Carlsberg Byen

Byggeriets navn:
Warehouse, hængende haver og Karrén

Beliggenhed:
København

Udført:
2016

Carlsberg Byen opføres på Carlsbergs gamle bryggerigrund i København V.

Ca. 80.000 etagemeter indrettes til undervisning, boliger, serviceerhverv samt dagligvarebutikker. Den fredede del af bygningsværket De hængende Haver, som vender ud mod J.C. Jacobsens have, bevares. Der er opført et 100 m højt boligtårn.

Der er monteret grønt tag på ca. 3.000 m2 tagareal!

Tagdækker: Nordisk Tagdækning A/S

Grønt tag giver miljø til byen

I Carlsberg Byen giver grønne tage plads til fugleliv og insekter. Samtidig bliver brodden taget af kraftige regnskyl

Hvor der tidligere var bryggeri og grønne flasker, findes der nu et grønt byggeri med levende tage, solceller og forsinkelse af regnvand. 3.000 m2 grønt tag.

Lokalplanens krav om en bæredygtig profil passer rigtig godt sammen med arkitekternes ønske om at give naturen plads i byen, fortæller arkitekt Steen Trudsøe Larsen fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter VLA, der er blandt arkitekterne på projektet.

- I stedet for en traditionel flade har området fået et varieret udtryk i form at et grønt sedumtag med forskellige stenurtsplanter. Fordelen ved denne løsning er, at taget ikke skal vandes, hverken manuelt eller automatisk, og at det kan tåle at tørre ud, siger Steen Trudsøe Larsen.

Udsyn fra boligerne
Fra Carlsberg Byens høje boligtårn kigger beboerne ud på det grønne tag. Det er planlagt at bygge ni tårne i alt. Tårnene trækker mennesker og dermed liv ind i byen, og det betyder også, at endnu flere vil få fornøjelse af de grønne tage.

- Det er rart for beboerne, at de kan se ud over tagene og følge forandringerne, når planterne skifter farve med årstiden. Jeg synes generelt, at taget ser fint ud og at det er blevet en vellykket løsning, siger Steen Trudsøe Larsen.

Det grønne sedumtag binder vandet i vækstlaget, så afstrømningen af vand reduceres med op til 50 procent. De store tagflader belaster dermed kloaksystemet mindre, og faren for oversvømmelser bliver mindre.

VLA, CCO, COBE, NORD, Effekt har udviklet projektet frem til projektforslag/udbudsprojekt sammen med Arpe & Kjeldsholm og Niras. Carlsberg Byen Ejendomme er bygherre.

Mikkelsen Arkitekter og Rubow Arkitekter har lavet hovedprojektet for totalentreprenøren NCC i samarbejde med Rambøll. Taglægningen er udført af Nordisk Tagdækning A/S.

expand_less