Om DGNB | Tagkanalen (9)

Bæredygtighed og cirkulær økonomi er for alvor blevet et varmt emne i byggebranchen. Trods gode ambitioner bliver bæredygtighedssnakken dog mest varm luft, fordi den endelige påvirkning ikke dokumenteres. Ofte skyldes det, at fagfolk mangler viden om, hvordan visionen om bæredygtighed konkret føres ud i livet.

Med en DGNB-certificering bliver et ellers flyvsk bæredygtighedsbegreb koblet til håndgribelige og handlingsorienterede parametre, som gør det muligt at måle på bygningens bæredygtighed. Derfor er det blevet en af de standarder, som bygherrer og rådgivere i stigende grad inddrager i arbejdet.

- Hos Rambøll sætter vi lighedstegn mellem bæredygtighed og dokumentation, og DGNB kan være løsningen på den tomme bæredygtighedssnak. Fordelen ved DGNB er, at den ikke kun er en papirtiger – bæredygtighedsvisionen kan nemlig måles i helt konkrete resultater, siger Andreas Linnet, bæredygtighedskonsulent i Rambøll.

 

DGNB sætter bæredygtighed på formel

Andreas Linnet oplever en stigende efterspørgsel efter dokumenterbar bæredygtighed i byggebranchen:

- Bygherrer vil have dokumenteret, hvad valget af materialer og byggeprocesser betyder for et byggeris samlede påvirkning. Med certificeringer har vi mulighed for at måle på de kriterier, der gør et byggeprojekt bæredygtigt, uddyber han.

Med den internationale, anerkendte DGNB-certificering får bygherren garanti og dokumentation for, at en bygning er opført i bæredygtig kvalitet.  DGNB-certificeringen stammer fra Tyskland, men er i dag tilpasset den danske byggeskik. Ordningen vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt, men suppleres også med en vurdering af de fysiske rammer (de tekniske kvaliteter) og udviklingsprocessen (proceskvaliteter).

- Det gode ved DGNB er, at systemet bygger op en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. Grundtanken bag DGNB er, at et byggeri kun anses for levedygtigt på langt sigt, hvis systemets bæredygtighedskrav er opfyldt i alle tre henseender, siger Andreas Linnet.

Se mere på Tagkanalen

Flere og flere bæredygtige byggeprojekter skyder op på dansk grund. For mange bygherrer forbliver bæredygtighedsvisionen dog på tegnebrættet, fordi manglende know-how fører til handlingslammelse. Den dansktilpassede bæredygtighedscertificering DGNB løser denne udfordring, fordi den hjælper bygherrer med at dokumentere bæredygtighed i byggeriet. Andreas Linnet fra Rambøll giver helt konkrete råd til, hvordan bygherrer kan arbejde med DGNB.

Se afsnittet her.

Alle afsnit