Brancheudfordringer med bæredygtighed

Andreas Linnet rådgiver til dagligt bygherrer og materialeproducenter i bæredygtighed

Andreas Linnet rådgiver til dagligt bygherrer og materialeproducenter i bæredygtighed. Her møder han nogle tilbagevendende udfordringer hos byggebranchens aktører:

- Jeg oplever et vidensgab i forhold til, hvordan man som virksomhed skal forholde sig til bæredygtighedsdagsordenen. De mangler helt konkret know-how og værktøjer til, hvordan de kan forfølge bæredygtighed i byggeriet, fortæller Andreas Linnet.

En anden barriere, Andreas møder, er, at projektparterne ikke tænker certificeringsprocessen ind i alle byggeriets faser. Arkitekt og bygherre starter ofte med en klar vision om, at kontordomicilet eller den kommunale institution skal bygges bæredygtigt, men efterhånden som projektet skrider frem, glider den bæredygtige ambition nemt i baggrunden til fordel for økonomi og tidsplaner.

Hvis den bæredygtige ambition skal realiseres, skal der være klare og gennemførlige regler for alle byggeparter. Bæredygtighedskonsulenten kan hjælpe bygherren med, at DGNB-certificeringen køres sikkert igennem og tænkes ind i alle byggeriets faser, så der opnås et robust og langtidsholdbart byggeri.

Andreas Linnet opfordrer til, at bygherren anlægger en cirkulær tankegang omkring bæredygtighed. Helt konkret foreslår han, at man:

  • Dokumenterer byggeriets performance
  • Tænker på, hvordan projektet performer ud fra et livscyklus-perspektiv
  • Kigger på materialeproducenters dokumentationspakke
  • Ikke anser certificering som et add-on, men tænker certificeringsprocessen ind allerede i starten af et projekt.

Fakta

Bæredygtighed og cirkulær økonomi er de senere år for alvor er blevet et varmt emne i byggebranchen. Trods gode ambitioner bliver bæredygtighedssnakken dog mest varm luft, fordi den endelige påvirkning ikke dokumenteres. Ofte skyldes det, at fagfolk mangler viden om, hvordan visionen om bæredygtighed konkret føres ud i livet. Bæredygtighedskonsulent Andreas Linnet fra Rambøll er inviteret i studiet, hvor han fortæller om DGNB-processen og de overvejelser, fagfolk skal gøre sig, inden de påbegynder et DGNB-projekt.

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

IMG 1527

Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Alger på byggematerialer. Hvordan gør man?
expand_less