er måske ikke opmærksom på dette. Derfor er det den rådgivendes ansvar at gøre opmærksom på kravet om rentabilitetsberegningen, slutter Jens-Jørn Hunderup.

Læs hele anvisningen om tagisolering på https://www.phonixtagmaterialer.dk/tagisolering 

Medarbejdere hos Phønix Tag Materialer, som er klar til at hjælpe dig

Kontakt os

Vi sætter en ære i at forsyne forskellige aktører i byggebranchen med gennemtestede kvalitetsprodukter, der hjælper med at holde Danmarks tage tætte.

79 96 21 00

43 66 21 60

HAR DU SPØRGSMÅL?

Vi er klar til at hjælpe

I Vejen

Tlf. 79 96 21 00
Man – torsdag 7.00 - 15.30
Fredag 7.00 – 14.30

I Greve

Tlf. 43 66 21 60
Man – torsdag 6.30 - 15.00
Fredag 6.30 – 13.00