GRØNNE TAGE SPIRER FREM PÅ DE DANSKE HUSTAGE.

Korrekt projektering og udførelse er med til at eliminere fugtproblemer, som er en af de risici, der ellers ofte forbindes med grønne tage. Læs her, hvordan du projekterer et grønt tag, så det bliver tæt og opnår lang levetid.

De grønne tage er en bygningsdetalje, der vinder mere og mere frem – både af miljømæssige og arkitektoniske grunde. Byggeteknisk kan grønne tage dog være en risikofyldt konstruktion. Der kan nemlig opstå problemer, hvis de grønne tage ikke projekteres og udføres hensigtsmæssigt – det kan fx være vandindtrængen eller beplantning, der skrider, som resulterer i fugtskadede tage. Derfor er det vigtigt, at der både under projekteringen og udførelsen er særligt fokus på tæthed, så vandafledningen forløber under kontrollerede forhold og ikke giver anledning til fugtskader.

GRØNNE TAGE ER GODE TIL REGNVANDSHÅNDTERING

Klimaprognoser forudser, at vi i fremtiden får flere og større skybrud. De grønne tage har den miljømæssige fordel, at de kan håndtere øget nedbørsmængde, så man undgår oversvømmelser i kloaksystemet. Når taget er vådt, fordamper vandet fra taget i stedet for at varme bygningen op, og man sikrer således et bedre indeklima i de varme perioder. Når man lægger jord og planter på taget, nedsætter man desuden støj inde i bygningen og i det omkringliggende byrum.

Der er to overordnede grupper af grønne tage: ekstensive og intensive. Ekstensive tage har en let opbygning, kræver minimal pleje og er ikke beregnet til ophold. Intensive tage er taghaver med en tung opbygning, der er designet til at fungere som opholdsrum.

GODE RÅD TIL PROJEKTERING AF TAGTERRASSER

Når man projekterer et grønt tag, skal man tage højde for de gældende principper, så man sikrer et tag med lang levetid. Ulrik Reeh fra Veg Tech ved om nogen, hvad der kræves. Han er biolog og direktør i Veg Tech, som er en af de mest erfarne producenter, leverandører og montører af grønne tage i hele Norden.

Han giver følgende råd til projektering:

 1. Projekter med kvalitetsmaterialer.
 2. Der anbefales en inddækningshøjde på 200 millimeter, idet grønne tage har en tendens til at vokse i tykkelse med tiden.
 3. Brug to-lags-dækning i tagunderlaget som en ekstra sikkerhed.
 4. Små sedumplanter har et fint rodnet, som ikke kan gro igennem almindelig tagpap, og de giver samtidig en ekstra vindsikring.
 5. Et tykkere plantelag med græs, træer og buske kræver en særlig robust og rodfast tagpap, som er modstandsdygtig overfor aggressive rødder, der kan skabe utætheder i tagdækningen.

SÅDAN VEDLIGEHOLDES DET GRØNNE TAG

Hvis det grønne tag er udført korrekt, kan jord og planter beskytte tagmembranen mod solens UV-stråler og temperatursvingninger, hvilket forlænger levetiden på taget. Men vedligeholdelse er ligesom korrekt projektering en vigtig spiller i sikringen af tagets levetid.

Der kan opstå problemer i driftsfasen, hvis man ikke investerer i at pleje taget. Der skal afsættes midler og ressourcer til at renholde afløb og kontrollere plantevækst. Ulrik anbefaler, at man:

 1. Tilser det grønne tag minimum én gang om året.
 2. Sikrer, at der ikke er uønskede vækster på taget.
 3. Holder afløb og tagrender rene.
 4. Kigger på, hvordan planterne har det og gøder dem om nødvendigt.

ANVISNINGER TIL FAGFOLK

 • Der findes flere anvisninger på markedet, som arkitekter og tekniske rådgivere kan læne sig op ad, når de projekterer grønne tage:
 • Byg-ERFA (27) 07 05 03 om grønne tage – membraner, dræning, isolering, vækstlag, brandsikkerhed og vedligehold
 • Byg-ERFA (27) 12 12 27 om grønne tage og vægge – brandsikkerhed og vedligehold
 • Afsnittet om udførelse af grønne tage i PTM-anvisningerne.

**Se mere på Tagkanalen

I syvende afsnit af Tagkanalen giver biolog Ulrik Reeh fra Veg Tech gode råd til, hvordan arkitekter og tekniske rådgivere projekterer grønt tag med lang levetid.

På Tagkanalen bliver du klædt på med viden om, hvordan du som arkitekt eller bygherre træffer et sikkert og langsigtet valg med tagpap til byggeriet.

Fakta

Grønne tage spirer frem på de danske hustage. Korrekt projektering og udførelse er med til at eliminere fugtproblemer, som er en af de risici, der ellers ofte forbindes med grønne tage. I afsnit 7 af Tagkanalen fortæller biolog Ulrik Reeh fra VegTech, hvordan du projekterer et grøn tag, så det bliver tæt og opnår lang levetid.

Tagkanalen - videoer

Brandkrav i tagkonstruktioner
play_circle 2:33

Brandkrav i tagkonstruktioner (38)

Når vi taler om brandkrav til tagkonstruktioner, er der grundlæggende tre ting, du bør være særligt opmærksom på i øjeblikket. I denne video fortæller civilingeniør og indehaver af Bunchs Bygningsfysik, Tommy Bunch-Nielsen, mere om fokusområderne, og hvorfor det er vigtigt netop nu.

Brandkrav i tagkonstruktioner
SBi-anvisninger
play_circle 1:49

SBi-anvisninger (37)

Hvis du er i tvivl om, hvordan du undgår fugtproblemer i dine byggeplaner, bør du tage et kig i de opdaterede SBi-anvisninger. Se med her, hvor seniorforsker og civilingeniør Erik Brandt forklarer mere om anvisningerne, og hvad du bør gøre.

SBi-anvisninger
De nye klimakrav
play_circle 1:27

De nye klimakrav (36)

Du vil her få viden om hvad ændringen i bygningsreglementet har af betydning for nybyg og samtidig få gode råd til, hvordan du bedst implementerer de nye krav.

De nye klimakrav
Nødafløb
play_circle 1:01

Nødafløb (35)

Få et indblik i, hvad det er særlig vigtigt at være opmærksom på, når man skal dimensionere nødafløb.

Nødafløb
Installationer
play_circle 2:06

Installationer (34)

Hvad skal du være særligt opmærksom på, når du projekterer lavhældningstage med tekniske installationer som for eksempel ovenlysvinduer, hætter eller ventilationskanaler?

Installationer
Lufttæthed
play_circle 1:37

Lufttæthed (33)

Lufttætte bygninger er mere energieffektive, har bedre indeklima og mindre risiko for fugtskader. Men hvad skal du være særligt opmærksom på, når du projekterer lufttæt byggeri?

Lufttæthed
Den byggesagkyndiges 3 typiske fejl
play_circle 2:07

Den byggesagkyndiges 3 typiske fejl (32)

Hvordan sikrer du et byggeri uden fugtskader? Her får du tre byggesagkyndiges bedste bud på fejl, du for alt i verden skal undgå, når du projekterer tag.

Den byggesagkyndiges 3 typiske fejl
EPD'er: Dokumentation for livscyklussen
play_circle 1:32

EPD'er: Dokumentation for livscyklussen (28)

Bliv klog på hvad en EPD (Environmental Product Declaration) er. Følg med, når Dorthe L. Hartung gør dig klogere på området på under 2 minutter, kan du nu

EPD'er: Dokumentation for livscyklussen
Lavhældningstage
play_circle 2:01

Lavhældningstage (27)

De bedste råd til projektering af flade tage uden de klassiske fejl

Lavhældningstage
Ventilerede tage
play_circle 5:30

Ventilerede tage (26)

Sådan sikrer du bygherren det bedste resultat i forbindelse med ventilerede tage.

Ventilerede tage
Skimmelsvamp
play_circle 12:18

Skimmelsvamp (25)

De bedste råd til materialevalg, der mindsker risikoen for skimmelsvamp i tagkonstruktionen

Skimmelsvamp
Hældningstag
play_circle 1:39

Hældningstag (24)

Erik Brandt deler den nyeste viden om renovering af hældningstage

Hældningstag
Parkeringsdæk
play_circle 12:18

Parkeringsdæk (23)

Sådan projekterer du parkeringsdæk - gode råd fraTechnical & Legal manager i Nordic Waterproofing, Torben Bjørndahl

Parkeringsdæk
Grønne tage - Jonas Kolbe
play_circle 1:33

Grønne tage - Jonas Kolbe (22)

Jonas Kolbe giver sine bedste råd til projektering af grønne tage uden de klassiske fejl

Grønne tage - Jonas Kolbe
Tagterrassen
play_circle 2:08

Tagterrassen (21)

Du skal særligt huske tre ting, når du projekterer tagterrasser. Se med her.

Tagterrassen
Tankefuld II
play_circle 5:25

Tankefuld II (20)

En smidig byggeproces og populære boliger. Sådan lyder nogle af de positive konklusioner for Fyns Almennyttige Boligselskab, som har opført 44 boliger i den bæredygtige bydel Tankefuld ved Svendborg. Få et indblik i bygherrens erfaringer her.

Tankefuld II
Netto
play_circle 5:08

Netto (19)

Lars Storm Thomsen, fortæller om visioner og krav, når man DGNB-certificerer. Han løfter også sløret for de store energigevinster, byggeriet indtil videre har opnået.

Netto
Natur og byggeri smelter sammen - Naturkraft
play_circle 5:01

Natur og byggeri smelter sammen - Naturkraft (18)

Vi ser nærmere på oplevelsesparken Naturkraft, og hører om anlæggets særlige byggetekniske udfordringer og kompleksibilitet

Natur og byggeri smelter sammen - Naturkraft
Brandkrav for tagpap
play_circle 8:58

Brandkrav for tagpap (17)

Manglende kendskab til reglerne for brandsikkert tagpaptag er en stor udfordring hos arkitekter, entreprenører og ingeniører. Konsekvensen kan i værste fald være ulovlige bygninger, som man må udskifte tagdækningen på.

Brandkrav for tagpap
Vælg et sikkert undertag, så du undgår skader i tagkonstruktionen
play_circle 9:46

Vælg et sikkert undertag, så du undgår skader i tagkonstruktionen (16)

Undertaget skal sammen med tagbelægningen beskytte mod indtrængende fugt. Hvis undertaget ikke er udført korrekt, kan det give store byggetekniske problemer. I dette afsnit af Tagkanalen guider fugt- og byggeeksperten Søren Blumensaat Pedersen dig til valg af det rigtige undertag.

Vælg et sikkert undertag, så du undgår skader i tagkonstruktionen
Svanemærkede byggerier - Havglimt
play_circle 7:28

Svanemærkede byggerier - Havglimt (15)

Godkendte produkter giver kortere vej til Svanemærket byggeri. Se mere i 15. afsnit på Tagkanalen

Svanemærkede byggerier - Havglimt
NOXOUT tagpap - Taulov Dryport
play_circle 6:55

NOXOUT tagpap - Taulov Dryport (14)

Besøg Taulov Dry Port og hør, hvordan valg af byggematerialer kan bidrage til et renere miljø

NOXOUT tagpap - Taulov Dryport
5 faldgruber, du skal undgå, når du projekterer med tagpap
play_circle 13:19

5 faldgruber, du skal undgå, når du projekterer med tagpap (12)

Læs om de fem projekteringsfejl, arkitekter og tekniske rådgivere ofte begår, når de projekterer med tagpap. Fejl, som kan blive en bekostelig affære, men som kan undgås, hvis man følger simple anvisninger.

5 faldgruber, du skal undgå, når du projekterer med tagpap
DGNB og materialeproducenter
play_circle 7:07

DGNB og materialeproducenter (11)

Let at finde data om tagpaps bidrag til bæredygtigt byggeri

DGNB og materialeproducenter
Overvejelser inden et DGNB-projekt
play_circle 9:00

Overvejelser inden et DGNB-projekt (10)

Bæredygtighed er et varmt emne i byggebranchen. Nogle gange er det varm luft, desværre

Overvejelser inden et DGNB-projekt
Om DGNB
play_circle 5:26

Om DGNB (9)

Andreas Linnet fra Rambøll giver konkrete råd til, hvordan bygherrer kan arbejde med DGNB

Om DGNB
Tagpaps holdbarhed i det danske klima
play_circle 10:46

Tagpaps holdbarhed i det danske klima (8)

Hvad skal bygherre og rådgiver være opmærksom på, når det gælder tagpap i det danske klima.

Tagpaps holdbarhed i det danske klima
Tagterrasser
play_circle 17:28

Tagterrasser (6)

Undgå de hyppigste fejl når du projekterer tagterrasser med høje til konstruktion og projektering

Tagterrasser
Tre spændende løsninger til den 5. facade
play_circle 15:34

Tre spændende løsninger til den 5. facade (3)

Hvordan tagpap gør det muligt at udfordre traditionelle tagkonstruktioner for bygherren og rådgiveren

Tre spændende løsninger til den 5. facade
Hvad gør du efter ophævelsen af TOR-anvisningerne?
play_circle 8:57

Hvad gør du efter ophævelsen af TOR-anvisningerne? (1)

Hvordan CASA Arkitekter håndterer situationen efter TOR, så de stadig kan projektere sikre tage med tagpap, der holder i over 50 år.

Hvad gør du efter ophævelsen af TOR-anvisningerne?
expand_less