TOR-anvisningerne kommer ikke tilbage - men behovet for klare tagpap-anvisninger er der stadig

De gamle TOR-anvisninger videreføres som PTM-anvisninger

Foto PTM Anvisninger Og TOR Anvisninger
De gamle TOR-anvisninger videreføres som PTM-anvisninger: PTM-anvisningerne udkommer i en opdateret udgave både på nettet og i trykt form

Selvom Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for nylig indstillede sin undersøgelse af tagpapmarkedet, og alle anklager om overtrædelse af konkurrencereglerne blev frafaldet, kommer TOR-anvisningerne ikke tilbage. Behovet for klare retningslinjer til de projekterende er dog uforandret. Derfor videreføres TOR-anvisningerne i PTM-anvisningerne, som om kort tid udkommer i en opdateret version.

Af Paul Erik Rask, adm. direktør, Nordic Waterproofing A/S

Tidligere på foråret kom meddelelsen om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen efter 5½ års undersøgelser har indstillet undersøgelsen af tagpapmarkedet.

Beslutningen blev truffet efter et langstrakt forløb, hvor Konkurrencerådet i 2017 først påbød Tagpapbranchens Oplysningsråd ("TOR") at ophæve TOR-anvisningerne, fordi rådet dengang vurderede, at TOR-anvisningerne skulle have afskærmet konkurrenter fra markedet. Konkurrenceankenævnet var dog ikke enig. I september 2018 fandt nævnet således, at rådets analyse af den økonomiske og retlige sammenhæng var utilstrækkelig, og at det derfor ikke var godtgjort, at der forelå nogen overtrædelse. Rådets påstande var dermed baseret på en fejlagtig analyse, og ankenævnet ophævede derfor afgørelsen og hjemviste sagen til fornyet behandling for Konkurrencerådet.

Efter at have vurderet sagen igen og foretaget yderligere undersøgelser har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu indstillet sagen endeligt, og dermed er både Tagpapbranchens Oplysningsråd og de parter, der indgik i TOR-samarbejdet, fri for alle anklager.

Kommer TOR-anvisningerne tilbage?
I princippet kunne dette godt åbne for en genindførelse af TOR-anvisningerne, som frem til 2017 har været alment teknisk fælleseje i mere end 30 år. Anvisningerne blev oprindelig formuleret med den gode intention at komme kvalitetsproblemer i tidligere generationer af tagpaptage til livs, og de indeholdt forslag til både materialevalg, korrekt projektering og udførelse af tage med tagpap.

Med TOR-anvisningernes indførelse i 1981 blev antallet af skader på tagpaptage reduceret betragteligt, og i dag ser vi, at korrekt projekterede og udførte tage med kvalitets-tagpap i to lag har en levetid på mere end 50 år. Derfor er det med god grund, at TOR-anvisningerne i mange år er blevet anset som et troværdigt retningsgrundlag for projekterende arkitekter, konstruktører og andre bygherrerådgivere.

Læs også: Tagpappets fascinerende historie – del 1 (1850-1960) og Tagpappets fascinerende historie – del 2 (1970-2018)

Behovet for et præcist retningsgrundlag er mindst lige så stort i dag som før 2017, hvor TOR fandtes. Alligevel tror vi ikke på, at TOR-anvisningerne skal genindføres, for nu skriver vi 2020, og TOR har ligget stille i flere år.

PTM Anvisning Foto To Anvisningerne
PTM-anvisningerne er et troværdigt retningsgrundlag for projekterende arkitekter

Der skal fortsat være sikker grund
I stedet er vi gået en anden vej. Vi besluttede allerede for flere år siden, at vi ville videreføre indholdet af TOR-anvisningerne i et nyt format, som fortsat skal vedligeholdes og videreudvikles til gavn for den konstruktør, entreprenør eller bygherre, som gerne vil kunne træffe et sikkert valg omkring tagpaptag. Som producent vil vi gerne tage et væsentligt medansvar for at understøtte sikkerheden. Vi må nemlig ikke komme tilbage til 60’ernes og 70’ernes situation, hvor tag med tagpap var lig med stor skadesrisiko, og hvor den enkelte rådgiver var henvist til at projektere tagpaptage uden et fundament af gennemprøvet faglig viden.

Videreførelsen af indholdet fra TOR-anvisningerne har vi døbt PTM-anvisningerne. De indgår i den digitale vidensbank her på hjemmesiden, som også indeholder artikler og værktøjer som BIM og BIPS-objekter, der kan understøtte både projektering, udførelse og materialevalg.

Om kort tid kommer PTM-anvisningerne på gaden i en opdateret udgave. Selvom vi ved, at det meste projekteringsarbejde på tegnestuerne foregår digitalt, er der stadig mange af vores kontakter, der gerne vil have PTM-anvisningerne stående i papirform. Hvis du arbejder professionelt med projektering eller bygherrerådgivning, kan du derfor bestille en trykt version af PTM-anvisningerne her.

Hvis du tidligere har modtaget en trykt udgave af PTM-anvisningerne er der en ny udgave på vej til dig snarest.

Nyheder

Fugtkonference

Tilmeld dig 2-dages seminar om fugt

Kurset er er for dig som projekterer, det vil sige bygningskonstruktør, arkitekt eller ingeniør. Det handler om et tema, som er yderst aktuelt, nemlig fugt. Vi har samlet nogle af Danmarks førende eksperter, som giver dig den bedste viden.

Invitation. 2-dages seminar om fugt
expand_less