Her kan du vælge tagpap med kun ét lag

Der kan være enkelte situationer, hvor tagpap i et lag kan være nok

Jens Jorn Hunderup PTM Inspicerer Bygggeri Web
Mange tage har i dag gennembrydninger i form af ovenlysvinduer, solceller og lignende. Der skal blot én utæt samling til, før vandet får adgang til bygningen, derfor er det vigtigt at anvende en tolagsløsning, siger anvendelsesteknisk chef, ingeniør Jens-Jørn Hunderup fra Phønix Tag Materialer

Det er fristende at tænke, at hvis en tagpap-løsning med to lag holder i mindst 50 år, så må en løsning med ét lag holde i 25 år. Sådan er det langtfra. Men der kan være enkelte situationer, hvor tagpap i et lag kan være nok, fortæller vores ekspert.

Sidste år fik Phønix Tag Materialers Premium SBS-løsning papir på, at et korrekt udført tag med to-lagsdækning mindst holder i 50 år. Når løsningen holder så længe, skyldes det ikke mindst, at over- og underpappet har forskudte samlinger med fuldklæbning mellem lagene. Med andre ord vil en eventuel utæthed i overpappet ikke komme videre på grund af underpappets tæthed og fuldklæbningen.

Hvis man fjerner det ene lag fra ligningen, bliver det hurtigt tydeligt, at der blot skal én utæt samling til, før vandet har adgang til bygningen under.

- Der skal kun en enkelt arbejdsudførelsesfejl på en et-lagsløsning til at give et utæt tag, siger Jens-Jørn Hunderup, der er anvendelsesteknisk chef og ingeniør hos Phønix Tag Materialer. Han påpeger, at man af samme grund i langt de fleste tilfælde bør vælge en to-lagsløsning, hvis man som bygherre, arkitekt eller rådgiver vil tage et sikkert valg.

Da især flade tage ofte er svære at komme til nedefra, vil fugtindtrængen ved en utæt ét-lagsdækning nemlig kunne lave store skader på bygningen, inden det opdages. Det er også baggrunden for, at Byggeskadefonden fraråder at projektere tagpaptage som ét-lagsløsninger, hvis taghældningen er lav, eller hvis der er tale om komplicerede tage med eksempelvis mange gennemføringer.

Nye tage: Giv dig selv tryghed med to-lag
Man kalder også taget for husets ”femte facade” for at minde om, at taget modsat husets øvrige facader ofte er helt afgørende for husets holdbarhed og levetid. Et hus kan være nok så solidt konstrueret, men det vil have ringe betydning, hvis taget ikke holder tæt.

- Det er et meget uklogt sted at prøve at spare penge på sit byggeri. Taget er husets skjold mod vind og vejr, og fugtindtrængning kan blive en meget dyr fornøjelse for boligejeren. Samtidig er merudgiften til det ekstra beskyttende lag langt lavere end det første lag, fordi stillads og alt det praktiske er på plads, siger Jens-Jørn Hunderup. Han tilføjer, at tagets levetid typisk også fordobles ved at vælge en to-lagsløsning. 

Af samme grund er det som udgangspunkt altid det sikreste og tryggeste at vælge to-lags-løsninger på nybyggeri.

- Man kan sjældent se ud fra projektplanerne, hvor udfordringerne er i tagdækningen på nybyggeri, og det kan hurtigt blive kostbart, hvis man har satset på en et-lags-løsning. Risikoen er særligt stor ved de populære ’flade tage’ og huse uden udhæng, siger Jens-Jørn Hunderup.

Selvom ’flade tage’ har krav om en hældning på 2,5 cm pr. meter/1,3 grader for at sikre, at vandet vises væk fra taget, kan lunker eller mange gennembrydninger hurtigt føre til vandindtrængen ved en et-lags-løsning.

Phønix Tag Materialer anviser dog løsninger, der gør det muligt at udføre et-lagsløsninger på nye tage, hvis hældningen er på 20 cm pr. meter/11 grader.

Renoveringer: Et-lags løsning ovenpå eksisterende tagpap
Hvis tagpappet skal lægges ovenpå på eksisterende tagpap, er man på lidt mere fast grund i forhold til at vælge en et-lags-løsning.

- Når tagpappet skal lægges på et eksisterende tag, har man en langt bedre fornemmelse af, hvor udfordringerne er i konstruktionen. Og hvis tagpappet lægges på et eksisterende lag tagpap, kan man nøjes med et lag, siger Jens-Jørn Hunderup.  Han understreger dog, at det forudsætter, at taget har en passende hældningen over 5 cm pr. meter/2,9 grader. Og det gælder også i skot- og kasserender.

Hvis renoveringen derimod indebærer, at der skal tilføjes ekstra isolering, skal opgaven håndteres som var det et nyt tag, og derfor bør man vælge en to-lagsløsning. Ifølge bygningsreglementet BR18 skal der efterisoleres ved ombygninger.

Sekundære tage – med hældning
Ikke overraskende er der bedst mulighed for at ty til tagdækning med et lag på de mindre vigtige bygninger, der ikke er til beboelse, så som legehuse, carporte og bræddeskure.

Disse tage kaldes også sekundære tage. Her er det bærende underlag for tagdækningen typisk brædder eller krydsfiner.

Her er det vigtigt, at man har et veldefineret fald, som ikke giver skadelige vandansamlinger. Samtidig er det vigtigt at kigge på, om taget har mange gennembrydninger, fordi hver enkelt gennembrydning potentielt kan være et sted, hvor vand kan finde ned.

Fakta

Hvornår kan du nøjes med et lag tagpap på dit tag?

  • På nye tage, hvis hældningen er større end 20 cm pr. meter /11 grader
  • Ved renovering af eksisterende tagpaptage, hvis hældningen er større end 5 cm pr. meter OG tagpappet lægges eksisterende tagdækning (ellers skal hældningen være over 20 cm pr. meter
  • På sekundære tage (carporte, udhuse og lign.) hvor taget har veldefineret fald, så vandet ikke samler sig i lunker på taget, når det har regnet.

 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du projekterer eller lægger et sikkert tag med tagpap, kan du finde råd og vejledning i PTM-anvisningerne.

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

IMG 1527

Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Alger på byggematerialer. Hvordan gør man?
expand_less