Tre spændende løsninger til den 5. facade

Grønne tage, skrå facader og tagterrasser. Det kan ses i den femte facade i Generationernes Hus på Aarhus Ø. Arkitekterne har kunnet eksperimentere med arkitekturen i facaden ved hjælp af tagpappets frihedsgrader og tæthed.

I Valdemars Have er der arbejdet med fremspring, mønstertegl og struktur, som giver et levende spil i facaden. Tagpappet, som ligger under byggeriets tagterrasser og sedumtage, sikrer et vandtæt underlag.

Genbrugstegl, natursten og massive egetræsgulve er nogle af de kvalitetsmaterialer, der er anvendt i Nabolaget. Fra øverste etage kan beboerne kigge ud over Aarhus og ned på grønne sedumtage, der bringer naturen ind i byrummet.

Se mere på Tagkanalen

På Tagkanalen bliver du klædt på med viden om, hvordan du som arkitekt eller bygherre træffer et sikkert og langsigtet valg med tagpap til byggeriet.

 

 

Alle afsnit