Sådan undgår du fugtskader på det grønne tag

Grønne tage spirer frem på de danske hustage. Korrekt projektering og udførelse er med til at eliminere fugtproblemer, som er en af de risici, der ellers ofte forbindes med grønne tage. Læs her, hvordan du projekterer et grønt tag, så det bliver tæt og opnår lang levetid.

Se indslaget om grønne tage på Tagkanalen.

De grønne tage er en bygningsdetalje, der vinder mere og mere frem – både af miljømæssige og arkitektoniske grunde. Byggeteknisk kan grønne tage dog være en risikofyldt konstruktion. Der kan nemlig opstå problemer, hvis de grønne tage ikke projekteres og udføres hensigtsmæssigt – det kan fx være vandindtrængen eller beplantning, der skrider, som resulterer i fugtskadede tage. Derfor er det vigtigt, at der både under projekteringen og udførelsen er særligt fokus på tæthed, så vandafledningen forløber under kontrollerede forhold og ikke giver anledning til fugtskader.

Grønne tage er gode til regnvandshåndtering

Klimaprognoser forudser, at vi i fremtiden får flere og større skybrud. De grønne tage har den miljømæssige fordel, at de kan håndtere øget nedbørsmængde, så man undgår oversvømmelser i kloaksystemet. Når taget er vådt, fordamper vandet fra taget i stedet for at varme bygningen op, og man sikrer således et bedre indeklima i de varme perioder. Når man lægger jord og planter på taget, nedsætter man desuden støj inde i bygningen og i det omkringliggende byrum.

Der er to overordnede grupper af grønne tage: ekstensive og intensive. Ekstensive tage har en let opbygning, kræver minimal pleje og er ikke beregnet til ophold. Intensive tage er taghaver med en tung opbygning, der er designet til at fungere som opholdsrum.

 

Gode råd til projektering af tagterrasser

Når man projekterer et grønt tag, skal man tage højde for de gældende principper, så man sikrer et tag med lang levetid. Ulrik Reeh fra Veg Tech ved om nogen, hvad der kræves. Han er biolog og direktør i Veg Tech, som er en af de mest erfarne producenter, leverandører og montører af grønne tage i hele Norden. Han giver følgende råd til projektering:

  1. Projekter med kvalitetsmaterialer.
  2. Der anbefales en inddækningshøjde på 200 millimeter, idet grønne tage har en tendens til at vokse i tykkelse med tiden.
  3. Brug to-lags-dækning i tagunderlaget som en ekstra sikkerhed.
  4. Små sedumplanter har et fint rodnet, som ikke kan gro igennem almindelig tagpap, og de giver samtidig en ekstra vindsikring.
  5. Et tykkere plantelag med græs, træer og buske kræver en særlig robust og rodfast tagpap, som er modstandsdygtig overfor aggressive rødder, der kan skabe utætheder i tagdækningen.

 

Sådan vedligeholdes det grønne tag

Hvis det grønne tag er udført korrekt, kan jord og planter beskytte tagmembranen mod solens UV-stråler og temperatursvingninger, hvilket forlænger levetiden på taget. Men vedligeholdelse er ligesom korrekt projektering en vigtig spiller i sikringen af tagets levetid.

Der kan opstå problemer i driftsfasen, hvis man ikke investerer i at pleje taget. Der skal afsættes midler og ressourcer til at renholde afløb og kontrollere plantevækst. Ulrik anbefaler, at man:

  1. Tilser det grønne tag minimum én gang om året.
  2. Sikrer, at der ikke er uønskede vækster på taget.
  3. Holder afløb og tagrender rene.
  4. Kigger på, hvordan planterne har det og gøder dem om nødvendigt.

 

Anvisninger til fagfolk

Der findes flere anvisninger på markedet, som arkitekter og tekniske rådgivere kan læne sig op ad, når de projekterer grønne tage:

 

**

Se mere på Tagkanalen

I syvende afsnit af Tagkanalen giver biolog Ulrik Reeh fra Veg Tech gode råd til, hvordan arkitekter og tekniske rådgivere projekterer grønt tag med lang levetid.

På Tagkanalen bliver du klædt på med viden om, hvordan du som arkitekt eller bygherre træffer et sikkert og langsigtet valg med tagpap til byggeriet.

 

Se afsnittet her.

Medarbejdere hos Phønix Tag Materialer, som er klar til at hjælpe dig

Kontakt os

Vi sætter en ære i at forsyne forskellige aktører i byggebranchen med gennemtestede kvalitetsprodukter, der hjælper med at holde Danmarks tage tætte.

79 96 21 00

43 66 21 60

HAR DU SPØRGSMÅL?

Vi er klar til at hjælpe

I Vejen

Tlf. 79 96 21 00
Man – torsdag 7.00 - 15.30
Fredag 7.00 – 14.30

I Greve

Tlf. 43 66 21 60
Man – torsdag 6.30 - 15.00
Fredag 6.30 – 13.00