Membraner under jord gør oplevelsesparken Naturpark mulig

Oplevelsespark om naturens kræfter demonstrerer stor arkitekt- og ingeniørkunst

Det er passende, at en oplevelsespark om naturens kræfter også demonstrerer stor arkitekt- og ingeniørkunst. Og det gør Naturkraft ved Ringkøbing i den grad. Med sin enorme ringvold, der sammensmelter natur og byggeri, er der stillet store krav til holdbarhed og tæthed, fortæller arkitekterne bag byggeriet.

Naturkraft 12 Tagpap Phønix Tag Materialer

De historiekyndige vil vide, hvad der er fællesnævneren ved Trelleborg, Fyrkat, Nonnebakken og Aggersborg. Det er alle såkaldt ringborge fra vikingetiden – kendt for den markante ringvold rundt om byggeriet. Og nu har de kendte ringborge fået en moderne slægtning i form af oplevelsesparken Naturkraft ved Ringkøbing.

– Det er et ret unikt byggeri, der ikke er set magen til i hverken Danmark eller udlandet. Det hører jo virkelig til sjældenhederne, at man flytter tonsvis af jord for at anlægge en enorm jordvold, siger bygningskonstruktør MAK Joakim Torp Lindskov fra arkitektfirmaet Hune & Elkjær A/S.

Naturkraft 15 Tagpap Phønix Tag Materialer
Arkitekturen er inspireret af vikingetidens ringborge og har en lignende indfældethed i landskabet

En prøve i tryk og tæthed

Ringvolden i Naturkraft sammenligner Joakim Torp Lindskov med en kagerand, der er skåret et stykke af. For ind i den 500-meter lange ringvold er Naturkrafts 5.500 etagekvadratmeter store hovedbygning placeret. Og et byggeri af den størrelse, der er omgivet af tonsvis af jord på to sider, giver unikke udfordringer, fortæller Joakim Torp Lindskov.

– Vi skal dels have styr på statikken, fordi de mange tons jord selvsagt yder et stort pres på bygningen. Men vi skal også have styr på tætheden, så vi holder bygningen tør – også de mange kvadratmeter, der er dækket af jordvolden, siger han.

Naturkraft 11 Tagpap Phønix Tag Materialer

Hovedbygningen er indrettet med et centralt og imponerende oplevelsesrum, mens bygningens tekniske funktioner – så som teknikrum, køkken og elevatorskakte– er placeret i rummene ind mod den op mod 13 meter høje skråning.

– Jordvolden lægger en kolossal belastning på bygningen. Jord og sand presser ind mod bygningens betondæk. Det pres har vi løst, dels ved at bruge lastkompenserende materiale som polystyren samt ved at folde sandet i lag med geonet ind mod bygningen.  Konstruktionen afsluttes med en skrånende membran, der vil lede indtrængende regnvand væk fra bygningen, forklarer Joakim Torp Lindskov.

Naturkraft 02 Tagpap Phønix Tag Materialer

Membranerne der beskytter bygningen mod indtrængende fugt, består blandt andet  af to lag tagpap med rodhæmmende overpap eller EPDM-dug der hvor det lette og lastkompenserende materiale polystyren spiller en central rolle i forhold til at fordele det store jordtryk jævnt.

Det er Phønix Tag Esbjerg, der har stået for membran-arbejdet på Naturkraft, og samarbejdet på byggeriet har været tæt, forklarer Joakim Torp Lindskov.

Gangbro gav hovedbrud

– Vi har arbejdet med entrepriseformen Integreret Byggeri (også kaldet New Partnering)hvor vi sidder om samme bord med hovedentreprenøren, og så inddrages underentreprenører, når vi kommer til delproblematikker af byggeriet. Det har fungeret drøngodt, fordi vi jo ikke kan være specialister indenfor alle områder, og derfor er det en gevinst at kunne trække på eksempelvis tagdækkerens ekspertise, siger han.

Naturkraft 10 Tagpap Phønix Tag Materialer

Løsningen er blevet en v-formet kanal ovenpå bygningen, hvor kasserender med fald til begge sider sørger for at lede nedbør væk. Kanalen er tætnet med tagpap brændt fast på de stålplader, der ligger bag betonskallen.

Fakta

Hvad er Naturkraft?

 • Naturkraft er en natur- og oplevelsespark på 5 hektar ved Ringkøbing
 • I parken kan de besøgende opleve naturens kræfter gennem fysisk leg, oplysende læringsaktiviteter og intuitiv forståelse for samspillet mellem menneske og natur
 • I Naturkraft kan de besøgende opleve otte særlige naturtyper, som er typiske for området ved den jyske vestkyst.

 

Tal og fakta om Naturkraft

 • Turen rundt på ringvolden: 628 meter
 • Mængde jord, der enten er kørt til eller håndteret på grunden 250.000 m3
 • Højeste punkt på volden: 13 meter
 • Antal naturtyper: 8
 • Antal etagekvadratmeter: 5.500
 • Anlægsbudget: 275 millioner kroner
 • Forventet antal gæster: 280.000
 • Indviet d. 12. juni 2020 (og der blev bygget frem til dagen før åbningen)

 

Byggeriets parter:

Bygherre: Ejendomsfonden Naturkraft

Ingeniørrådgiver: Niras

Designledende arkitekt: Thøgersen & Stouby

Projekteringsledelse: Hune & Elkjær

Landskabsarkitekt: SLA

Bygherrerådgiver: NIRAS

Ingeniør: Fuldendt

Entreprenør: Hansen & Larsen 

Tagdækker: Phønix Tag Esbjerg

Se flere fotos under referencer

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

IMG 1527

Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Alger på byggematerialer. Hvordan gør man?
expand_less