Tagdækker-Trainee: ESG skal være en del af DNA’et

Tagdækker Trainee-forløbet har ESG og digitalisering som en integreret del af undervisningen

09 @Jonasfotografi

Når Learnmark i Horsens sammen med Phønix Tagmaterialer sætter gang i næste Tagdækker Trainee-forløb den 22. april dette forår, bliver det med bæredygtighed, ESG og digitalisering som en integreret del af undervisningen. Det sker blandt andet for bedre at fastholde kursisterne i faget

Når et nyt hold forventningsfulde Tagdækker Trainee-kursister i uge 17 møder frem i Vejen for at indlede rejsen i tagdækkerfaget og for efterfølgende at komme i lære som tagdækker, så er der en helt ny vinkel med i forløbet. Nemlig bæredygtighed. Helt præcis skal eleverne lære noget om ESG, som skal være en del af det DNA, der kendetegner en tagdækker fremover.

- Det er vigtigt at en tagdækker har fokus på bæredygtigheden, så den bliver en naturlig del af hans eller hendes hverdag. Derfor skal det introduceres så tidligt som muligt, siger Casper Bechgaard Kristensen, der er uddannelsesansvarlig i Phønix Tag Materialer.

 

Dokumentation og optimering

Han tilføjer at dokumentation for udført arbejde er en vigtig del af tagdækkerens arbejde. Derfor har Phønix Tag Materialer valgt at undervise i Tagpas, som er tagdækkerens digitale værktøj til registrering af bl.a. varmt arbejde og kvalitetssikring. Og der er andre ting at forholde sig til:

- F.eks. fokuserer vi på optimering af materialeforbruget – og det betyder også at vi fokuserer på det overskud, der bliver fra tagdækkerarbejdet. Derfor skal man lære at sortere fra starten, så man ikke bare smider det hele i den samme container. Tagpapfraskær kan gå tilbage i produktionen, og metal fra inddækninger og andet, kan også genanvendes, ligesom isolering også kan det, fortæller han.

- Det handler i lige så høj grad om at minimere fraskæringer, så der spildes så lidt som muligt. Det er der både bæredygtighed og økonomi i, fortæller han.

Han giver et eksempel med længder på inddækninger. Her er man tilbøjelig til at skære længder ud, så de er rigelige, så der er noget at skære fra. Men det kan man ifølge Casper Bechgaard Kristensen godt lære at gøre mere optimalt, så der ikke går så meget materiale til spilde.

Ligeledes kan man anvende grønne og miljøvenlige tagtyper, for eksempel det grønne tag.

- Det grønne tag giver fordele på CO2 kontoen, og det forsinker nedsivningen af vandet. Samtidig er der mulighed for biodiversitet på et grønt tag, fortæller han.

Fastholdelse i faget

Så vidt miljødelen. Der er også et andet element, nemlig det sociale aspekt.

- Der er et relativt stort frafald blandt unge håndværkerlærlinge, fortæller Karin Askholm, projektleder for Tagdækker Trainee hos Phønix Tag Materialer.

- Vi har et frafald på ca. halvdelen af dem der kommer igennem tagdækker trainee-forløbet. De er ude af branchen efter to år. Det er der mange forklaringer på, og derfor sætter vi nu hårdt ind for at rette op på det. Meget af det skyldes et dårligt image, og derfor skal vi have stoltheden bygget ind i faget. Det er faktisk et vigtigt fag, specielt da set i forhold til klimaforandringer, og dermed de tiltag, der skal ske for at imødegå dem, siger Karin Askholm.

- Vi vil tage mere ud til arbejdsgiverne efter endt traineeforløb. De er med til at løfte opgaven med at fastholde de unge. En del af fastholdelsesopgaven forsøger vi at sikre med et lærlinge-netværk. Netværk mellem håndværkere holder ofte hele arbejdslivet, og det er her, man bliver bekræftet i sine færdigheder, og hjælper hinanden, når der er spørgsmål af den ene og den anden art, siger hun.

To dage med ESG

Når det nye hold starter i uge 17, vil der således blive et modul på to dage, hvor ESG vil blive gennemgået sammen med kursisterne. Og efterfølgende vil eleverne på deres uddannelsesforløb igen – i samarbejde med arbejdsgiverne møde begrebet ESG.

- Helt overordnet vil vi øge indsatsen for at fastholde tagdækkerne i branchen, siger Karin Askholm.

Tagdækker Trainee

Tagdækker Trainee er et opkvalificeringsforløb rettet mod unge, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Forløbet sigter med en blanding af praktik og undervisning at forberede kandidaten til en egentlig lærekontrakt i en tagdækkervirksomhed. Det er Phønix Tag Materialer A/S der står bag initiativet sammen med Learnmark Efteruddannelse i Horsens, og en række samarbejdsvirksomheder. Kurset har kørt i flere år, og har stor succes med at få unge sluset ind i et uddannelsesforløb.

Fakta

Fakta om bæredygtighed på Tagdækker Trainee:
2-dages AMU-kursus om bæredygtighed, kommer bl.a. til at indeholde:

  • Digitalisering og kvalitetsikring (Tagpas-app)
  • Affaldssortering
  • Materialeforbrug og minimering af spild
  • Grønt tag og dets fordele
  • Arbejdsmiljø – rekruttering og fastholdelse
  • Anvendelse af gas i tagdækkerarbejdet

Nyheder

Fugtkonference

Tilmeld dig 2-dages seminar om fugt

Kurset er er for dig som projekterer, det vil sige bygningskonstruktør, arkitekt eller ingeniør. Det handler om et tema, som er yderst aktuelt, nemlig fugt. Vi har samlet nogle af Danmarks førende eksperter, som giver dig den bedste viden.

Invitation. 2-dages seminar om fugt
expand_less