HAR DU SPØRGSMÅL?

Vi er klar til at hjælpe

I Vejen

Tlf. 79 96 21 00
Man – torsdag 7.30 - 16.00
Fredag 7.30 – 15.00

I Greve

Kontakt kundeservice hos phoenix tag materialer

Tlf. 43 66 21 60
Man – torsdag 7.00 - 15.00
Fredag 7.00 – 14.00

Søgeresultater

Velkommen til Phønix Tag Materialer - din professionelle producent af tagpap og levering af grønne tage.

Vi sætter en ære i at forsyne forskellige aktører i byggebranchen med gennemtestede kvalitetsprodukter, der hjælper med at holde Danmarks tage tætte. Vi både sælger og producerer tagpap og sikrer gennem løbende kontrol og optimering, at produkterne altid lever op til gældende standarder....

Job

Ønsker du job i en virksomhed med moderne ledelsesprincipper og en flad organisationsstruktur, så er du meget velkommen til at sende en uopfordret ansøgning. Det er naturligvis ikke altid, at du kan være så heldig, at vi lige har behov for en medarbejder med dine kvalifikationer og ønsker....

6.1 Listedækning

Tabel 6.1.1: Specifikationer: Listedækning....

6.2 Plankedækning

Tabel 6.2.1: Specifikationer: Plankedækning 2).2) Planken skal være 5/45 mm x 150 mm....

6.3 Tage med ballast

Ved stenbelagte tage anvendes samme specifikation som ved almindelige tage med synlig tagpap. Der skal anvendes sten med graduering 16/32 mm og uden indhold af flint. Hvis der anvendes skarpkantede sten, skal der udlægges en UV-bestandig polyesterfiberdug med fladevægt på mindst 150 g/m2&n...

7.1 Omvendt tag og duo-tag

Tabel 1.7.1.1: Specifikationer: Tagdækning på tagterrasser udført som omvendt tag eller duo-tag 3) på underlag af beton, træ eller isolering 1). 1) Celleplast med en korttidstrykstyrke på min. 150 kN/m2 efter EN 826 og med flammespærre af GF 3000 (bitumencoated glasfilt, 60 g/m2 og med tykkelse...

7.2 Retvendt tag

Tabel 7.2.1: Specifikationer: Tagdækning under tagterrasser udført som retvendt tag på underlag af beton, træ eller isolering 1).1) Extruderet eller expanderet polystyren med trykstyrke ≥ 150 kN/m2 med flammespærre af GF 3000 (bitumencoated glasfilt, 60 g/m2 og med tykkelse på min. 2,0 mm) eller cel...

8.1 Ekstensive grønne tage 3)

(Max vækstlag 60 mm og kun sedumplanter) Tabel 8.1.1: Specifikationer: Grønne tage. 1) Tilsat rodhæmmende middel og CE-mærket i henhold til EN 13707 og testet efter EN 13948, Root penetration.2) Ekstensive grønne tage kan udføres uden rodhæmmende tagpap såfremt der foreligger en vedligehol...

8.2 Intensive grønne tage

 Tabel 8.2.1: Specifikationer: Grønne tage.1) Tilsat rodhæmmende middel og CE-mærket i henhold til EN 13707 og testet efter EN 13948, Root penetration. EN 13948 tester ikke mod rhizomer....

9. Parkeringsdæk

Ved dimensionering af opbygningen skal der tages hensyn til belastninger fra de aktuelle køretøjer, når der vælges isolering, gruslag, kørebanebelægning m.v.Disse specifikationer gælder ikke konstruktioner omfattet af vejreglerne, som stiller specifikke krav til underlag, grunding m.v. Hvis der skal...

9.1 Uisoleret P-dæk 1)

Tabel 9.1.1: Specifikationer: Parkeringsdæk udført på betonunderlag 1) med kørebane af vejasfalt eller pladsstøbt armeret beton C 40 ekstra aggressiv 3).1) Krav til underlag: Se vejregler AAB 8 afsnit 10.3.2.2.2) Det anbefales, at der anvendes epoxy-grunder afstrøet med sand.3) Glidelag af 0,5 mm PE...

9.2 P-dæk isoleret - retvendt tag

Tabel 9.2.1: Specifikationer: Isoleret parkeringsdæk udført som retvendt tag med isolering af celleglas med køre bane af selvlåsende belægningssten, lagt i grus 1) eller armeret pladsstøbt beton3). Belægningssten i grus anbefales kun på mindre arealer med begrænset let trafik.1) Opbygning: 0,5 ...

9.3 P-dæk, isoleret, udført som omvendt tag eller duotag 1) 2)

Tabel 9.3.1: Specifikationer: Parkeringsdæk udført som omvendt tag med kørebane af selvlåsende belægningssten lagt i min. 150 mm grus, eller armeret pladsstøbt beton. Belægningssten i grus anbefales kun på mindre arealer med begrænset let trafik.1) Isolering over membran udføres i XPS-isolering.2) I...

10. Shingles-tagdækning

Tabel 1.11.1: Specifikationer: Shingles-tagdækninger....

11. Specifikationer for sekundære tage med tagpap

Ved sekundære tage forstås tage på fritliggende carporte, halvtage og lignende....

11.1 Sekundære tage, nye

Tabel 11.1.1: Specifikationer: Sekundære tage, nye....

11.2 Sekundære tage, renovering

Tabel 11.2.1 Specifikationer, sekundære tage, renovering....

12. Specifikationer for faste bitumenbaserede undertage

En mere detaljeret gennemgang af specifikationerne for faste undertage findes i PTM-anvisning Undertage....

12.1 "Tætte" tagdækninger 1)

Tabel 12.1.1: Specifikationer: Faste undertage af tagpap på krydsfiner eller brædder under tætte tagdækninger.1) Definition på tætte tagdækninger (overtag) se PTM-anvisning Undertage.2) Selvklæbende overlæg....

12.2 "åbne og mindre tætte" tagdækninger 1)

Tabel 12.2.1: Specifikationer: Faste undertage på krydsfiner eller brædder under åbne tagdækninger.1) Definition på åbne og mindre tætte tagdækninger (overtag) se PTM-anvisning Undertage.2) Selvklæbende overlæg....

13. Selvbærende undertag

Tabel 13.1: Specifikationer: Selvbærende undertage af bitumenbaserede banevarer.1) Definition på åbne, mindre åbne og tætte tagdækninger (overtag) se PTM-anvisning Undertage....

14. Specifikationer for murpap, fugt- og radonspærre samt dampspærre

Regler for anvendelse af dampspærrer af bitumen er angivet i PTM-anvisning Fugt.Regler for anvendelse af murpap er angivet i www.mur-tag.dk.Hvis der ønskes stor sikkerhed mod opstigende fugt gennem betondæk anvendes en svejst tagpap på betonens overside. Den anvendte tagpap skal være testet for bitu...

1. Krav til produkter

Kravene til bitumenbaserede produkter består af lovgivningsmæssige krav og PTM-krav.De lovgivningsmæssige krav består af europæiske krav efter Byggevareforordningen (CPR) og danske nationale funktionsbaserede krav i form af krav i Bygningsreglementet til f.eks. brand og holdbarhed.Hertil kommer, at ...

1.1 Lovgivningsmæssige krav

De lovgivningsmæssige krav omfatter bl.a. følgende:Alle produkter skal være CE-mærkede efter den til anvendelsen rigtige produktstandard.Der skal foreligge en ydeevnedeklaration (DoP) for alle produkter og den skal være offentlige tilgængelige enten elektronisk eller i papirform.Produkterne skal ove...

1.2 PTM-krav

CE-mærkning efter de aktuelle produktionsstandarder siger i sig selv ikke noget om produktets egnethed til den aktuelle opgave, idet der kun stilles få krav i CE-standarderne. Det er derfor nødvendigt, at stille krav til de egenskaber, der skal opfyldes i CE-mærkningen.CE-mærkningen i sig selv er ik...

1.3 Produktkrav

Materialeegenskaberne for bitumenbaserede produkter fastlægges efter en række europæiske produktstandarder, der er udgivet som dansk standard, DS/EN-standarder.Denne PTM-anvisning omhandler nedenstående produktstandarder.Tabel 1.3.1: Produktstandarder.For at tagpapprodukter skal kunne anvendes i hen...

1.4 Durabilitet/holdbarhed

Durability (holdbarhed) egenskaber af byggematerialer er der generelt stillet krav om i BR 15/18 og disse skal være deklareret i Ydeevnedeklarationen efter de metoder, der er fastlagt i den tekniske specifikation, som der CE-mærkes i henhold til.Alle de omtalte produktstandarder indeholder krav til ...

1.5 SBS-indhold

SBS-indholdet er en vigtig kvalitetsparameter for tagpap. (SBS benævnt Flex i produktnavnet)Tagpap må kun kaldes SBS-tagpap, når SBS-indholdet er tilstrækkeligt til, at der fremkommer en kontinuert SBS-fase i bitumenmassen, hvilket sker ved ca. 10-14 % SBS af bitumenvægten uden filler.LCA/EPDDer er ...

1.6 Leaching/udvaskning

Påvirkning af miljøet i form af emission fra byggematerialer er et af de 7 grundlæggende krav i Byggevareforordningen, (CPR).Der er i CEN udviklet en prøvningsmetode under TC 351 til prøvning af tagmaterialers udvaskning. Testen er en såkaldt tanktest, hvor tagdækningen er i forbindelse med vandet i...

1.7 Styrke ved mekanisk fastgørelse med beslag

Ved mekanisk fastgjorte tagpapdækninger, som er det almindeligste i dag, stilles via danske normer, Eurocodes og danske annexer til Eurocodes DS/EN 1991-1-4, krav om tagpapprodukternes styrke over for udrivning eller gennemlokning af beslagene gennem tagdækningen.Ved 2-lags løsninger stilles krav ti...

2. Tekniske data

De efterfølgende tekniske data skal fremgå af produktets CE-mærkning og ydeevnedeklaration for at produktet kan anvendes i henhold til PTM’s anvisninger.Det enkelte produkt kan ikke brandklassificeres og den enkelte producent må brandprøve og klassificere kombinationen af underlag, underpap og overp...

2.1 Underpapper oxyd *)

Tabel 2.1.1: Krav til underpapper af oxyderet bitumen - produktstandard EN 13707.*) Som alternativ til SBS-bitumen kan anvendes oxyd-bitumen (benævnt Flex og Tec i produktnavnet) med lavere SBS-indhold end ca. 10 % eller blandinger af oxyd- og SBS-bitumen.1) Brand er en systemtest og kan ikke angive...

2.2 Underpapper SBS

Tabel 2.2.1: Krav til underpapper af SBS-bitumen - produktstandard EN 13707.1) Brand er en systemtest og kan ikke angives for det enkelte produkt.2) MDV-tol = manufacturers declared value minus tolerance som er 2 x spredningen. MLV = manufacturers limiting value.3) Tykkelse kan reduceres til 2,2 mm ...

2.3 Overpapper

Tabel 2.3.1: Krav til overpapper - produktstandard EN 13707.1) Alle produkter i denne tabel er med skiferbestrøning.2) Det aktuelle produkt kan ikke brandklassificeres, og den enkelte producent må brandprøve og klassificere kombinationer af underlag, underpap og overpap.3) MDV-tol = manufacturers de...

2.4 Membraner til parkeringsdæk

Tabel 2.4.1: Krav til bitumenmembraner til parkeringsdæk.1) MDV-tol = manufacturers declared value minus tolerance som er 2 x spredningen. MLV = manufacturers limiting value.2) Overfladen er uden bestrøning.3) 400 er default værdi i EN 13707 opgivet til μ = 20.000 svarende til en Z-værdi på 400...

2.5 Membraner til tagterrasser og grønne tage

Tabel 2.5.1: Krav til membraner til tagterrasser og grønne tage.1) MDV-tol = manufacturers declared value minus tolerance som er 2 x spredningen. MLV = manufacturers limiting value.2) Overfladen er uden bestrøning.3) 400 er default værdi i EN 13707 opgivet til μ = 20.000 svarende til en Z-værdi...

2.6 Shingles

Tabel 2.6.1: Krav til shingles - produktstandard EN 544.1) Det aktuelle produkt kan ikke brandklassificeres, og den enkelte producent må brandprøve og klassificere kombinationer af underlag, underpap og overpap.2) MDV-tol = manufacturers declared value minus tolerance som er 2 x spredningen. MLV = m...

2.7 Diffusionsmodstand, Z-værdi

Alle tagpapprodukter har en høj diffusionsmodstand, men der er dog forskelle på diffusionsmodstanden, Z-værdien, som det fremgår af tabel 2.7.1.Z-værdien for tagpapprodukter oplyses af producenten. Hvis Z-værdien ikke er bestemt anvendes en værdi på 400.Tabel 2.7.1 Vejledende Z-værdierVed frysehuse,...

2.8 Murpap

Murpap skal være armeret med polyesterfilt for at give en god rivestyrke. Murpap kan også anvendes som radonsikring.Tabel 2.8.1: Krav til materiale anvendt til murpap - produktstandard EN 14967.1) MDV-tol = manufacturers declared value minus tolerance som er 2 x spredningen. MLV = manufacturers...

Tagpaptage på en- og to-familieshuse

   Dato: 13-06-2018   Udgave: 3     Erstatter: 14-05-2018               1. Indledning til tagpaptage på en- og to-familieshuse 2. Kolde og varme tage      2.1 Kolde tage ...

2.9 Fugtspærre og radonspærre

Tagpap er velegnet som fugtspærre på betonunderlag i terrændæk, kælderdæk m.v. Tagpap armeret med polyesterfilt kan modstå en del påvirkninger i byggeperioden. Tagpap med svejste overlæg kan også anvendes som radonspærre.Tabel 2.9.1: Krav til materiale anvendt til fugtspærre og radonspærre - produkt...

2.10 Dampspærrer i varme tage

Dampspærren i varme tage kan have flere funktioner:Sikre mod diffusion fra underliggende rumSikre at byggefugt ikke diffunderer op i tagisoleringenSikre lufttæthed i konstruktionerFungere som byggepladsmembran i byggeperiodenDer skelnes mellem 2 løsninger afhængig af tagopbygningen:a) Damp...

2.11 Undertage - selvbærende

Bitumenbaserede undertage har været anvendt i mere end 50 år i Danmark og er et af de mest holdbare undertage til såvel åbne som mindre åbne tagdækninger.Det bitumenbaserede undertag PF 1500 har været anvendt i mere end 40 år.Tabel 2.11.1: Krav til bitumenbaserede undertage - produktstandard EN 1385...

2.12 Faste undertage

Faste undertage med tagpap på underlag af brædder, krydsfiner eller OSB-plader er det sikreste undertag og samtidig et undertag, der har en levetid, der modsvarer tegl, skifer og andre overtage.Tabel 2.12.1: Krav til underpapper til faste undertage - produktstandard EN 13707. PF 2300 SBS-S er e...

1. Indledning til tagpaptage på en- og to-familieshuse

Denne anvisning viser mulighederne for at forbedre eksisterende tagpaptage med lille hældning, så der opnås samme sikkerhed og levetid som for nye tage. Derudover gives der en introduktion til hvorledes tagpaptage kan efterisoleres, således at de opfylder Bygningsreglementetskrav ved renov...

2. Kolde og varme tage

Ved renovering af et tagpaptag skal en husejer først gøre sig klart, hvorledes taget er konstrueret og tagets fugttekniske virkemåde. Der skelnes mellem to hovedtyper af tagkonstruktioner med forskellig fugtteknisk virkemåde: • Kolde tage • Varme tage ...

2.1 Kolde tage

I et koldt tag er tagkonstruktionen typisk opbygget af træ eller træbaserede plader og konstruktionen ventileres med udeluft, således at den øverste del af tagkonstruktionen stort set følger udetemperaturen og den bliver dermed kold i vinterperioden. Ventilationsprincippet vil afhænge af tagkonstruk...

2.2 Varme tage

I et varmt tag ligger hovedparten af isoleringen ovenpå den bærende tagkonstruktion, der dermed holdes varm hele året. Et varmt tag er uventilleret. Underlaget for tagpapdækningen er en hård trædefast tagisolering af mineraluld eller celleplast. Man taler dog indimellem også om et delvist ...

3.1 Isoleringskrav

Både ved nye bygninger og ved renovering er der i bygningsreglementet isoleringskrav, dvs. der er krav til tagets U-værdi (isoleringsevne), som sikrer, at energitab ved opvarmning minimeres. Efterisolering i forbindelse med renovering (f.eks. udlægning af ny tagpapdækning) skal gennemføres, hvi...

3.2 Udvendig isolering

Ved kendskab til den eksisterende konstruktionsopbygning og gældende isoleringskrav kan planlægning af en forestående renovering med udvendig isolering påbegyndes og renoveringsprincip fastsættes. ...

3.2.1 Kolde tage

Ved udvendig isolering af kolde tage kan man, udover at minimere varmetabet gennem tagkonstruktion, også forbedre de fugttekniske forhold i tagkonstruktionen samt forbedre vandafledningsforholdene (se kapitel 6). Hvis der ikke er en lufttæt dampspærre, kan der i den ventilerede kolde tagkonstru...

3.2.2 Varme tage

Man kan altid med fordel og uden fugttekniske betænkeligheder merisolere et varmt tag.   I varme tage bør det dog undersøges om isoleringen er våd inden der merisoleres for at undgå fugtindtrængning fra den eksisterende isolering, når den nye tagdækning fastgøres mekanisk gennem den g...

3.3 Forhøjning af inddækninger og sternkanter

Ved merisolering af både kolde og varme tage skal sternkanter, aftrækshætter, brønde og ovenlys m.v. inddækkes på ny. De skal forhøjes eller hæves, således at inddækningshøjderne ikke bliver for lave med risiko for fugtindtrængen i det nye tag. ...

3.3.1 Inddækningshøjder

Inddækningshøjder skal som udgangspunkt minimum være 150 mm målt fra overside af det øverste tagpaplag på tagfladen.  Inddækninger skal udføres efter helt fastlagte retningslinjer som vist på figur 3.3.1.1.  Tagpappen skal udover at være svejst mod inddækningen også fastgøres mek...

3.3.2 Sternkanter og arkitektur

Bygninger med flade tage fra 1960-70’erne har som følge af den ringe isolering en forholdsvis lav sternkant på ca. 200 - 300 mm. Hvis sternhøjden pludselig øges til 500 - 600 mm, kan det let få bygningen til at virke noget klodset. Det er derfor vigtigt, at arbejde arkitektonisk med sternkanterne, s...

3.4 Faldopbygning og afvanding

Både ved nye tagpaptage og ved renovering af eksisterende tagpaptage bør der opbygges et fald på 1:40 svarende til 25 mm pr. m. Dette sikrer, at taget afvandes korrekt, hvilket medfører at tagpapdækningens levetid forlænges væsentligt. Hvis der står vand på taget, som ikke afvandes inden for ri...

3.4.2 Regnvand fra tagpaptage

For tagpaptage med dansk produceret tagpap er det dokumenteret, at regnvand kan opsamles og genanvendes til f.eks. toiletskyl og tøjvask. For andre typer tagpap må der rekvireres dokumentation for den udvaskede mængde af organiske og uorganiske stoffer til regnvandet. På et nyt udlagt tagp...

3.5 Nyt koldt ventileret tag

Nyt tag over et almindeligt hus udføres typisk som et koldt tag. Et eksisterende koldt tag kan også forhøjes og merisoleres som et koldt tag således, at ventilationen bevares i det oprindelige kolde tag. Dette kræver, at tagpapunderlaget af brædder eller krydsfiner fjernes og at der opbygges ny...

3.5.1 Dampspærre

Ved renovering af tage fra 1960-70’erne ses ofte, at der ikke er anvendt dampspærre eller at dampspærren er dårligt udført. Dette skyldes, at man før i tiden har antaget at loftbeklædningen i form af f.eks. malede panellofter, pudsede lofter eller pladelofter i sig selv var diffusionstætte nok og at...

3.5.2 Ventilationsregler

Ventilationsspalten, dvs. det frie mellemrum fra overside isolering til underside af det faste tagdækningsunderlag, skal være min. 45 mm ved tagspænd på op til 16 m. Spalten skal være gennemgående og sikre fri luftpassage i hele tagets spænd. Her skal man være opmærksom på, at ovenlys og andet kan a...

3.6 Grønne tage og tagterrasser

Ved tagrenoveringer er det ofte nærliggende at udnytte tagets store areal til at ændre taget til f.eks. et såkaldt grønt tag, hvor der udlægges beplantning. Ofte kan man med fordel opsætte solceller eller solpaneler for at udnytte den solenergi, som rammer tagfladen.  Solfangere og solcell...

3.6.1 Tagterrasser

På flade tage kan det store tagareal med fordel udnyttes til ophold ved at etablere tagterrasser. Store tagterrasser udføres sikrest på betondæk. Der anvendes omvendte tage eller duo-tage så membranen ligger beskyttet. Se PTM-anvisning Fugt. Små tagterrasser på f.eks. enfamiliehuse, kan og...

3.6.2 Grønne tage

Grønne tage kan udover, at give tagfladen et andet arkitektonisk udtryk, sænke afstrømningshastigheden for vandafledningen fra taget betydeligt og dermed mindske belastningen på afløbssystemet. Ved grønne tage skal afstanden mellem afløbsbrønde halveres. Der findes to forskellige typer af grønn...

3.6.3 Solceller og solpaneler

Ved placering af f.eks. solpaneler eller anden form for energiudnyttelse på taget skal man være opmærksom på, at det medfører store skyggefelter på taget samt eventuelt ekstra snebelastning og ekstra vindbelastning. Hvis store arealer henligger i skygge, nedsættes effekten af ventilation i et k...

3.7 Fugtforhold

Ventilationen af kolde tage har til formål at fjerne den stort set uundgåelige transport af varm fugtig rumluft gennem tagkonstruktionen til det øvrige tag eller tagrummet. F.eks. indeholder stuetempereret luft ved 20˚C og 50 % RF ca. 10 g vand pr. m3 luft. Transport af indeluft op i tagkonstru...

3.7.1 Svampeskader og skimmelvækst

Risiko for skimmelangreb på træoverflader opstår allerede fra 16 % træfugt svarende til 75 % relativ luftfugtighed. Grænsen for ”rigtige” trænedbrydende svampeangreb er noget højere - fra ca. 20 %. I vinterperioden er det ikke muligt at holde træfugten så langt nede, da den relative fugtighed i udel...

3.7.2 Varme tage med vand i isoleringen

Ved mistanke om vand i isoleringsmaterialet i et varmt tag, kan der ved skanning på tagoverfladen og udtagning af stikprøver af isoleringsmateriale med efterfølgende vejetørre måling gives en vurdering af omfang og opfugtningsniveau. Normalt kan der accepteres et vandindhold i isoleringen på 1-...

4. Materialer

Der findes mange forskellige betegnelser for et tagpaptag, men en af de mest anvendte er et built-up tag, som ofte bruges fejlagtigt om alle typer tagpaptage med lav hældning. Et built-up tag er karakteristisk ved at have en tagdækning, som består af 3-5 tynde tagpaplag med armering af uldfilt....

4.1 Tagdækninger

Tagpap, tagfolier og tagduge skal være CE-mærkede efter den relevante produktstandard. For tagpap er produktstandarden EN 13707. CE-mærkningen sikrer, at de angivne produktdata er angivet på basis af de internationalt accepterede prøvningsmetoder og resultater er derfor sammenlignelige. Be...

4.1.1 Tagpap

Tagpap består af en armering, der er imprægneret med bitumen og belagt med et bitumenlag på begge sider. Oversiden af overpappen er bestrøet med et skifergranulat for at beskytte pappen mod UV-nedbrydning. Tagpap er i dag mange forskellige produkter, og det er vigtigt at være opmærksom på, hvil...

4.1.2 Udlægning af tagpap

Tagpap udlægges normalt i to lag. Det første lag, underpappen, fastgøres til underlaget på en af følgende måder: Svejsning; fuldsvejsning eller stribesvejsning. Mekanisk fastgørelse med beslag, ved sømning eller med specialskruer.  På krydsfiner fastgøres underpap ved svejsning e...

4.1.6 Brand

Tagdækninger skal være brandklassificeret mindst som Broof (t2) i henhold til prøvningsstandard EN 1187 og klassifikationsstandarden EN 13501-5. Der er tale om en systemprøvning, hvor både underlag, underpap og overpap indgår. En tagpapspecifikation af over- og underpap skal således være godken...

4.1.6.1 Brand under udførelse

Da der ved svejsning af tagpap anvendes åben ild og gas under højt tryk er der brand- og eksplosionsfare under udførsel. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har derfor udgivet en vejledning i de brandsikringsforanstaltninger, der skal foretages for at minimere brand- og eksplosionsrisikoen...

4.2 Varmeisoleringsmaterialer

Afhængig af konstruktionstype kan der anvendes forskellige typer isoleringsmateriale. ...

4.2.1 Bløde varmeisoleringsmaterialer

Bløde varmeisoleringsmaterialer anvendes i kolde tagkonstruktioner, hvor der ikke er behov for trædefasthed. Bløde varmeisoleringsmaterialer findes i form af mineraluld, som enten kan være sten- eller glasuld. Da mineraluld er klassificeret som ubrændbart kan det ofte anvendes som brandbes...

4.2.2 Hårde varmeisoleringsmaterialer

Hårde varmeisoleringsmaterialer anvendes i varme tage og til opbygning af fald. Hårde varmeisoleringsmaterialer kan f.eks. være trædefast mineraluld, EPS isolering (ekspanderet polystyren) eller XPS isolering (ekstruderet polystyren). Trædefast mineraluld og EPS isolering har samme anvende...

4.3 Træunderlag

I kolde tage er underlaget for tagpapdækninger et fast underlag i form af brædder eller træbaserede plader, som kan være krydsfinerplader eller OSB-plader. Tykkelsen af underlaget afhænger af spændvidden, dvs. afstanden mellem spærene.Orienterende tykkelser i forhold til spændvidder fremgår af ...

4.3.1 Træunderlag og underpap

På krydsfiner fastgøres 1. lag tagpap (underpap) enten ved svejsning eller mekanisk. Hvis tagpappen fjernes ved en renovering sømmes 1. lag tagpap til underlaget og på grund af brandfare anvendes ofte underpap med selvklæbende overlæg....

5.1 Indledning

Igennem de senere år er der kommet stadig større fokus på energiforbrug og dermed også på at reducere varmetab fra bygninger ved bedre varmeisolering. Mens isoleringskrav tidligere kun vedrørte nye bygninger, så er der i dag i bygningsreglement BR15 krav om, at der ved ombygning, vedligeholdels...

5.2 Energibesparelser

U-værdien for tage fra 1960-70’erne med 70-100 mm isolering er på ca. 0,50-0,35 W/ m2K. Ved en renovering af en tagkonstruktion er der i dag et krav om, at varmeisoleringen skal opgraderes til mindst U ≤ 0,15 W/m2K – såfremt en beregning kan vise, at dette er rentabelt som omtalt ovenfor. ...

5.3 Rentabilitet

Tagrenoveringer er også omfattet af det der betegnes som enkeltforanstaltninger i det nuværende bygningsreglementet BR15/18, og der skal som hovedregel isoleres op til dagens standard, hvis det er økonomisk rentabelt. Som noget nyt i BR15/18 gælder dette også, hvis der udlægges ny tagpap direkte på ...

5.3.1 Eksempel på rentabilitetsberegning

Følgende gives et eksempel på beregning af rentabiliteten:  Rentabiliteten kan på baggrund af ovenstående oplysninger beregnes:  Merisoleringen er altså rentabel og skal derfor gennemføres i henhold til bygningsreglementet. ...

5.4 Ovenlys og linietab

Ved beregning af varmetab fra ovenlysvinduer skal man medtage det ekstra varmetab fra kuldebroerne langs vinduets samling med tagfladen, det såkaldte linietab, som angives i W/m. Beregningstabel og tabel over det ekstra varmetab ved forskellige karmudformninger er omtalt i PTM-anvisning Tagisol...

6.1 Faldløsninger

Tagdækningens faldopbygning skal udføres således, at regn- og smeltevand effektivt ledes væk fra taget via tagbrønde eller tagrender. Dette kan udføres på flere forskellige måder, og det anbefales, at der ved planlægning af tagrenoveringer (og nye tage) udarbejdes en faldplan, således at der ik...

Salg og Levering

Phønix Tag Materialers omfattende produktprogram forhandles gennem byggemarkeder og trælasthandlere i hele Danmark.Vores kundeservicecenter kan henvise dig til nærmeste forhandler. Her kan du også få råd og vejledning omkring vores produkter og deres anvendelse.Gennem effektiv lo...

6.2 Brønde og tagrender

På alle tagflader, herunder også tagterrasser, gangarealer, sekundære tagflader m.v. skal der være mulighed for afvanding via tagbrønde med diameter på minimum 63 mm. I tagbrønde skal der altid anvendes bladfang. Der skal som minimum være en brønd pr. afgrænset flade inkl. en overløbssikri...

7.1.1 Under arbejdet - brand

Da tagdækningsarbejder defineres som varmt arbejde skal der tages ekstra brandforanstaltninger under udførsel. Samtlige foranstaltninger både for den udførende og bygherre beskrives af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, DBI-vejledning 10, del 2 ”Varmt arbejde, Brandsikringsforanstaltninger Ud...

7.1.2 Vedligehold

Bygherre har som udgangspunkt altid ansvar for det almindelige vedligehold af tagflade og tagtilbehør. Se kapitel 7.3.  ...

7.2 Garantier

Skader, som skyldes utilstrækkeligt vedligehold, kan ikke dækkes af hverken udførende, husforsikring eller garanti. ...

7.2.1 AB forbruger

På alle byggearbejder har man som privat bygherre siden januar 2010 frivilligt kunnet indgå en standardkontrakt med entreprenøren i form af AB Forbruger, ”Almindelige Betingelser for aftaler om byggearbejder med forbrugere”. Denne er i store træk baseret på AB 92, med enkelte ændringer som f.eks. at...

7.2.2 Taggarantier

Hvis man ønsker at udvide garantien på sit tag, kan bygherren tegne en udvidet garanti hos en tagentreprenør. Taggarantierne gælder typisk i 15 år og omfatter hele tagentreprisen; herunder produkter, udførsel og følgeskader. Ovenlys, fuge- og blikkenslagerarbejde er ofte ikke omfattet af garant...

7.3 Vedligehold og småreparationer

Det almindelige vedligehold af tagpaptage indebærer, at man som bygningsejer 1-2 gange om året går op på taget for at besigtige tagfladen og: Renser tagnedløb, tagrender og skotrender. Fjerner fremmedlegemer og om nødvendigt fejer tagfladen. Kigger taget igennem efter kritiske fo...

Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside indeholder produktdata, projekteringshenvisninger, specifikationer, lignende konstruktionsløsninger, billeder mv., hvori Phønix Tag Materialer A/S’ produkter indgår.Oplysningerne er afgivet for at anvise forskellige anvendelsesmuligheder for vores produktsortiment og for at give ins...

7.3.1 Forebyggende vedligehold

Hvis en tilstandsundersøgelse afslører forhold, der indebærer risiko for mindre utætheder, kan problemerne i nogle tilfælde afhjælpes med forebyggende vedligehold, som f.eks. kan bestå af: Omfugning eller udskiftning af fuger ved gennemføringer og fugeskinner mindst hvert 5. år. Nye inddæk...

7.3.2 Reparation

Hvis der konstateres skader på taget, skal disse repareres og reparation kan f.eks. bestå i: • Opskæring og nedklæbning af dampbuler med efterfølgende påklæbning/svejsning af tagpapbaner. • Udskiftning af tagbrønde og inddækninger omkring disse. • Nye inddækninger omkring ovenlys og g...

Renovering ? - se dit hjem med tagpap

Kig på mulighederne her - vælg blandt forskellige hustyper, vinduesfarver og facader. Med et enkelt klik kan du se dit hus med et listedækning eller glatdækning. God fornøjelse!...

1. Kvalitetshåndbog

Til større byggesager skal der udarbejdes en kvalitetshåndbog, som indeholder følgende hovedpunkter.SagsidentifikationFormål – gyldighedsområdeGrundlag for entreprisen (udbud og tilbud)Kvalitetsdokumentation:Krav:- Specifikationer i henhold til PTM-anvisning Specifikation- Fastgørelse i he...

2. Montagekontrol

Modtagekontrollen omfatter ved tagdækningsentrepriser modtagelse af tagdækningsmaterialer og eventuel tagisolering samt tagtilbehør.Desuden er modtagelse af underlaget en vigtig del af modtagekontrollen.Modtagekontrollen for materialer omfatter kontrol af om de modtagne materialer svarer t...

3. Proceskontrol

Proceskontrollen af eventuel dampspærre omfatter sikring af, at dampspærren er inddækket til alle tilstødende bygningsdele samt at der er inddækket mod ovenlys og andre gennemføringer.Dampspærren i varme tage skal føres op til kontakt med underpappen i inddækningerne.Isoleri...

4. Aflevering

Ved afleveringen kontrolleres, at kvalitetshåndbogen indeholder den nødvendige dokumentation i form af fastgørelsesplaner, dokumentation for klasse Broof(t2) tagdækning samt modtagekontrolskemaer og proceskontrolskemaer.Desuden gennemgås taget for dårlige svejsninger m.v. ved all...

2. Generelle krav til underlaget

Kravene til underlaget for tagdækning og tagisolering opstilles for at opnå den tiltænkte afvanding af taget, samt for at opnå et plant og stabilt underlag for tagdækningen.Der stilles krav til følgende egenskaber:Stivhed/nedbøjning og differensnedbøjning.Vinkeldrejning ved vederlag.S...

2.1 Underlag for tagisolering

I varme tage kan underlaget for tagisoleringen bestå af:Beton- og letklinkerbetonelementerBeton støbt på stedetProfilerede stål- eller aluminiumspladerTræbaserede konstruktioner med brædder, krydsfiner eller OSB-pladerEksisterende tage med tagpapdækning Hvis isoleringen udføres kileskåret ...

2.1.1 Betonelementer

FaldBetonelementer skal udlægges med det foreskrevne fald. Tolerancen på faldet er -5 mm pr. m, målt med en 2,4 m retskede. Fig. 2.1.1.1: Eksempel på kontrol af fald 1:40 med 2,4 m retskede. PlanhedOverfladen skal være plan og jævn. Der må ikke forekomme lunker med dybd...

2.1.2 Beton støbt på stedet

FaldBetonoverfladen skal udlægges med det foreskrevne fald. Tolerancen på faldet er -5 mm pr. m målt med en 2,4 m retskede.PlanhedOverfladen skal være plan og jævn. Der må ikke forekomme lunker med dybde større end 10 mm og grater eller grøfter med større højde/dybde end 10 ...

2.1.3 Profilerede stål- og aluminiumsplader

FaldDe profilerede plader skal udlægges med det foreskrevne fald. Tolerancen på faldet er -5 mm pr. m målt med en 2,4 m retskede.PlanhedDe profilerede plader skal være så stive og have så stor godstykkelse, at der ikke opstår buler, som følge af arbejdsfærdsel på taget under...

2.1.4 Træbaserede konstruktioner med overside af brædder, krydsfiner eller OSB-plader

GenereltKrydsfiner- og OSB-plader skal være godkendt som tagpapunderlag. Bræddeunderlag skal udføres som angivet i afsnit 2.2.1.FaldUnderlaget skal udlægges med det foreskrevne fald. Tolerancen på faldet er -5 mm pr. m målt med en 2,4 m retskede.PlanhedOverfladen skal være jævn o...

2.1.5 Eksisterende tage med tagpapdækning

GenereltI forbindelse med udvendig merisolering og renovering af eksisterende tagpaptage udgør den gamle tagpapdækning underlag for isoleringen. For at undgå lunker i den nye tagflade og for at opnå et plant og stabilt underlag for tagdækningen, skal der stilles krav ti...

2.2 Tagdækningsunderlag

Det direkte underlag for tagdækning kan bestå af:BrædderKrydsfinerOSB-pladerTagisoleringBetonEksisterende tagpapdækningEternitskifer...

2.2.1 Brædder

GenereltBrædder skal være af fyr eller gran og forsynet med fer og not. Kvaliteten skal være udskud eller bedre. Der må ikke anvendes brædde-bredder over 115 mm.FaldBrædderne skal udlægges med det foreskrevne fald. Tolerancen på faldet er -5 mm pr. m, målt med 2,4 m retskede...

2.2.2 Krydsfiner

GenereltKrydsfiner som underlag for tagpapdækning skal være CE-mærket og overholde reglerne for tagplader i det danske Annex og udlægges i henhold til monteringsvejledning.Krydsfineroverfladen skal være plan og jævn og være forsynet med fer og not på alle ikke understøt...

2.2.3 OSB-plader

Anbefales ikke på synlige tage på grund af store fugtbevægelser, som kan give folder i tagdækningen....

2.2.4 Tagisolering

StyrkeTagisolering skal være hård og trædefast med en karakteristisk korttidstrykstyrke på mindst 20 kN/m2, bestemt på basis af EN 826....

2.2.5 Beton

Kravene til beton, som direkte underlag for tagdækning, er angivet i det følgende.FaldBetonoverfladen skal have det foreskrevne fald. Tolerancen på faldet er -5 mm pr. m, målt med 2,4 m retskede.PlanhedOverfladen skal være jævn og plan. Der må ikke forekomme lunker med større dybde&nb...

Nyt paptag på en weekend

Boligejere og sommerhusejere, der ønsker at gå sommeren i møde med nyt tagpap på fx carporten, garagen, legehuset, sommerhuset eller udhuset, kan hurtigt, nemt og sikkert udføre arbejdet med egne hænder – endda helt uden brug af svejseflamme og gasflaske. Kodeordet er selvbyggerpap. Det er bare at r...

1. Tagvedligehold

Taget er bygningens mest udsatte bygningsdel og skal selvfølgelig som alt andet efterses med passende mellemrum, f.eks. forår og efterår.Tilstoppede nedløbsrør eller tagrender kan medføre vandopstuvning på taget med risiko for vandgennemgang ned til tagkonstruktionen og...

1.1 Gangbaner

Det er vigtigt at hindre beskadigelse af tagdækningen fra trafik på taget, som følge af vedligehold af andet udstyr som ventilationsanlæg og glaspartier.Det må derfor anbefales, at etablere forstærkede gangbaner i de linier, hvor der forudses gangtrafik af servicefolk.Der fi...

2. Drift

Tagfladen bør mindst 2 gange årligt besigtiges, og i forbindelse med besigtigelsen skal udføres følgende driftforanstaltninger:Tagbrønde og bladfang renses.Fremmedlegemer fjernes fra tagfladen.De områder af tagfladen, hvor der ophobes snavs, fejes og opfejningen fjernes.Problemer...

3. Vedligehold

Tagdækningen er i princippet vedligeholdelsesfri, men der er alligevel en række detaljer, som bør vedligeholdes med forebyggende reparationer:Elastiske fuger omkring fugeskinner m.v. bør eftergås og om nødvendigt udskiftes hvert 5. år.Flangeinddækninger ved hætter, tagnedløb...

4. Levetider

Levetiden for en tagpapdækning afhænger af en lang række parametre, og det er derfor umuligt at opgive præcise levetider.De væsentligste parametre for levetiden er:Valg af tagdækningsprodukt og antal lag.Udførelse af tagdækningsarbejdetProjektet for taget og tagdetaljerneTagets h...

1. Generelt om tagdetaljer

Udførelse af tagdetaljer er delvis baseret på håndværkstraditioner og kan derfor være lidt forskellige fra landsdel til landsdel.De følgende detaljer viser de almindelige udførelser. Der er vist eksempler på at overstrimler ligger både over og under overpappen og de to løsni...

2. Kantdetaljer

Inddækninger mod lodret begrænsning udføres altid med trekantlister, som kan være af hård mineraluld  træ. Kantlængden er ca. 50 mm. Inddækningshøjder skal generelt være minimum 150 mm. Ved fald mindst 1:5 væk fra inddækningen eller fald mindst 1:5 parallelt med in...

3. Snitteknik

Tilskæring af tagpap omkring detaljer er en del af uddannelsen for tagdækkere, men nedenfor vises de vigtigste eksempler.Ved inddækning af fodblik snittes hjørne af overpappen for at få en tæt og pæn afslutning.Figur 3.1: Hjørnet på overpappen snittes skråt af for at få en tæt og...

4. Gennemføringer

Ved renovering af tagpaptage bør hætter og brønde normalt udskiftes, idet det er vanskeligt at udføre holdbare inddækninger på gamle flanger. Det bør også tages i betragtning, at gamle hætter ikke har så lang levetid som en ny tagpapdækning.Inden for tagpapdækning findes principi...

Skifer til tagpap - Villa

Renovering af skifer tag til en tagpap listedækning....

5. Inddækning ved tagterrasser

I forbindelse med tagterrasser er det vigtigt at overholde en inddækningshøjde ved facaden på 150 mm for at undgå vandindtrængning af smeltevand fra sne m.v.Dette er ofte i konflikt med kravet om niveaufri adgang til terrassen.Det er vigtigt, at dette aspekt inddrages i projekter...

1. Bærende underlag

Underlaget for tagopbygningen og underlaget direkte under tagdækningen har afgørende betydning for taget og tagdækningens levetid og funktion.I varme tage er underlaget for tagdækningen tagisoleringen, og tagkonstruktionen er underlag for tagisoleringen.Figur 1.1 Definition af ta...

Miljøprofil

Vores miljøprofil handler for os om mere end bare at kunne tilbyde nogle "grønne" produkter. For os handler det om totalbilledet, om alle de omkringliggende processer og ikke mindst om indstilling, oprigtighed og gennemsigtighed. Og netop de værdier forsøger vi hos Nordic Waterproofing DK at impleme...

Vores Miljøprofil

Vores miljøprofil handler for os om mere end bare at kunne tilbyde nogle "grønne" produkter. For os handler det om totalbilledet, om alle de omkringliggende processer og ikke mindst om indstilling, oprigtighed og gennemsigtighed. Og netop de værdier forsøger vi hos Nordic Waterproofing DK at impleme...

Nyt opslagsværk for tagpap

Ny taghåndbog giver tagdækkermester Jan Simson fra Dansk Tagdækning Aps adgang til de informationer han har behov for i forbindelse med et projekt.Phønix Tag Materialer lancerer et nyt elektronisk opslagsværk, der fortæller, hvordan virksomhedens tagpap anvendes korrekt, siger salgs- og marketingdir...

Øget fokus på grønne tage

Phønix Tag Materialer styrker rådgivningen for at udbygge kendskabet til grønne tage.I samarbejde med Nature Impact A/S vil Phønix Tag Materialer styrke rådgivningen af bygherrer, ingeniører og arkitekter om de mange muligheder, der findes med grønne tage.Det sker på baggrund af de konceptløsninger,...

Derfor skal du følge Taghåndbogen, når du bygger

Når du som bygherre vælger, at dit byggeri skal følge anvisningerne i Taghåndbogen, tager du et sikkert valg.Læs mereVed at anvende tagpap fra Phønix Tag Materialer tager du et dansk valg og vælger således produkter med en høj troværdighed og gennemprøvet kvalitet.Læs mereHos Phønix Tag Materialer s...

Skifer til en listedækning

Det enkle udseende gør det muligt at anvende Listedækning sammen med de fleste bygningers arkitektur, konstruktion og farvevalg.En renovering med Listedækning er derfor et oplagt valg.Tagdækker: Karl Aage Jensen Tagdækning af 2009 A/S ...

Tag et sikkert valg

Når du som bygherre vælger, at dit byggeri skal følge anvisningerne i Taghåndbogen, tager du et sikkert valg. Et valg om at beskytte den investering, der er foretaget i din ejendom, så du kan stole på, at du har et tæt og holdbart tag i mange år fremover.Taghåndbogen er udviklet på baggrund af ...

TAG et dansk valg

Ved at anvende tagpap fra Phønix Tag Materialer tager du et dansk valg og vælger således produkter med en høj troværdighed og gennemprøvet kvalitet. Vores produktion er underlagt en løbende kvalitetsstyring og driftskontrol. På den måde kan vi sikre, at det enkelte produkt lever op markedets højeste...

TAG et langsigtet valg

Hos Phønix Tag Materialer stiller vi skrappe krav til materialernes ældelsesegenskaber. Vi måler produktets fleksibilitet i løbet af dets levetid, og vi udfører løbende tests af vores produkter i både kølige omgivelser og efter længerevarende varmepåvirkning.Vores produkter har en holdbarhed blandt ...

TAG et garanteret valg

Når du og dine samarbejdspartnere anvender gennemprøvede tagløsninger fra Phønix Tag Materialer, træffer du samtidig et garanteret valg, hvor du får 15 års produktgaranti på materiale- og produktionsfejl fra tagdækkerens eller forhandlerens fakturadato.Du har mulighed for at udvide produktgaran...

Dansk vejr stiller særlige krav til byggeri med tagpap

Man skal se sig for, når man i Danmark vælger materiale til byggeprojektets femte og vigtigste facade: Taget. Det danske klima byder nemlig på store temperaturudsving og kraftige mængder nedbør, og sørger man ikke for at vælge en gennemprøvet tagpap, der er specialudviklet til at kunne modstå danske...

Mangel på tagpap-standard bekymr....

Mangel på tagpap-standard bekymrer bygherrer og rådgivere Bygherrer og rådgivere er de primære tabere i den nuværende situation, hvor markedet for paptage er uden klare anvisninger.Konkurrencerådet besluttede i maj 2017, at anvisningerne fra Tagbranchens Oplysningsråd – også kendt som TOR-anvis...

4 råd, når du projekterer tag

Et tag med tagpap er en langtidsholdbar løsning. Men der er nogle vigtige råd, du som rådgivende ingeniør eller bygningskonstruktør skal følge for at sikre bygherren det bedste resultat. Se her, hvordan du kan undgå klassiske fejl omkring indbygningshøjde, brandsikring, ventilation og installationer...

70'er til tagpap - Villa

Tagpap klæder alle tage – lod- eller vandrette. Tagpap kan anvendes i alle tagkonstruktioner – til hældningstage, lavhældningstage (flade tage), på parcelhuse, store erhvervsbyggerier og mindre bygninger så som carporte, pavillioner m.fl. Tagpap kan også anvendes, hvor andre tagtyper møder udfordrin...

GDPR/Persondata

På denne side finder du vores Persondatapolitik. Persondatapolitikken er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, eller vi indsamler om dig som led i enten et kunde- eller leverandørforhold, eller ved færden på vores hjemmeside.Klik her for at åbne vores Persondatapolitik. ...

Nordisk Skoletavlefabrik

Pladedækning - byggeri med tradition og karakter...Et flot eksempel på moderne erhvervsbyggeri med holdning og karakter. Pladedækningen er anvendt på 4 pyramider, der afsluttes i særlige lysindfald af glas. Bygningernes harmoniske udtryk skabes af et afstemt materialevalg & arkitektur tilpasset ...

Mærkefestival Galla 2018

 Tak til vores sponsorer for støtte til Mærkefestivalen 2018                                              ...

Ny teknisk godkendelse: Tagpap-løsninger med to lag har mindst 50 års levetid

En ny analyse rykker udvalgte tagpapløsninger op i top på holdbarhedsskalaen. Vælger du Phønix Tag Materialers premium-løsninger med SBS-underpap og -overpap, har dit tag udsigt til mindst 50 års levetid. Det konkluderer det uvildige organ ETA Danmark på baggrund af feltundersøgelser fra Statens Byg...

0. Indledning til Specifikation

Specifikationerne angivet i det følgende er baseret på produkter med egenskaber som beskrevet i PTM-anvisning Materialekrav.Specifikationerne gælder for tagpap på basis af SBS-bitumen og oxyd-bitumen (Benævnt Flex og Tec i produktnavnet).De tekniske data for de Phønix Tag Materialer produkter, ...

TGA – 50 års levetid

Teknisk godkendelse: Tagpap-løsninger med to lag har mindst 50 års levetidIndtil nu har man kunnet forvente en levetid på ”mellem 30 og 35 år”, når man har valgt et tag med tagpap.En uafhængig Teknisk Godkendelse til Anvendelsen – også kendt som en TGA – hæver det estimerede antal leveår for Phønix ...

0. Indledning til Materialekrav

Denne PTM-anvisning angiver materialekrav og data for tagpap, undertage, murpap, dampspærrer og fugtspærrer baseret på bitumenprodukter på basis af de relevante produktstandarder.Vær opmærksom på at CE-mærkning er ikke et kvalitetsmærke, men kun en bekræftelse af, at der er brugt ...

6 kantet villa med hældningstag

Phønix Tag Materialer har brugt mange ressourcer på at gøre Listedækning til et attraktivt alternativ til øvrige tagbelægningsmuligheder.Vi har bl.a. lagt mange kræfter i at give tagdækkere en stor håndværksmæssig kunnen, ligesom der er lagt tid og engagement i udviklingen af tagpappet – som kun har...

Projektchef: Tagpap sikrer tæt tag til tiden

Tagpap er ofte det foretrukne materiale, når byggefirmaet Arne Andersen Vrå A/S skal projektere tag.Carsten Leth har gennem ni år arbejdet først som projektleder og derefter som projektchef hos byggefirmaet Arne Andersen Vrå A/S. Hans primære opgave er at sørge for, at byggeprojekterne bliver udført...

0. Indledning til fastgørelse af tagdækning / solceller

De danske normer er fra 1. januar 2009 erstattet af Eurocodes og dette er indarbejdet i denne anvisning.Afsnittet om fastsættelse af fastgørelsessystemernes styrke er indarbejdet, idet en ny EN-standard (EN 16002) for prøvning af mekanisk fastgjort tagdækning er offentl...

0. Indledning til brand

Brandkravene til tagkonstruktioner kan opdeles i 4 hovedkrav: Krav til overfladerKrav til isoleringsmaterialerKrav til brandmodstandKrav til udførelsen ...

Tønder Rådhus

Renovering og ombygning af Tønder Rådhus.Den nye bygning er placeret i overgangen mellem byens huse og landskabet. Det nye transparente hus indrammes af facadernes søjlemotiver og præcise detaljer.Bygningerne er med tagpap og grønt tag.Tagdækker: Phønix Tag Sønderjylland A/S...

VUC Haderslev

VUC bygget med basis i de nyeste tendenser indenfor undervisningsbyggeri, at fremme flow og kreativitet i arbejdet. Cortenstålet, de kantede, maritime former og det lidt rå udtryk, giver tydelige referencer til havnemiljøet, mens bygningen stadig fremstår som umiskendeligt ny. Bygningerne er med tag...

Valby Maskinfabrik

Boliger i Valby Maskinfabrik - puste liv og skabe en bæredygtig bydel i de gamle fabrikshaller - en vision.Nybyggeri med fokus på detaljer og kvalitet. Der er monteret tagpap, flere steder på taget skabes der miljøvenlige frirum belagt med de grønne sedum planter.Tagdækker: Phønix Tag København A/SA...

Vester Fjordpark

Vestre Fjordpark i Aalborg er et rekreativt landskab af oplevelser, hvor natur og det grønne tag spiller flot sammen. Bygningerne er placeret med en unik beliggenhed lige ved Limfjorden.Vestre Fjordpark vandt i 2017 Aalborg Kommunes Arkitekturpris og er derudover blevet kåret som juryvinder i katego...

Tagdækninger med ét lag giver høj risiko på flade og komplicerede tage

Hvis taget har lav hældning og mange gennemføringer, bør det udføres som en løsning med to lag tagpap. Data fra Byggeskadefonden viser nemlig, at der er stor risiko for dyre skader ved at vælge en ét-lagsløsning.Af Kenneth Vraa, Phønix Tag MaterialerDet er forbundet med en væsentlig byggeteknisk ris...

Hestestald i Grådbølgaard

Et eksempel på en Plankedækning er denne hestestald, som er en nybygning til en gammel slægtsgård. Fundamentet er bygget af kampesten fra den oprindelige gård, mens selve stalden er opført i sibirisk lærketræ. Byggeriet er et godt eksempel på, hvordan Plankedækning fremhæver de andre materialer og s...

Ordforklaring

Forklaring til produkternes tekniske betegnelse  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å AAfbindingÆndring af et bindemiddels e...

Arkitekt: Tagpap forstærker det designmæssige udtryk

Hos arkitekt Clara Carmes Rigenstrup rangerer tagpap højt på listen over foretrukne byggematerialer. Designmæssige kvaliteter som maksimal fleksibilitet og et flot udtryk går nemlig hånd i hånd med lang levetid og konkurrencedygtig pris, og samtidig er det også en fordel, at produktet er en favorit ...

Ankenævn afviser Konkurrenceråd i tagpap-sagen

Konkurrenceankenævnet har i dag afvist Konkurrencerådets afgørelse i den såkaldte tagpap-sag. I ankenævnets afgørelse står der: Konkurrencerådet har således ikke med den fornødne sikkerhed godtgjort, at der foreligger en "til formål"-overtrædelse. Konkurrenceankenævnet hjemviser derfor sagen til for...

Ny DGNB-konsulent til Phønix Tag Materialer

Medarbejdere med viden om DGNB-systemet skal gøre det nemmere at rådgive om bæredygtighedPhønix Tag Materialers projektchef for Østdanmark Per Bach har bestået eksamen som certificeret DGNB-konsulent. Dermed er han bedst muligt rustet til at rådgive arkitekter, rådgivere og bygherrer om, hvad der sk...

Sønderjyllands Museum - Oldemorstoft

En spændende og traditionsrig variant af Plankedækningen er Pladedækning, som giver taget en karakteristisk vandret profilering. Pladedækningen opbygges ved hjælp af krydsfinersplader, som inddækkes med tagpap. Pladerne lægges på klink. Arkitekt- og ingeniørfirma Wortmann - Padborg A/S...

Om Phønix Tag Materialer

Aktiviteterne i Nordic Waterproofing A/SNordic Waterproofing A/S er en del af Nordic Waterproofing Gruppen.Nordic Waterproofing, er en af nordens ledende leverandører af fugtbeskyttelse til bolig-, erhvervs- og offentlige byggerier/konstruktioner. Vi samarbejder med flere af nordens størst...

Bølge fibercement tag til listedækning

Total ombygning samt tilbygning af enfamiliehus på 170 m2 - Oprindelig med bølge fibercement tag. Renovering med tagpap - vælg en listedækning eller en plankedækning. Begge pålægningsmetoder kan udføres på tage med hældning større end 6º og ved renovering vil der sjældent være behov or ændringe...

Miljø og æstetik i Rambølls Esbjerg-domicil

I Rambølls DGNB Guld-certificerede domicil går miljø, æstetik og økonomi godt i spænd.Valget af materialer var i fokus, da Rambøll byggede sit domicil i Esbjerg. I samarbejde med arkitekten og entreprenøren valgte Rambøll et design, hvor det miljømæssige er i balance med det arkitektoniske udtryk og...

Phønix Tag Materialer sætter tal på DGNB-påvirkningen

Phønix Tag Materialer gør det let for bygherre og rådgivere at vurdere tagpaps bidrag til bæredygtigt byggeriSammen med Rambøll har den danske producent af tagpap, Phønix Tag Materialer, vurderet hvordan virksomhedens produkter har indvirkning på en DGNB-certificering.Rådgiver og bygherre kan med DG...

Undgå skader, når du monterer solceller på tagpap

Montering af solcelleanlæg er populært både på nybyggeri og som led i energirenoveringer. Tagpaptage er velegnede til montage af solcelleanlæg, men det er vigtigt at benytte de rigtige monteringsløsninger for at undgå skader på tag og hus.I 2012 eksploderede salget af solceller i Danmark, og op...

BIPS-beskrivelser letter arbejdsprocessen efter TOR

Afskaffelsen af TOR-anvisningerne stiller større krav til fagfolk, der skal projektere tage med tagpap. Færdige beskrivelsestekster og klar dokumentation på tagmaterialer er nogle af de elementer, der kan lette arbejdet med for eksempel udbudsmateriale. Af Dorthe L. Hartung, projektchef, Phønix Tag ...

Nordic Waterproofing blandt Danmarks bedste arbejdspladser

- Det fortæller os, hvor vi forsat kan blive bedre, siger HR-chef Nanna Drost ClausenAllerede en af Danmarks allerbedste mellemstore arbejdspladser – og med ambitioner om at blive bedre.Sådan er status for tagpap-producenten Nordic Waterproofing i Vejen, som sent tirsdag aften i Cirkusbygningen i Kø...

Projektering med grønne tage giver mange fordele

Grønne tage er både byggeteknisk og arkitektonisk en god løsning. De kan reducere afstrømningen af regnvand fra tagflader op til 50 procent og forsinke tilstrømningen af vand til kloakkerne – og så er de bæredygtige og miljøvenlige.Af ingeniør Jens-Jørn Hunderup, Phønix Tag MaterialerDer findes fler...

Uddannelsesansvarlig, der skal få unge ind i tagdækkerfaget

Casper Bechgaard Kristensen, 39 år, er ansat som Uddannelsesansvarlig på Tagdækker Trainee-uddannelsen hos Phønix Tag Materialer. Han er uddannet bygningskonstruktør og kommer senest fra en stilling som Virksomheds- og Jobkonsulent på Bygge og Anlæg hos Jobcenter Aarhus. I sin nye stilling er C...

Offentlig bygherre: Dokumenteret holdbarhed afgør materialevalget

Gennemtestede materialer i høj kvalitet, der sikrer lang levetid, er afgørende egenskaber, når det kommer til valg af materialer til projektering af offentlige byggerier. Derfor er tagpap ofte det fortrukne valg.Som offentlig bygherre er tid og penge kontra materialets funktionalitet og holdbarhed e...

Nordic Seafood A/S

Til denne administrationsbygning, som ligger tæt på Vesterhavet, er valgt en kulsort tagpap, som harmonerer flot med de sorte betonvægge og grafitsorte vinduer.  Den eksklusivt udseende tagpap står flot til facadens zinkbeklædning, der vender mod vandet, og trappetårnet samt vindskederne a...

Renovering og kondensisolering

Glatdækning – enkelhed med store ubrudte flader. Glatdækning er den oprindelige tækningsform med tagpap. Den er oftest brugt ved byggerier med ikke synlige tagkonstruktioner, eks. fladt tag. Tagdækker: Phønix Tag Esbjerg A/S...

T. Hansen Gruppen - Middelfart

Domicilet rummer T. Hansen Gruppen's fuldautomatiserede hovedlager samt andre lagerhaller. Samlet er der bygget 10.000 kvadratmeter. Bygningerne er opført i sorte facadeelementer og med store fremspringende glaspartier som sikrer en stor tilgang af daglys, således fremstår imødekommende og arbejdsve...

Nyheder

Implemented in file...

Efterårstjek af taget

Når de første blade begynder at forlade træernes grene og hvirvle rundt i luften, er det ikke blot tid at pakke grillen, havemøblerne, børnenes trampolin og badebassinet væk for sæsonen. Efterårstid er også tagtjektid. Tagpaptage er i dag så stærke, at de kan holde i årtier med den rette vedligehold...

PF 4500 SBS Svejsebundmembran

Produktet anvendes som underste lag ved fugt- og vandtryksisolering i bygninger og betonkonstruktioner....

Danmarks bedste arbejdsplads

Nordic Waterproofing - Phønix Tag Materialer er blandt landets bedste arbejdspladser – og går efter førstepladsen. Allerede en af Danmarks allerbedste arbejdspladser – og med håb og ambitioner om mere.Sådan er status for Nordic Waterproofing (Phønix Tag Materialer), som i går var blandt de 50 f...

PF 4600 SBS Svejsetopmembran

Produktet anvendes som øverste lag ved fugt- og vandtryksisolering i bygninger og betonkonstruktioner....

Topmembran SBS Bitumenplade

1. Produktet anvendes som øverste lag i en 2 lags fugtisolering af P-dæk og betonbroer i Type 1 og IVa. 2. Produktet anvendes som et - lags vandtryksisolering til P-dæk og brokonstruktioner, type IVc. ...

Bundmembran SBS Bitumenplade

Produktet anvendes som nederste lag ved fugtisolering af betonbroer i Type 1 og IVa. Produktet svejses til underlaget, efter at dette er grundet med typegodkendt primer. ...

PF 1500 Teglunderlag

Produktet anvendes som undertag i forbindelse med tegl, cementtagsten med videre. ...

Grundingsasfalt

Produktet anvendes til grunding og støvbinding på betontage, gamle tagpaptage, jern og andre flader, hvorpå der skal klæbes eller svejses tagpap eller påføres koldflydende asfaltprodukter. Produktet påføres et rengjort, tørt underlag med blød kost eller pensel. ...

Klæbeasfalt

Produktet anvendes til klæbning af tagpap, samt til reparation af tagpaptage og skifertage samt til kitning og fugning ved ovenlys, hætter, tagnedløb og lignende. Produktet påføres et tørt og rengjort underlag med spartel, eller fugepistol. ...

Skifersten

Produktet anvendes ved vedligehold af tagpaptage, hvor det strøs på frisk påført overfladebehandling med koldflydende bitumenprodukter, dels for ar beskytte bitumenproduktet mod solens ultraviolette stråler, dels af æstetiske årsager. ...

Tagfugemasse

Anvendes til fugning af klemskinner, hvor tagpapprodukter indgår. Produktet påføres med fugepistol på et tørt, fedtfrit og rengjort underlag. Efter påføringen glittes overfladen med en fugepind dyppet i en sæbeopløsning. Rengøring foretages med terpentin. ...

Phønix Tag Materialer A/S

Vores team sidder klar ved telefonen. Ring til os, hvis du har behov for hjælp eller teknisk rådgivning. Vester Allé 16600 VejenTelefon 79 96 21 21Telefax 79 96 21 22CVR nr. 25 71 17 85E-mail: info@phonixtagmaterialer.dkOrdre: bestilling@phonixtagmaterialer.dk Kundeservice Vest:Vester...

PF 2000 Murpap

Produktet anvendes som fugtspærre og radonspærre ved teglbyggeri og andet muret byggeri. Produktet opfylder kravene til fugtspærre i murværk i henhold til MURO's vejledning "Fugtspærre i murværk. ...

Murfolie

Produktet anvendes som fugt- og radonspærre. Anvendes som fugtspærre imod opstigende grundfugt i mur og træværk, samt mod indtrængende slagregn i ydermur. Kan ligeledes anvendes som radonspærre og sikre den nødvendige lufttæthed af fundamentet/ gulvopbygning. Se iøvrigt MURO`s vejledning "Fugtspærre...

Halotex W10 Vindspærre

Produktet anvendes som vindspærre i lette vægkonstruktioner. Halotex W10 er diffusionsåben, dvs. tillader evt. byggefugt at diffundere ud, således fugtige bygningsmaterialer hurtigt tørrer ud. Produktet kan fungere som klimaskærm i 1-2 måneder i byggeperioden. ...

RF 650 Vind- og isoleringspap

Produktet anvendes som Vindpap i lette vægkonstruktioner samt til rørisolering....

Gulvpap

Produktet anvendes som trinlydsdæmpende underlag for parketgulve, bræddegulve og gulvplader. Underlag med gulvpap udføres i konstruktioner uden gulvstrøer eller isoleringsplader, hvor gulvet skal lægges direkte på underlaget. ...

Bygningsasfalt

Produktet anvendes til fugtisolering og vedligeholdelse af sokler, murværk og beton; samt til rustbeskyttelse af jerndele. ...

Reparationsasfalt

Produktet anvendes primært til reparation af huller i asfaltbelægning. Det kan ikke anvendes til ramper. ...

Bestilling og download af brochurer

Her kan du bestille og få tilsendte vores brochurer, produktdatablade og monteringsvejledninger på Phønix Tag Materialer produkter. Skriv antal stk. i boxen og tryk send. Tryk på link og download den brochure, produktblad eller monteringsvejledning, du ønsker....

Sternkapsel med skrå bagkant

Produktet er fremstillet af 0,6 mm halvhård blank aluminium. Kapslerne er ca 1 mm koniske i længderetningen og spidsenden er svækket 2.5 mm i 30 mm længde. Herved lettes samlingen og overlægget styres. ...

Sternkapsel med lige bagkant

Produktet anvendes til inddækning ved sternkanter. Produktet forankres til sternbrættet med alu-søm med neoprenskive....

Find din Tagdækker

Phønix Tag Materialer samarbejder med professionelle tagdækkere i hele Danmark, som brænder for den personlige vejledning og det veludførte håndværk. ...

Søgeresultater

Søgningen gav ikke noget resultat. Prøv igen eller kontakt vores kundeservice på tlf. 79 96 21 00....

Detailtegninger

Skitser og uddybende beskrivelser til montering af tagpaptage. Detaljerne er vigtige for at opnå et funktionsdygtigt og professionelt tag:» Generelt - Dampbremse og Inddækning» Generelt - Snitteknik» Afslutningsdetaljer ved - Tagfod» Afslutningsdetaljer ved - Stern» Afslutningsdetaljer ved - Vindske...

CE Certifikater

Phønix Tag Materialers CE certifikater kan downloades her.  CE-certifikat TagpapCE certifikat Bromembraner...

Sikkerhedsdatablade

Tagpap/Tagmembraner»SBS Bitumenplade (Bromembraner)»Klæbepap SBS»Svejsepap OXYD »Svejsepap SBS »Svejseundermembran PF 4900 SBS rodhæmmende - Produkt nr. 939-035»NY - Svejseundermembran PF 4900 SBS rodhæmmende - Produkt nr. 939-035 Klæbemasser og Flydende produkter»NY - Bygningsasfalt ...

Generelt om tagpap (Membraner)

Moderne tagpap et ganske andet produkt end tidligere. Det indeholder ikke pap – men er et resultat af mange års produktudvikling og er sammensat af polyesterfilt, bitumen, granuleret skifer og gummimaterialet, SBS, der giver tagpappet større fleksibilitet og dermed større evne til at optage bevægels...

Bitumen

 Bitumen er en naturlig del af de fleste forekomster af jordolie. Den udvindes ved destillation af jordoliens lettere bestanddele, og den viderebehandles - blandt andet med oxydation - i specielle raffinaderianlæg. Oxyderet (blæst) bitumen benyttes til alle traditionelle tagpapkvaliteter.V...

Bitumenegenskaber

DiffusionsmodstandenBitumens diffusionsmodstand (Z-værdi) ved stuetemperatur er ca. 250 m² s GPa/kg pr. mm tykkelse for de fleste rene bitumener.Diffusionsmodstanden bliver ca. halveret for hver temperaturstigning på 25-30°C.Kubisk termisk udvidelseskoefficient er omtrent ens for alle bitumener og l...

Armeringsmaterialer

Følgende typer armeringsmateriale er anvendt gennem tiderne:Polyesterfilt (PF)Glasvæv (GV)Glasfilt (GF)Jutevæv (JV)Råfilt/uldfilt (RF) PolyesterfiltPolyesterfilt (PF) anvendes i flere varianter. Den er på grund af sine mange egenskaber den mest anvendte armeringstype.Polyesterfilt er meget rive...

Prøvningsmetoder

Alle tagmembran- og tagpapprodukter kontrolleres løbende i laboratorium for at sikre, at produkternes kvalitet er i overensstemmelse med produktdata.De færdige produkter kontrolleres for følgende: KuldeflexibilitetPrøven er bestået ved den opgivne temperatur. Kravet er, at tagpappet skal kunne ...

Tak for din bestilling

Vi sender de bestilte brochurer inden for 1-2 arbejdsdage...

Vindskede

Produktet anvendes til afslutning ved vindskede. Produktet forankres med blanke tagpapsøm eller anden mekanisk befæstigelse....

Garanti

Phønix Tag Materialer A/S tilbyder flere forskellige former for garanti. 15 års produktgarantiPhønix Tag Materialer A/S yder 15 års produktgaranti for materiale- og produktionsfejl ved leverede SBS tagmembraner.    15 års TæthedsgarantiProduktgarantien kan udvides til en 15 ...

Tagfod

Produktet anvendes til afslutning ved tagfod. Produktet forankres til træunderlag med blanke tagpapsøm og til underlag af beton og tegl med toxdybler. ...

Løskant

Produktet anvendes til afslutning af lodrette inddækninger på teglstensmure. Tagpap og løskant forankres med Toxdybler pr. ca. 0,25 m. Over løskanten fuges med egnet fugebånd, fugemasse eller cementmørtel. ...

Murkrone

Produktet anvendes til afslutning af inddækning på murkrone. Produktet forankres med blanke tagpapsøm eller anden mekanisk forankring. ...

Universalkapsel

Produktet anvendes til inddækning af sternkanter og murkroner, hvor standardprofiler ikke passer. Inden montagen bukkes profilet langs en af de falsede markeringer, således at det passer ned over stern eller murkrone. Produktet forankres mekanisk f.eks. med alusøm m/neoprenskive. ...

Skotrende + Blindfals + Skotrendefod

Produktet anvendes ved inddækning af skotrender på tegltage. Der skal monteres undertag under alle skotrende profiler i vores produktprogram. Der kan evt. anvendes en strimmel "Murpap PF 2000", produktet forefindes i de forskellige breder der passer til vores skotrender, og stort set alle Bygma forr...

Sålbænk

Anvendes i facadekonstruktion under vinduer....

Klemliste

Produktet anvendes til afslutning og mekanisk forankring af inddækning på lodrette bygningsdele af beton træ, eller anden glat overflade. Produktet forankres mekanisk. På overkanten afsluttes med en egnet fugemasse. ...

Rygningsudluftning

Anvendes til ventilation af taget ("kolde tage"). Rygningsudluftningen muliggør en fuldsvejsning af tagpappet uden folder og slip. ...

Overgangsudluftning

Anvendes til ventilation af taget (”kolde tage”). Udluftningsprofilet sikrer ventilation af tagrum ved lodret begrænsning, som f.eks. op ad mur eller ved spring i tagfladen. ...

Trapezliste

Produktet anvendes til listedækning. ...

Trekantsliste

Produktet anvendes ved inddækninger ved overgangen mellem tagflade og lodret begrænsning. ...

Aftrækshætte, rustfast stål

Produktet anvendes til inddækning af aftræksrør. ...

Aftrækshætte, sort alu. til hældnings- og flade tage

Produktet anvendes til inddækning af aftræksrør på hældnings- og flade tage....

Aftrækshætte, sort ABS plast

Produktet anvendes til inddækning af aftræksrør. ...

Tagventilationshætte, Klipfisk

Produktet anvendes til ventilation af tagrum i tagpaptage med hældning 15 - 90 grader. ...

Trykudligningshætte

Produktet anvendes til trykudligning i tagpapdækninger, hvor der er etableret mulighed for luftbevægelse mellem underlag og tagpap. Herved modvirkes dampbuler. ...

Faldstammeudluftning til fladt tag

Produktet anvendes til inddækning af faldstammer. ...

Tagbrønd

Produktet anvendes som afløbsskål til tagpaptage, hvor der behov for en tilpasning til underlaget. ...

Bladfang

Bladfanget anvendes i alle typer afløb med diameter fra 60 mm til 110 mm. Bladfanget tilbageholder grovere partikler, der ikke kan passere afløbet. ...

Alusøm m/neoprenskive

Produktet anvendes til forankring af sternkapsler. ...

Ex-nitte

Produktet anvendes til montage af Alu-klemliste. Der forbores med Ø5 mm bor. Forankringsdybden er 20 mm. ...

Tagpapsøm

Produktet anvendes til forankring af tagpap og aluprofiler på træunderlag ...

Montageskrue og skive

Produktet anvendes til mekanisk fastgørelse af tagpapdækning på træbaseret underlag. ...

Ventilationsstuds

Ventilationsstudsen anvendes til ventilation af hulrummet under teglunderlaget. Anvendes hvor ventilation langs kippen ikke er mulig, samt ved ovenlys og andre gennemføringer der spærrer for ventilationen. ...

*Udgået* Rørgennemføring

Anvendes til sikring af en tæt og stabil gennemføring af rør. ...

Tagclips

Produktet anvendes til at samle og styre overlæg i teglunderlag. ...

Z-profil

Anvendes i vandrette samlinger i træbeklædte facader og gavle....

Murklemskinne

Anvendes hvor tagdækning føres lodret mod glat mur, pudset mur eller beton og ønskes fastholdt. Fuge lukkes med elastisk fugemasse eller almindelig mørtel....

Facadeinddækning

Anvendes hvor en tilbygning støder op til mur....

PTM Flammespærre

Produktet anvendes som flammespærre ovenpå polystyren isolering. ...

Sternrende

Anvendes, hvor bølgepladetage afsluttes mod vindskedebrædt i gavle....

Prenotag

Undertagsmembran Prenotag anvendes som fast undertag på underlag af krydsfiner eller brædder. ...

Phønix Tag Afdeling Loader

Slet ikke! Bruges til at trække og vise afdelinger fra phønix tag....

PTM Gulvmembran

Produktet anvendes som fugt- og radonspærre til betongulv. Produktet svejses til underlaget. Produktet er specielt egnet til indendøres brug, hvor der er fare for lugtgener for beboerne. ...

Tagventilationshætte

Type A asymmetrisk, sort plast. Brugsområde er flade tage. ...

Tagtrin

Tagtrin til tagpaptage. Sort ...

Fibercementplader til tagpap

Renovering fra fibercement tag til en tagpap løsning - listedækning.Tagdækker: Asserbo Tagdækning...

Pavillion, Lindved

Tagdækker: Phønix Tag Vejle A/S...

Produktnyhed - LESSNOX ny MILJØVENLIG overmembran

Med LESSNOX reducerer du mængden af NOx-partikler i luften. Det giver en renere luft – til både dig og mig. GODT FOR MILJØET - OG FOR DIG Udledningen af NOx-partikler fra f.eks. brændeovne, biler, lastbiler og virksomheder er stadigt stigende. Disse partikler forurener luften og er skadeli...

Overmembran - Må man bruge selvbyggerpap (mekanisk fastgørelse) ved renovering af tagflader med en hældning mindre end 1:40?

Nej, et-lags løsninger ved renovering af tagflader med en hældning mindre 1:20 anbefales ikke....

Byggeprodukter inkl. tilbehør - Vindspærre - Er RF 650 UV bestandig?

Nej, ingen bitumen produkter er som udgangspunkt UV bestandige.  ...

Undertag - Kan PF 1500 Teglunderlag anvendes som vind- og isoleringspap?

Nej, produktet er diffusionstæt og kan derfor ikke anvendes som vind- og isoleringspap....

Diverse - Hvordan ventileres tagrummet på et fladt, koldt tag?

Tagrummet på flade (<10 grad.), kolde tage ventileres bedst ved naturlig ventilation fra udhæng til udhæng. Alternativt kan der ventileres fra laveste udhæng til hætte. Kan der ikke ventileres fra udhæng, skal taget laves som varmt tag. https://www.phonixtagmaterialer.dk/losninger/ventilation...

Overmembran - Hvilken type overpap kan anvendes til 1 lags løsninger?

For at kunne anvende en et lags løsning er der krav til minimumstaghældningen. For nye tage skal taghældningen være større end 11 ° (20 cm pr meter). Ved renovering af eksisterende tagpaptage skal taghældningen være større end 3 ° (5 cm pr meter)Overpappet vælges ud fra ønsket pålægningsmetode....

Fyn - Villa

Renovering med tagpap. Det enkle udseende gør det muligt at anvende listedækning og plankedækning sammen med de fleste bygningers arkitektur, konstruktion og farvevalg.En renovering med listedækning eller plankedækning er derfor et oplagt valg, når renoveringen skal tilføre arkitektonisk nutidighed ...

Renovering af Søgårdlejren

Renovering fra fibercement tagsten til en flot listedækningTagdækker: Max Mathiesen & Søn A/S...

Danmarks Bedste Arbejdspladser

Danmarks Bedste Arbejdspladser – Great Place to Work®Nordic Waterproofing – Phønix Tag Materialer er igen en af Danmarks bedste arbejdspladser!I årets konkurrence hvor Nordic Waterproofing deltog for anden gang, fik vi den flotte placering som nummer 13 i kategorien Danmarks bedste Mellemstore Arbej...

Undermembran - Hvornår kan man ”støde” underpappen sammen?

Metoden anvendes når man ikke ønsker at kunne se overlæggene fra underpappet i den færdige tagdækning. Typisk på listedækninger.Kravet er at tagdækningen må udføres som en et lags løsning.For nye tage skal taghældningen være større end 11 ° (20 cm pr meter). Ved renovering af eksisterende tagpaptage...

Klæbemasser og flydende produkter - Kan bygningsasfalt anvendes på bindingsværk i forbindelse med maling af sokkel?

Nej, bygningsasfalt er diffusionstæt og træværket vil derfor ikke kunne "ånde". Man risikerer at træet rådner.Ingen af vores sorte produkter kan bruges på træbeskyttelse....

Undertag - Hvor mange ventilationsstudser skal man bruge til tagrumsventilation?

https://www.phonixtagmaterialer.dk/losninger/ventilation...

Undertag - Kan PF 1500 bruges som fast undertag på underlag af krydsfiner eller brædder?

Nej, til fast undertag er min. krav en PF 2300 SBS med selvklæbende overlæg. Se i øvrigt PTM-anvisning Undertage....

Diverse - Hvilken tagpap kan man anvende som underlag til zinkplader?

PF 2300 SBS Undertagsmembran eller en PTM DuraFlex (PF 3500 SBS) er velegnet.Der skal lægges et skillelag mellem tagmembran og zink. Enten i form af en geotextil eller en grundmursplade (Drænplade PM Drain Tec)PTM DuraFlex Kombi (PF/GF 3500 SBS) ...

Diverse - opbygning - Hvordan renoverer man et build-up tag?

Der er to typer build-up tag: Stenene ligger løst oven på tagdækningen; stenene er "smeltet" ned i overfladen. Ligger stenene løst, kan disse blot fjernes og den nye tagdækning laves som en to lags løsning, hvor underpappen enten mekanisk fastgøres eller punkt-/stribesvejses. Er stenene "smeltet" ne...

Klæbemasser og flydende produkter - Må man bruge klæbeasfalt til at klæbe flamingoplader op af en betonvæg?

Nej, det kan man ikke, man risikerer at opløsningsmidlet nedbryder polystyrenen....

Diverse - krydsfinerplader - Skal man behandle krydsfinerplader med grundingsasfalt inden påsvejsning af underpap?

Nej. Det har ingen effekt. Det er der imod vigtigt at man under påsvejsningen også varmer på krydsfineren således at denne bliver "nøddebrun".. Ligeledes er det en god ide, at rulle pappet op på en trykrulle, så man kan fordelen vægten på helle rullens bredde ved påsvejsning....

Diverse - regnvand - Kan/må regnvand afledt fra tagpaptag genanvendes til toiletskyl?

Ja, der ingen problemer i at genanvende regnvand fra tagpaptag til toiletskyl....

Undertag - Kan PF 2300 SBS undertagsmembran anvendes som underpap til en svejseoverpap?

Nej. Bitumenlaget på produktets overside er for tyndt til at brænde på, hvilket vil resultere i, at armeringen vil trække sig sammen og lave "rynker"....

Undermembran - Ved brædder som underlag for tagdækning, hvilken retning skal underpappen lægges i?

Underpappen kan udlægges både på langs og tværs af bræddernes udlægningsretning. Det anbefales at underpappet udlægges fra kip til tagfod....

Aluprofiler - Hvornår bruger man rygningsudluftning

På hældningstage.Rygningsudluftning giver en mere effektiv ventilation, i forhold til  tagventilationshætter (klipfisk)....

Radonspærre - Er murfolie godkendt?

Der findes reelt ingen fysiske krav til murpap/murfolie bortset fra at produkterne skal være CE godkendt.I henhold til MURO's vejledning anbefales PF 2000 murpap eller produkt med tilsvarende egenskaber til fugt- og radonsikring. ...

Radonspærre - Opfylder murfolie kravene fra Muro?

Nej. Murfoliens trækstyrke opfylder ikke Muro's krav....

Tagtilbehør - Hvilket rør passer i faldstamme-

Det gør et Ø75 mm rørDet gør et Ø90 rørDet gør et Ø110 rør...

Sommerhus med kulsort tagpap

Smuk listedækning giver det klassiske sommerhus en moderne og stilren karakter.Se mulighederne med tagpap på et udvalg af forskellige hustyper og med et klik se huset med en listedækning eller glatdækning. Der kan skiftes såvel facade - som vinduesfarver samt tagpapfarver. Kom godt i gang her w...

Ekstra isolering - Villa

Renovering af gammel skifertag, hvor der er lagte 20 mm mineraluld på og efterfølgende 2 lags tagpap med en listedækning pr. 0,95 meter.Tagdækker: Max Mathiesen & Søn...

Danske Hospitalsklovne

ÅRETS JULEKORT og JULEGAVER TIL MEDARBEJDERE I NORDIC WATERPROOFING I år har vi hos Phønix Tag Materialer valgt selv at designe vores julekort. Det gør vi for at spare penge - penge, der går til et godt formål.  I september var vi til foredrag hos fru IB, der er hospitalsklovn på Kold...

Krympeinddækning m/tagpapflange SBS, Ø 27-10mm

Krympeinddækning er konstrueret til effektiv og sikker inddækning af kabler, stolper, sikkerhedsøskner og lignende, der gennembryder membranen. ...

Krympeinddækning m/tagpapflange SBS, Ø 45-16mm

Krympeinddækning er konstrueret til effektiv og sikker inddækning af kabler, stolper, sikkerhedsøskner og lignende, der gennembryder membranen. ...

Krympeinddækning m/tagpapflange SBS, Ø75-25mm

Krympeinddækning er konstrueret til effektiv og sikker inddækning af kabler, stolper, sikkerhedsøskner og lignende, der gennembryder membranen. ...

Krympeinddækning m/tagpapflange SBS, Ø 100-34mm

Krympeinddækning er konstrueret til effektiv og sikker inddækning af kabler, stolper, sikkerhedsøskner og lignende, der gennembryder membranen. ...

Krympeinddækning m/tagpapflange SBS, Ø 150-50

Krympeinddækning er konstrueret til effektiv og sikker inddækning af kabler, stolper, sikkerhedsøskner og lignende, der gennembryder membranen. ...

Kabelgennemføring til tagpap, SBS svejseundermembran Ø 50

Sikker kabelgennemføring gennem tagets membran, hvorigennem kabler kan trækkes uden hindringer fra kanter og fremstående konturer....

Kabelgennemføring til tagpap, SBS svejseovermembran Ø 50

Sikker kabelgennemføring gennem tagets membran, hvorigennem kabler kan trækkes uden hindringer fra kanter og fremstående konturer....

Kabelgennemføring til SBS tagpap, Ø 75, med 2 Stk plast bøjninger

Sikker kabelgennemføring gennem tagets membran, hvorigennem kabler kan trækkes uden hindringer fra kanter og fremstående konturer....

Kabelgennemføring til SBS tagpap, Ø 110mm, med 2 stk. plast bøjninger

Sikker kabelgennemføring gennem tagets membran, hvorigennem kabler kan trækkes uden hindringer fra kanter og fremstående konturer....

Drænplade PM Drain Tec

Drænplade med solid geo tekstil påsvejst. Drænpladen er effektiv beskyttelse og drænsystem til bygningsprojekter i områder med behov for stor drænkapacitet. ...

Nature Impact®

Nature Impact® er et modul-opbygget system, der hurtigt og enkelt monteres af fagfolk indenfor tagbranchen. Sikrer fra første færd et veletableret grønt tag...

Grønne Tage - Nature Impact® Roof

Phønix Tag Materialer A/S kan nu tilbyde en systemløsning  Nature Impact® Roof til ekstensive grønne tage. Systemet er modulbaseret og udført i kvalitetsmaterialer med stor fokus på såvel planterne, vækstmediet. Selve modulet har nogle unikke egenskaber bl.a. i forhold ...

Nørre Gymnasium, Brønshøj

Phønix Tag Materialer A/S kan nu tilbyde en systemløsning Nature Impact® til ekstensive grønne tage.Fotos taget i Juni 2013.Systemet er modulbaseret og udført i kvalitetsmaterialer med stor fokus på såvel planterne, vækstmediet.Selve modulet har nogle unikke egenskaber bl.a. i forhold til afvanding ...

Vi støtter Danske hospitalsklovne

I 2013 støtter Nordic Waterproofing / Phønix Tag Materialer de Danske Hospitalsklovne....

PTM AeroTec 20 Dampspærre

PF 2000 dampspærre anvendes som hævet dampspærre på trædefast isolering på stålkonstruktion....

Vinder af legehus

OPEN BY - PHØNIX TAG MATERIALER A/S Tak for den store interesse der blev vist vores virksomhed ved Open by Night arrangementet den 30. august 2013.Vinderen af konkurrencen blev:Birgit BojsenÆblevænget 326600 Vejen...

Hytte ved sø

Det grønne tag med er udlagt i juni 2013 efter tagdækning med en 2-lags løsning.Fotos taget i september 2013.Tagdækker: Phønix tag Århus A/S...

Kokke Knækker Cancer

Nordic Waterproofing / Phønix Tag Materialer støtter Kræftens Bekæmpelse Knæk Cancer - Kokke Knækker Cancer Læs mere om arrangementet her   ...

Reference video på Nature Impact Roof

 Phønix Tag Materialer A/S kan nu tilbyde en systemløsning  Nature Impact® Roof til ekstensive grønne tage. Systemet er modulbaseret og udført i kvalitetsmaterialer med stor fokus på såvel planterne, vækstmediet. Selve modulet har nogle unikke egenskaber bl.a. i fo...

Danmarks Bedste Arbejdspladser – Great Place to Work®

 PHØNIX TAG MATERIALER Danmarks Bedste Arbejdspladser – Great Place to Work® Nordic Waterproofing – Phønix Tag Materialer er igen en af Danmarks bedste arbejdspladser! I årets konkurrence hvor Nordic Waterproofing deltog for tredje gang, var vi igen blandt de 20 bedste arbejdspla...

Fanø

Dette sommerhus på Fanø fik leveret og monteret Nature Impact  den 22. november 2013. Fotos er taget under montagen i november måned.Taget stadig grønt 1½ år efter monteringen. Ny fotoserie mærket "Foto taget forår 2016"Orkanen Bodil:Kun 2 moduler var vippet rundt efter orkanen ”Bodil” den 5. d...

Varmklæber i blokke

Varmklæber i blokke til klæbning af Tagmembraner, Tagpapper og Celleglas Isolering....

Nature Impact Gaffel

Special fremstillet løftegaffel til Nature Impact Roof Modul....

Nature Impact Roof Multicote

Nature Impact Roof Multicote. Gødning i 5 kg spand....

Dampspærre Tagbrønd

Optimal afvanding af flade tage. Til opnåelse af lufttæthed, hvor rør gennembryder dampspærren....

SBS Klæbeasfalt

Phønix Tag Materialer SBS klæbeasfalt er et elestisk specialprodukt, anvendes til klæbning af tagpap, til reperation af tagpaptage samt ovenlys, hætter, tagnedløb og lignende....

Aquatarium

Med LESSNOX reducerer du mængden af NOx-partikler i luften. Det giver en renere luft - til både dig og mig.Læs mere om den miljøvenlige overmembran LESSNOX herLambæk Vandværk er nyopført med LESSNOX monteret på 2 tage på hhv. 35 og 45 gr. hældning.Arkitekt: Ginnerup ArkitekterTagdækker: Phønix Tag E...

Kvarterhus Sprotoften

Realdanias kampagne DET GODE BOLIGLIV har afsæt i de almene boligorganisationers lange og stærke tradition for at skabe gode rammer for fællesskab og et godt naboskab med plads til alle. Målet med kampagnen er at bidrage til nytænkning af de fysiske rammer omkring livet i de almene boligbebyggelser ...

Nature Impact Tagjord

Nature Impact Tagjord i 40 liters sæk....

Nature Impact Stålnet

Nature Impact Stålnet til vindsikring....

Nature Impact Øjebinder

Nature Impact Øjebinder til stålnet....

Nature Impact Driller

Nature Impact Driller....

Nature Impact Roof - nu med udvidet grogaranti på 5 år

I et marked med hård konkurrence giver Nature Impact Roof nu en grogaranti på 5 år. Dermed understreger vi, at der er tale om et kvalitetsprodukt, som er gennemtestet og afprøvet i praksis – og at producenten derfor giver 5 års grogaranti i stedet for de hidtidige 2 år. I forhold til resten af mar...

Time-lapse video

  I juni 2013 skiftede vi leverandør af sort skifer på vore overmembraner. Det viste sig, at skiferen blev noget lysere end tidligere efter produktionen, men at den efter kort tid bliver meget pænere og mørkere. Denne farveændring kan du følge i denne time-lapse video. Her har vi filmet tage...

KOKKE KNÆKKER CANCER 2014

 Nordic Waterproofing / Phønix Tag Materialer støtter Kræftens Bekæmpelse Knæk Cancer - Kokke Knækker Cancer  ...

LESSNOX ER GODT FOR MILJØET - OG FOR DIG

 Se vores LESSNOX video Med LESSNOX reducerer du mængden af NOx-partikler i luften. Det giver en renere luft - til både dig og mig...

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, kontrolundersøgelse

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 20. november 2014 gennemført en kontrolundersøgelse hos Nordic Waterproofing A/S i Vejen. Undersøgelsen har særligt haft fokus på TOR Godkendt ordningen, der er en frivillig kontrolordning for tagdækningsprodukter, som alle markedsaktører kan tilslutte sig....

EPDM Klæbebryder

Anvendes ved klemskinneindækning som glide folie....

Monteringsvideo af Selvbyggerpap

 Selvbyggerpap er udviklet således, at du selv, og helt uden brug af åben ild, kan pålægge tagpappet.Rul ud - søm fast - og klæb.Ja så let er det faktisk. ...

"Mærke" Festival 2015

 Festivalen er for alle voksne og børn. I alt har vi plads til 1.000 mennesker til arrangementet.Festivalen er en hel dag fyldt med masser af fantastiske indslag primært musikalske.Arrangementet afholdes på fabrikken i Vejen, hvor der opsættes en stor scene med professionelt lys og lyd uds...