Projektering med grønne tage giver mange fordele

Grønt tag med tagpap fra Phønix Tag Materialer

Grønne tage er både byggeteknisk og arkitektonisk en god løsning. De kan reducere afstrømningen af regnvand fra tagflader op til 50 procent og forsinke tilstrømningen af vand til kloakkerne – og så er de bæredygtige og miljøvenlige.


Af ingeniør Jens-Jørn Hunderup, Phønix Tag Materialer

Der findes flere forskellige typer af grønne tage, som man kan se i faktaboksen forneden i denne artikel. Og bygherrer og rådgivere skal grundigt overveje en række spørgsmål, før et egentligt byggeri sættes i gang. Som udgangspunkt bør PTM-anvisningerne følges for at undgå konstruktionsfejl og fugtskader.

Bakkeløsningerne kan siges at have den fordel, at man undgår et vandtryk på tagpappen, og at systemet er konstrueret på den måde, at det dræner overflødigt vand væk. Men i PTM-anvisningerne beskriver vi, hvordan alle de forskellige typer af grønne tage installeres korrekt.

Derfor bør du projektere med grønne tage

Klimaændringer og stigende nedbørsmængder gør det attraktivt at projektere med grønne tage. Et fladt, grønt tag kan optage op til 50 procent af den årlige nedbørsmængde, og samtidig forsinke regnvandet, hvorved det aflaster kloaksystemer og mindsker risikoen for oversvømmelser og fugtskader i ejendomme og kældre.

Grønne tage er desuden et naturligt lydisolerende materiale, der virker støjdæmpende, hvilket kan være en attraktiv løsning i større byer. Derudover bidrager grønne tage til og holde de store temperatursvingninger nede om sommeren, så man sparer på udgifter til nedkøling. Samtidig er planterne med til at forlænge tagets levetid, fordi laget af grønt tag beskytter tagmaterialerne imod vejr, vind og UV-stråler.

Velegnet til flade tage

Et grønt tag kan både anlægges oven på et eksisterende tag og på et nybygget. Tage med lav hældning er generelt mere velegnede til beplantning og til anlæggelse af grønne tage. Hvis tagets hældning er over 15 grader, bør det erosionssikres, da vækstsubstrat og beplantning risikerer at skride ned.

Tagkonstruktion skal kunne bære de ekstra kilo, som planter, jord og drænlag tilføjer. Når man projekterer med grønne tage, skal man derfor tage hensyn til den ekstra vægt.

Et grønt tag vejer fra 50 kilo pr. kvadratmeter og opefter, afhængigt af, hvilken type af grønt tag, der anvendes.

Når man anvender sedumplanter behøver man ikke at frygte problemer med gennemgroning. Derfor er der i ikke behov for at anvende rodhæmmende tagpap. Dog skal der anvendes rodhæmmende pap, hvis tykkelsen på vækstlaget overskrider 60 mm.

Anlægning af grønne tage

Grønne tage opbygges som en flerlagskonstruktion, hvor hvert lag har en funktion i den samlede opbygning. Flerlagskonstruktionen består af den bærende konstruktion, dampspærre, varmeisolering, tagdækning, beskyttelseslag, vandafledningsplade, filterlag, vækstmedie og vegetation

Bygherrer og rådgivere skal være særligt opmærksomme på inddækningshøjden ved etablering af grønne tage. På et normalt tagpapstag kræves der en inddækningshøjde på 150 mm, hvor der på grønne tage skal være 200 mm. Følg PTM-anvisningernes anbefalinger til inddækninger.

Vedligehold af grønne tage

Generelt kæver et grønt tag større vedligehold end et almindeligt tag. Tagets afløb og skotrender skal holdes fri for plantedele, så vandet kan komme væk. Et par gange om året skal man ligeledes luge uønskede vækster væk.

For at bevare et flot grønt tag i mange år fremover, skal man gøde 1 gang årligt, ved gennemgangen i marts eller april. Taget skal gødes med Multicote langsomvirkende gødning 2,5 kg pr. 100 m².

Taget kræver ikke vanding i tørre perioder under en normal dansk sommer. De tørketolerante sedumplanter og jordlagets opbygning er udvalgt, så taget ikke behøver at blive vandet. Det vil opføre sig som græsplænen og den øvrige natur.  

Taget følger årstidernes skiften, og derfor kan det blive mere tørt at se på om sommeren. Men når vandet sætter ind, pibler grønne planter frem igen.    

Phønix Tag Materialer arbejder sammen med Nature Impact®, der tilbyder en ny generation af grønne tage, som er udviklet i samarbejde med specialister indenfor tagdækning, og sikrer optimal afløbsteknik og levetid.

Ved at kombinere design og funktionalitet er grønne tage et unikt produkt, der både økonomisk og miljømæssigt rækker langt ud i fremtiden.

Fakta: Tre typer grønne tage

  • Grønne tage er et overordnet begreb, der dækker over forskellige former for beplantning på tagflader.

 

  • Der skelnes mellem tre tagtyper: ekstensive, semi-intensive og intensive grønne tage, som afhænger af tagets anvendelse, vedligehold og opbygning.

 

  • De intensive tage anvendes som taghaver, hvor man kan opholde sig, mens de ekstensive tage sjældent er beregnet til ophold, og de består af tørketålende planter som sedum – stenurter – eller tørketålende urter og græsser. De semi-intensive tage er en blanding af de to andre typer tag.

Fakta: Tre typer grønne tage

  • Grønne tage er et overordnet begreb, der dækker over forskellige former for beplantning på tagflader.

 

  • Der skelnes mellem tre tagtyper: ekstensive, semi-intensive og intensive grønne tage, som afhænger af tagets anvendelse, vedligehold og opbygning.

 

  • De intensive tage anvendes som taghaver, hvor man kan opholde sig, mens de ekstensive tage sjældent er beregnet til ophold, og de består af tørketålende planter som sedum – stenurter – eller tørketålende urter og græsser. De semi-intensive tage er en blanding af de to andre typer tag.
Medarbejdere hos Phønix Tag Materialer, som er klar til at hjælpe dig

Kontakt os

Vi sætter en ære i at forsyne forskellige aktører i byggebranchen med gennemtestede kvalitetsprodukter, der hjælper med at holde Danmarks tage tætte.

79 96 21 00

43 66 21 60

HAR DU SPØRGSMÅL?

Vi er klar til at hjælpe

I Vejen

Tlf. 79 96 21 00
Man – torsdag 7.00 - 15.30
Fredag 7.00 – 14.30

I Greve

Tlf. 43 66 21 60
Man – torsdag 6.30 - 15.00
Fredag 6.30 – 13.00