Projektchef: Tagpap sikrer tæt tag til tiden

Pænt udseende, lang dokumenteret holdbarhed og garantiordning vægter

IMG 3622
agpap er ofte det foretrukne materiale, når byggefirmaet Arne Andersen Vrå A/S skal projektere tag

Carsten Leth har gennem ni år arbejdet først som projektleder og derefter som projektchef hos byggefirmaet Arne Andersen Vrå A/S. Hans primære opgave er at sørge for, at byggeprojekterne bliver udført til tiden, inden for det aftalte budget, samt at kvaliteten af det leverede svarer til dét, der er aftalt.

Samlet set har virksomheden omkring 50 større eller mindre byggeprojekter årligt, som omfatter både fag-, hoved- og totalentrepriser. Hvor hovedentrepriserne typisk er projekteret på forhånd, giver totalentrepriserne Carsten Leth og hans kollegaer indflydelse både på valg af samarbejdspartnere og materialer:

- Ved renoveringssager, hvor der ligger tagsten eller lignende i forvejen, går vi sjældnere ind og fjerner det oprindelige materiale. Men i totalentrepriserne har vi stor mulighed for at påvirke valget af tagmateriale. Det gælder for eksempel ved de mere end 1.500 lejligheder, som vi har opført eller renoveret gennem de snart 10 år. Og her er tagpap som regel det foretrukne materiale, forklarer Carsten Leth.

Afhjælper tidspres i projektet
Arne Andersen Vrås projekter falder inden for både bolig- og institutionsbyggeri, samt projekter af mere industriel karakter, såsom landbrugs- og erhvervsbyggeri. Når projektchefen i de fleste tilfælde vælger at projektere med tagpap, skyldes det flere faktorer. Ud over et pænt udseende vægter det især højt, at tagpappen har en lang, dokumenteret holdbarhed, og at produktet er underlagt en garantiordning.

Mange byggeprojekter er kendetegnet ved, at der er sat et vist tidspres på projektering og udførelse, og Carsten Leth oplever i forbindelse hermed en tilbagevendende udfordring i at få det hele til at gå op i en højere enhed. Valget af byggematerialer spiller derfor en stor rolle for, at byggeprojektets tidsplan bliver overholdt:

- Tagpap er et meget effektivt materiale at anvende, da det simpelthen giver et tæt tag hurtigst muligt – især på de flade tage. Og et tæt tag tidligt i byggeprocessen kan være alfa og omega for, at et byggeprojekt lykkes til tiden. Materialet kan anvendes året rundt, og det bidrager positivt til at vi overholder vores tidsplaner, forklarer Carsten Leth.

Krav om korrekt håndværksmæssig udførelse
I projekteringen af tage er der krav til, at de gældende branchevejledninger samt Bygningsreglementet bliver overholdt:

- Vi medvirker til, at taget projekteres og udføres håndværksmæssigt korrekt ud fra tagpapbranchens vejledninger. Eksempelvis har vi brugt de tidligere TOR-anvisninger, forklarer Carsten Leth.

Indholdet af TOR-anvisningerne er videreført med PTM-anvisningerne fra Phønix Tag Materialer

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

IMG 1527

Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Alger på byggematerialer. Hvordan gør man?
expand_less