Sådan undgår du fugtskader på det grønne tag

Korrekt projektering og udførelse er med til at eliminere fugtproblemer

Grønne tage spirer frem på de danske hustage. Korrekt projektering og udførelse er med til at eliminere fugtproblemer, som er en af de risici, der ellers ofte forbindes med grønne tage. Læs her, hvordan du projekterer et grønt tag, så det bliver tæt og opnår lang levetid.

De grønne tage er en bygningsdetalje, der vinder mere og mere frem – både af miljømæssige og arkitektoniske grunde. Byggeteknisk kan grønne tage dog være en risikofyldt konstruktion. Der kan nemlig opstå problemer, hvis de grønne tage ikke projekteres og udføres hensigtsmæssigt – det kan fx være vandindtrængen eller beplantning, der skrider, som resulterer i fugtskadede tage. Derfor er det vigtigt, at der både under projekteringen og udførelsen er særligt fokus på tæthed, så vandafledningen forløber under kontrollerede forhold og ikke giver anledning til fugtskader.

Grønne tage er gode til regnvandshåndtering
Klimaprognoser forudser, at vi i fremtiden får flere og større skybrud. De grønne tage har den miljømæssige fordel, at de kan håndtere øget nedbørsmængde, så man undgår oversvømmelser i kloaksystemet. Når taget er vådt, fordamper vandet fra taget i stedet for at varme bygningen op, og man sikrer således et bedre indeklima i de varme perioder. Når man lægger jord og planter på taget, nedsætter man desuden støj inde i bygningen og i det omkringliggende byrum.

Der er to overordnede grupper af grønne tage: ekstensive og intensive. Ekstensive tage har en let opbygning, kræver minimal pleje og er ikke beregnet til ophold. Intensive tage er taghaver med en tung opbygning, der er designet til at fungere som opholdsrum.

Gode råd til projektering af tagterrasser
Når man projekterer et grønt tag, skal man tage højde for de gældende principper, så man sikrer et tag med lang levetid. Ulrik Reeh fra Veg Tech ved om nogen, hvad der kræves. Han er biolog og direktør i Veg Tech, som er en af de mest erfarne producenter, leverandører og montører af grønne tage i hele Norden. Han giver følgende råd til projektering:

  1. Projekter med kvalitetsmaterialer.
  2. Der anbefales en inddækningshøjde på 200 millimeter, idet grønne tage har en tendens til at vokse i tykkelse med tiden.
  3. Brug to-lags-dækning i tagunderlaget som en ekstra sikkerhed.
  4. Små sedumplanter har et fint rodnet, som ikke kan gro igennem almindelig tagpap, og de giver samtidig en ekstra vindsikring.
  5. Et tykkere plantelag med græs, træer og buske kræver en særlig robust og rodfast tagpap, som er modstandsdygtig overfor aggressive rødder, der kan skabe utætheder i tagdækningen.

Sådan vedligeholdes det grønne tag
Hvis det grønne tag er udført korrekt, kan jord og planter beskytte tagmembranen mod solens UV-stråler og temperatursvingninger, hvilket forlænger levetiden på taget. Men vedligeholdelse er ligesom korrekt projektering en vigtig spiller i sikringen af tagets levetid.

Der kan opstå problemer i driftsfasen, hvis man ikke investerer i at pleje taget. Der skal afsættes midler og ressourcer til at renholde afløb og kontrollere plantevækst. Ulrik anbefaler, at man:

  1. Tilser det grønne tag minimum én gang om året.
  2. Sikrer, at der ikke er uønskede vækster på taget.
  3. Holder afløb og tagrender rene.
  4. Kigger på, hvordan planterne har det og gøder dem om nødvendigt.

Anvisninger til fagfolk
Der findes flere anvisninger på markedet, som arkitekter og tekniske rådgivere kan læne sig op ad, når de projekterer grønne tage:

Fakta

I dette afsnit af Tagkanalen giver biolog Ulrik Reeh fra Veg Tech gode råd til, hvordan arkitekter og tekniske rådgivere projekterer grønt tag med lang levetid.

På Tagkanalen bliver du klædt på med viden om, hvordan du som arkitekt eller bygherre træffer et sikkert og langsigtet valg med tagpap til byggeriet.

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

IMG 1527

Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Alger på byggematerialer. Hvordan gør man?
expand_less