Du kan trygt anvende regnvand fra tagpap til tøjvask og toiletskyl

En ny test af udvaskning viser, at du med god samvittighed kan bruge overfladevand fra tagpaptage til toiletskyl og blomstervanding. Og du kan ligeledes med ro i sindet sende regnvandet til sø og å.

Phønix Tag Materialers tagpap, både i sort, kulsort og NOXOUT-udgave er undersøgt for stofudvaskning, såkaldt leaching.

Det sker i en testrapport fra Danish Waste Solutions, der august 2021 har testet PTM Bituflex. Rapporten sammenligner overfladevand fra taget med almindeligt regnvand, og konkluderer, at stofkoncentrationerne er ubetydelige og typisk på niveau med almindeligt regnvand.

Der stilles i Danmark ikke generelle krav til udvaskning fra tagmaterialer, men nogle kommuner har i forbindelse med særlige projekter stillet krav om dokumentation for udvaskning. Dette er f.eks. tilfældet, hvis tagvandet afledes direkte til følsomme vandløb eller lignende. Jf. Rørcenteranvisning 3.

Phønix Tag Materialers tagpap er testet efter en såkaldt tanktest, der beskriver stofudvaskningen som en funktion af tiden i henhold til DS/CEN/TS 16637-2:2014.

Med fastlagte tidsintervaller tages prøver af vandet, som så sendes til kemisk analyse for indhold af både organiske og uorganiske materialer.

Sådan gennemføres undersøgelsen

Stofudvaskningen fra tagpapproduktet er undersøgt ved hjælp af en såkaldt tankudvaskningstest, der beskriver stofudvaskningen fra overfladen af et materiale som funktion af tiden. Testen er udført som beskrevet i den tekniske specifikation DS/CEN/TS 16637-2: 2014.

Medarbejdere hos Phønix Tag Materialer, som er klar til at hjælpe dig

Kontakt os

Vi sætter en ære i at forsyne forskellige aktører i byggebranchen med gennemtestede kvalitetsprodukter, der hjælper med at holde Danmarks tage tætte.

79 96 21 00

43 66 21 60

HAR DU SPØRGSMÅL?

Vi er klar til at hjælpe

I Vejen

Tlf. 79 96 21 00
Man – torsdag 7.00 - 15.30
Fredag 7.00 – 14.30

I Greve

Tlf. 43 66 21 60
Man – torsdag 6.30 - 15.00
Fredag 6.30 – 13.00