DGNB-byggeri med tagpap: Her er det nye i dokumentationspakken

Alle data til rådgiver og auditor samlet efter DGNB-manualen 2020

DGNB Dokumentationsmappe PTM

Nu er det blevet endnu lettere at bygge DGNB-certificeret med tagpap. I en ny DGNB-dokumentationspakke fra Phønix Tag Materialer er samlet alle data til rådgiveren eller auditoren, der vil vide, hvordan produkterne påvirker certificeringen. Her kan du læse om de vigtigste ændringer.

Rådgivere og DGNB-auditorer eller -konsulenter vil nikke bekræftende til, at det kan være et stort arbejde at indsamle den nødvendige dokumentation for at opnå en DGNB-certificering af et byggeri. Hvis materialeproducenterne ikke selv har indsamlet data, skal den projekterende møjsommeligt selv indhente data på alle byggematerialer, der er brugt i byggeriet: eksempelvis sikkerhedsdatablade, tekniske datablade, leverandørerklæringer, CE-dokumentation, EPD og dokumenteret levetid i form af en TGA.

- Vi ville gerne gøre det let og enkelt at bruge tagpapprodukter i DGNB-certificeret byggeri. Derfor udarbejdede Phønix Tag Materialer allerede i 2016 en såkaldt DGNB-dokumentationspakke. Den rummer alle de nødvendige oplysninger til certificeringen. Nu er dokumentationspakken blevet opdateret i henhold til den nye DGNB-manual 2020, forklarer Dorthe L. Hartung, der er projekt- og bæredygtighedschef og DGNB-konsulent hos Phønix Tag Materialer.

Ny DGNB-manual med flere muligheder

DGNB er det tyske bæredygtighedscertificeringssystem, som siden 2012 har været anvendt i Danmark – tilpasset dansk byggeskik og lovgivningskrav. DGNB-manualerne bliver opdateret løbende, så de passer til det nyeste bygningsreglement, og Phønix Tag Materialers nye DGNB-dokumentationspakke følger den seneste DGNB-manual fra 2020.

- Vores tidligere DGNB-dokumentationspakke fra 2018 dækkede kontorbygninger i henhold til DGNB-manualen fra 2016. Ganske som den nye DGNB-manual 2020 dækker vores nye dokumentationspakke langt flere segmenter: nemlig uddannelses- og børneinstitutioner, beboelsesejendomme.

DGNB Dokumentaionspakke 580 Figur

DGNB–certificering med seks kriterier

For at opnå en DGNB-certificering skal byggeriet opnå et vist antal point. Pointene fordeles indenfor seks overordnede kvaliteter med underkriterier, der vægter forskelligt. De seks kvaliteter og deres vægtning er:

 • Proces kvalitet (12,5%)
 • Miljø kvalitet (22,5%)
 • Økonomisk kvalitet (22,5%)
 • Social kvalitet (22,5%)
 • Teknisk kvalitet (15%)
 • Områdets kvalitet (5%)

Her bidrager Phønix Tag Materialer positivt

Som man kan se af den nye DGNB-dokumentationspakke, bidrager Phønix Tag Materialers produkter positivt med point til DGNB-certificeringen indenfor flere af DGNB-ordningens kvalitetskriterier.

- Phønix Tag Materialers produkter kan have positiv indflydelse på ikke mindst kvaliteterne teknisk, økonomisk, miljø og proces. I alt kan de have indflydelse på 43,2% af DGNB-kriterierne. Her er det vigtigt at sige, at det ikke er Phønix Tag Materialers produkter, der alene sikrer de angivne procenter, forklarer Dorthe Hartung.  

Nedenfor kan du se nogle af de væsentligste kriterier, hvor Phønix Tag Materialer bidrager positivt til DGNB-certificeringen:

 • Teknisk
  • Brandsikring og sikkerhed (vægter 1,9%): Her bidrager Phønix Tag Materialers produkter, der er klassificeret med Broof (t2), positivt.
  • Klimaskærmens kvalitet (vægter 2,8%): Her bidrager Phønix Tag Materialers produkter positivt, fordi de er med til at fugtsikre bygningens klimaskærm.
  • Nedtagning og genanvendelse (vægter 2,8%): Fordi Phønix Tag Materialers underpap er mekanisk fastgjort til den underliggende isolering, er den enkel at adskille ved nedrivning.
 • Proces

”Nyt” kriterium ændrer vægtningen

Det nye i DGNB’s 2020-manual er, at områdets kvalitet nu i modsætning til tidligere bidrager til de samlede point. Områdets kvalitet ser blandt andet på, hvordan der er tænkt på mobilitet for beboerne, lokalmiljøet og hvordan byggeriet bidrager til kvarterets tilstand og image.

I den nye DGNB-manual tæller områdets kvalitet 5%, og det betyder, at vægtningen af de øvrige kriterier er blevet ændret. Teknisk kvalitet, der tidligere talte 22,5%, tæller nu kun 15%. Samtidig tæller proces kvalitet nu 12,5% mod tidligere 10%.

Fakta

Hvad er nyt i DGNB-manualen 2020?

 • Den nye DGNB-manual omfatter nybyggeri og renoveringer.
 • Der i manualen tilføjet en række bonuspoint, som kan opnås ved ekstra tiltag i projektet. Eksempelvis for:
  • Cirkulær Økonomi
  • Arkitektonisk og funktionel kvalitet
  • FN Bæredygtighedsmål (SDG's)
  • EU-konformitet
  • Innovation
 • Der er i den nye manual også tilføjet muligheden for at opnå DGNB Hjerte, som gives til bygninger, der gør noget særligt for sundhed og indeklima.

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

IMG 1527

Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Alger på byggematerialer. Hvordan gør man?
expand_less