BIPS-beskrivelser letter arbejdsprocessen efter TOR

Færdige beskrivelsestekster letter arbejdet med for eksempel udbudsmateriale

BIPS-beskrivelser

Afskaffelsen af TOR-anvisningerne stiller større krav til fagfolk, der skal projektere tage med tagpap. Færdige beskrivelsestekster og klar dokumentation på tagmaterialer er nogle af de elementer, der kan lette arbejdet med for eksempel udbudsmateriale.

Af Dorthe L. Hartung, projekt- og bæredygtighedschef og DGNB-konsulent, Phønix Tag Materialer.

Frem til maj 2017 kunne arkitekter, konstruktører og ingeniører bygherrerådgivere henvise direkte til TOR-anvisningerne fra Tagbranchens Oplysningsråd, når der skulle projekteres og beskrives med tagpap. I dag betyder manglen på fælles standarder, at faglige instanser som Byggeskadefonden anbefaler, at tagpap-projekter gennemprojekteres med beskrivelse og tegning af alle detaljer.

Læs også: Mangel på tagpap-standarder bekymrer bygherrer og rådgivere

I et typisk udbud på 2-300 sider har det stor betydning, at man ikke som tidligere i én linje kan beskrive, at tagproduktet er TOR-godkendt. Nu er det nødvendigt at beskrive en lang række egenskaber samt selve udførelsen, og det øger tidsforbruget med udarbejdelsen af blandt andet bygningsdelsbeskrivelser – de såkaldte BIPS-beskrivelser. Samtidig er det blevet mere besværligt at definere de krav, der til sammen giver en tilfredsstillende kvalitet og levetid.

En smidigere proces for rådgiveren
For at gøre arbejdet så enkelt og overskueligt som muligt, har vi hos Phønix Tag Materialer valgt at udarbejde næsten færdige BIPS-beskrivelser for de mest anvendte produkter. Det gør vi for, at arkitekter og rådgivere kan spare tid og få en mere smidig og effektiv proces.

Udbudsbeskrivelserne ligger frit tilgængelige som Word-dokumenter, hvor teksten direkte kan klippes ind i det færdige udbudsmateriale. Der kan for eksempels hentes BIPS-beskrivelser på listedækning, glatdækning med og uden solceller, eller på grønne tage, som vinder mere og mere udbredelse.

Dokumentér kvaliteten med TGA
Arkitektens eller rådgiverens udfordring vil ofte være, at det er svært at dokumentere og kvalitetssikre tagløsningen, fordi de ikke længere kan henvise til, at produkter er TOR-godkendte, og at udførelsen sker i henhold til TOR-anvisningerne. Derfor giver det ofte mening at kombinere flere former for dokumentationsmateriale, der beskriver kvalitet, udførsel og levetid.  

De førnævnte BIPS-beskrivelser lister de vigtigste faktorer, såsom varmefleksibilitet, kuldestabilitet, Peelstyrke og brudforlængelse, som samlet er med til at definere produktets kvalitet. Herudover kan man med fordel inddrage en TGA (dvs. en Teknisk Godkendelse af Anvendelsen, som bl.a. indeholder en levetidsanalyse, der dokumenterer minimum 50 års levetid på Phønix Tag Materialers to-lags SBS-løsning) og CE-certifikater på tagpap. 

Løbende opdatering
Phønix Tag Materialer er løbende i dialog med de fagfolk, der projekterer tag med tagpap. Det betyder også, at vi forholder os til, hvad målgruppens behov er i forhold til nye værktøjer. Så udover løbende at opdatere eksisterende data, tilføjer vi også nyt i takt med, at behovet viser sig på tegnestuerne.

Artikler og viden

Faglige artikler, interviews og videoer med eksperter om bæredygtighed, projektering, montage, levetid, arkitektur, cases m.m.

IMG 1527

Alger på byggematerialer: Hvordan gør man?

Mos og alger er et æstetisk problem på byggematerialer, flisebelægninger og lignende, fordi den grønne farve misklæder bygninger og andre konstruktioners synlige overflader.

Alger på byggematerialer. Hvordan gør man?
expand_less