DGNB: Fremtidens byggeri er dokumenterbart

I fremtiden skal alt byggeri kunne redegøre for, hvordan byggeriet påvirker miljøet

Andreas Linnet M6A2394 WEB
Listedækningen står efter 25 år som ny på det eksklusive sommerhus i Bjerghuse.

Du skal ikke tro. Du skal vide.

Sådan lyder en gammel talemåde, og den passer glimrende på den udvikling som byggeriet herhjemme gennemgår i disse år.

Investorer og bygherrer kræver i stigende grad dokumentation og gennemskuelighed for, hvad valget af materialer og processer betyder for byggeriets samlede påvirkning af miljø og økonomi.  

- Vi er ikke vant til at forholde os til den miljøpåvirkning, som de forskellige materialer i et byggeri har. Men det energiforbrug, der relaterer sig til materialerne, tæller faktisk ligeså meget som bygningens samlede energiforbrug i hele dens levetid. Det er denne begyndende erkendelse, der lige nu er ved at forandre den måde, som vi går til byggeri på, siger Andreas Linnet, der er bæredygtighedskonsulent hos Rambøll A/S.

Han og Rambøll har hjulpet Phønix Tag Materialer med at udarbejde en DGNB-dokumentationspakke. Pakken giver bygherrer, entreprenører og arkitekter et enkelt overblik over, hvad det betyder for byggeriets påvirkning af miljøet, mennesker og økonomi at vælge tagpap som byggemateriale.  

Andreas Linnet Team M6A2268 WEB
Rambølls afdeling for miljø og bæredygtighed i byggeri 2019 står bag Phønix Tag Materialers DGNB-dokumentationsmappe, som gør det let for bygherrer og rådgivere at se, hvordan valg af tagpap påvirker byggeriets bæredygtighed Fra venstre til højre: Andreas Linnet, Marlene Hagen Eriksen, Christine Collin, Ole Dau Mortensen (foto: Wilfred Gachau)

En måde at måle bæredygtighed på
DGNB-certificeringen stammer fra Tyskland og forkortelsen står for ”Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen”.

- Certificeringen er en målestok for et byggeris bæredygtighed, hvor der ses på en række forskellige kriterier – proceskvalitet, miljøkvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet og teknisk kvalitet, forklarer Andreas Linnet.  Ordningen er blevet tilpasset den danske byggeskik af Green Building Council Denmark, og DGNB er hurtigt ved at vinde frem i byggeriet.

- Det er en generel tendens i markedet at fokusere på DGNB og bæredygtighed, når man investerer langsigtet. Pension Danmark gør det bl.a.  Flere store investorer investerer i DGNB-certificeret byggeri, fordi de kan se, at et DGNB-certificeret byggeri ikke er dyrere, idet man ender med et byggeri i højere kvalitet, som man så kan få højere lejeindtægter af, siger Andreas Linnet.

Han vurderer, at vi herhjemme på sigt kommer til at gå helt væk fra kun at fokusere på indkøbsprisen i byggeriet, og i stedet bruge dokumentation til at kigge holistisk på et byggeris påvirkning af miljø, mennesker og økonomi.

Lang levetid bidrager til bæredygtigheden
Med DGNB-dokumentationspakken har Phønix Tag Materialer gjort det let for bygherrer og rådgivere at se, hvordan valg af tagpap påvirker byggeriets samlede bæredygtighed.

Og her bidrager særligt den lange levetid (50 år for virksomhedens SBS-tagpapløsninger med to lag) positivt til byggeriets bæredygtighed. Samtidig scorer Phønix Tag Materialers produkter højt, fordi det tillader installation af andre bæredygtighedstiltag som solceller, ovenlysvinduer med mere. Og så er det nemt at arbejde med.

- I fremtiden vil bygherrer have dokumentation for alle de valg, de træffer i byggeprocessen. Det er det, som DGNB handler om. At skabe en enkel og systematisk måde at træffe informerede og bæredygtige valg på, siger Andreas Linnet.

Andreas Linnet M6A2159 WEB
”I fremtiden vil bygherrer have dokumentation for alle de valg, de træffer i byggeprocessen. Det er det, som DGNB handler om. At skabe en enkel og systematisk måde at træffe informerede og bæredygtige valg på," Andreas Linnet, bæredygtighedskonsulent hos Rambøll A/S (foto: Wilfred Gachau)

Fakta

Hvad er DGNB

DGNB er en måde at opgøre en bygnings bæredygtighed på. Ordningen stammer fra Tyskland og bliver brugt i stigende grad i byggeriet – også selvom byggeriet ikke opnår en DGNB-certificering.

DGNB opgør bæredygtighed ved at se på fem kriterier, som vægter forskelligt i den samlede vurdering:

  • Proceskvalitet: Vægter 10%
  • Miljøkvalitet: Vægter 22,5%
  • Økonomisk kvalitet: Vægter 22,5%
  • Social kvalitet: 22,5%
  • Teknisk kvalitet: 22,5%

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

IMG 1527

Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Alger på byggematerialer. Hvordan gør man?
expand_less