Print

Ansvarsfraskrivelse

Denne hjemmeside indeholder produktdata, projekteringshenvisninger, specifikationer, lignende konstruktionsløsninger, billeder mv., hvori Phønix Tag Materialer A/S’ produkter indgår.

Oplysningerne er afgivet for at anvise forskellige anvendelsesmuligheder for vores produktsortiment og for at give inspiration ved valg af konstruktionsløsninger. De afgivne oplysninger kan ikke anvendes ved konkret projektering af konstruktionsløsninger, idet sådanne altid bør udføres af fagkyndige under hensyntagen til de specifikke forhold.

Phønix Tag Materialer A/S er omhyggelige med oprettelse og vedligeholdelse af oplysningerne på hjemmesiden, således at indholdet i for eksempel produktbeskrivelser er korrekt og ajourført. Indholdet er dog udsat for hyppige ændringer, hvorfor Phønix Tag Materialer A/S ikke garanterer for, at indholdet er korrekt og ajourført.

Phønix Tag Materialer A/S fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab, der måtte følge ved brug af oplysningerne, uanset hvordan tabet måtte være opstået.

PTM-Anvisningerne er retvisende og ajourførte i forhold til udgivelsestidspunktet. Anvisningerne angiver, hvorledes tagdækningsarbejde udføres fagmæssigt korrekt, og hvilke minimumskrav den udførende entreprenør er underlagt for, at Phønix Tag Materialer A/S’ tæthedsgaranti og produktgaranti skal være gældende.