Sådan undgår du de hyppigste fejl med tagterrasser

Tagterrasser er en bygningsdel, der vinder mere og mere frem. Den store belastning på taget stiller høje krav til en solid konstruktion og korrekt projektering. Læs her, hvordan du undgår de hyppigste fejl.

 

De seneste års bevægelse mod tæt bebyggelse i byerne har skabt en stigende interesse for at etablere uderum i højden. Det har medført et boom i tagterrasser på både nye og eksisterende byggerier. Tagterrasserne giver attraktive opholdsområder på både offentlige og private bygninger. Det gælder for eksempel Salling Rooftop i Aarhus, hvor en ny tagterrasse oven på det kendte stormagasin har tiltrukket nye kunder og er blevet en populær ramme om både udeservering og livemusik.

Byggeteknisk kan tagterrassen dog være et komplekst bekendtskab. Ved eftersyn kan byggesagkyndige ofte registrere en del væsentlige fejl og mangler, der med tiden kan føre til, at vand ikke afledes effektivt. Det kan resultere i utætte tage og skader på de underliggende bygningskonstruktioner. Det er derfor vigtigt, at arkitekten og den tekniske rådgiver har styr på kravene til både den grundlæggende opbygning og specifikke detaljer i konstruktionen, når tagterrassen skal projekteres.

Gode råd til projektering af tagterrasser

Utætheder og fugtskader er nogle af de udfordringer, Tommy Bunch-Nielsen møder, når han laver eftersyn på nye og gamle byggerier med tagterrasser. Han er civilingeniør og direktør i Bunch Bygningsfysik, som specialiserer sig i bygningsfysik med fokus på fugttekniske forhold. Typisk er det fejl vedrørende for lav inddækningshøjde, manglende niveaufri adgang og manglende nødafløb, der skaber problemerne.

 

Mest afgørende er det, at arkitekter og tekniske rådgivere projekterer med øget højde på etageadskillelser og gulvopbygning – for det er vigtigt at opnå tilstrækkelig inddækningshøjde og tage højde for effektiv vandafledning. Som ekspert advarer Tommy Bunch-Nielsen derfor mod en typisk fejl i forbindelse med inddækningshøjden:

- Der skal indtænkes tilstrækkelig højde ved facade og terrassedøre. Vi oplever jævnligt tilfælde, hvor man ikke overholder reglen om, at der skal være 150 millimeter inddækningshøjde. Problemet forstærkes ofte af kravet om niveaufri adgang, som resulterer i fugtskader, fordi vandet så kan løbe tilbage ind mod bygningen,  siger Tommy Bunch-Nielsen.

 

For at sikre lang holdbarhed og tæthed på tagterrassen anbefaler Bunch-Nielsen, at der allerede i projekteringen tages højde for følgende principper og krav:

 

  1. En inddækningshøjde på minimum 150 millimeter fra vandafledende lag
  2. Etablering af niveaufri adgang til tagterrassen
  3. Korrekt fald mod afløb på minimum 1:40
  4. Korrekt materiale til isolering og tagdækning
  5. Sikring af nødafløb.

To-lags tagpap sikrer en solid tagmembran

Tagkonstruktioner med tagterrasser er belastet på en helt anden måde end almindelige tage. Det gælder både under udførelsen, hvor tømrer, gartner, rækværksmontør og andre håndværkere går på underlaget, mens de færdiggør terrassens detaljer, og på det færdige tag, hvor brugerne skal færdes over tid. Det stiller høje krav til opbygningen og detaljerne i konstruktionen, herunder at tagmembranen, isoleringsmaterialet og afvandingsforholdene er i orden.

 

- Det er vigtigt med en solid membran, og derfor er det specielt tagpap, vi bruger til terrasser. Membraner i ét lag har en tykkelse på cirka 2 millimeter, og det er derfor nemt at komme til at lave huller i folien, hvis håndværkerne eksempelvis taber en flise. To-lags tagpap har en tykkelse på 8 millimeter og er derfor mere solidt, så det er helt klart den foretrukne løsning, siger Tommy Bunch-Nielsen.

Anvisninger til fagfolk

Der findes flere anvisninger på markedet, som arkitekter og tekniske rådgivere kan læne sig op ad, når de projekterer tagterrasser. Tommy Bunch-Nielsen er selv forfatter til flere af de afsnit, der gennemgår principperne for tagterrasser.

 

Det drejer sig om:

 

Se også tryksagen: ”Sådan udnytter du den 5. facade”

 

 

Se mere på Tagkanalen

I sjette afsnit af Tagkanalen giver Tommy Bunch-Nielsen gode råd til, hvordan arkitekter og tekniske rådgivere projekterer tagterrasser, der lever op til alle relevante krav og principper.

På Tagkanalen bliver du klædt på med viden om, hvordan du som arkitekt eller bygherre træffer et sikkert og langsigtet valg med tagpap til byggeriet.

 

 

Alle afsnit