Mangel på TORs tagpap-standard bekymrer bygherrer og rådgivere

Nu videreføres og vedligeholdes TOR-anvisningerne under navnet PTM-anvisningerne

Foto PTM Anvisninger Og TOR Anvisninger
TOR-anvisningerne videreføres og vedligeholdes under navnet PTM-anvisningerne.

Bygherrer og rådgivere er de primære tabere i den nuværende situation, hvor markedet for paptage er uden klare anvisninger. Men nu videreføres og vedligeholdes TOR-anvisningerne under navnet PTM-anvisningerne.

Konkurrencerådet besluttede i maj 2017, at anvisningerne fra Tagbranchens Oplysningsråd – også kendt som TOR-anvisningerne – skulle ophæves. Hermed blev TOR-anvisningerne fjernet efter i mere end 30 år at have været en del af alment teknisk fælleseje.

Phønix Tag Materialer har netop gennemført en spørgeundersøgelse blandt 66 professionelle bygherrer og rådgivende ingeniører. Konklusionen på undersøgelsen er, at fraværet af TOR har efterladt et vakuum, når det gælder viden om og retningslinjer for tagpaptage.

Usikker situation

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) har nedsat en arbejdsgruppe, der skal formulere et nyt sæt af anvisninger for projektering og udførelse af tagdækning med blandt andet tagpap. På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvornår de nye retningslinjer kommer ud.

Indtil de nye anvisninger er på plads, står markedet dog i en usikker situation. Fraværet af anvisninger rammer især bygherrer og bygherrerådgivere, som ikke kan læne sig op ad de tidligere anerkendte retningslinjer for projektering og udførelse af paptage.

Skulle sikre tætte og holdbare tage
Tagbranchens Oplysningsråd blev oprettet i 1981 af en række producenter, som ønskede at samle anbefalingerne for god byggeskik. Det skete efter at tage med tagpap i flere årtier havde været plaget af dårlig kvalitet og manglende tæthed. 

Siden da har bygherrer, arkitekter, rådgivere, entreprenører og tagdækkere brugt TORs anvisninger på daglig basis for at sikre, at tagpapløsninger bliver tætte og holdbare. Men fra 31. maj2017 var det altså slut.

Hvad kan du bruge i stedet for TOR?
Phønix Tag Materialers spørgeundersøgelse viser, at for professionelle brugere, som skal arbejde med tagpap, er det væsentligt med en vidensbase, der giver sikre retningslinjer på området.

Derfor har Phønix Tag Materialer valgt at overtage og videreføre indholdet af de tidligere TOR-anvisninger i eget regi. De nye PTM-anvisninger, som indeholder guides til både projektering, udførelse, anvendelse og produktvalg, indgår i en ny, samlet vidensportal ved navn Taghåndbogen.

Ud over PTM-anvisningerne indeholder Taghåndbogen bl.a. også tegningsmaterialer (BIM, Revit og Autocad), artikler med vigtige råd om byggeri med tagpap, certifikater, datablade og garantibestemmeler

 

Af Kenneth Vraa, Phønix Tag Materialer A/S

Nyheder

Fugtkonference

Tilmeld dig 2-dages seminar om fugt

Kurset er er for dig som projekterer, det vil sige bygningskonstruktør, arkitekt eller ingeniør. Det handler om et tema, som er yderst aktuelt, nemlig fugt. Vi har samlet nogle af Danmarks førende eksperter, som giver dig den bedste viden.

Invitation. 2-dages seminar om fugt
expand_less