Print

FAQ

Ofte stillede spørgsmål
1.Overmembran - Hvilken type overpap kan anvendes til 1 lags løsninger?
SVAR: For at kunne anvende en et lags løsning er der krav til minimumstaghældningen. For nye tage skal taghældningen være større end 11 ° (20 cm pr meter). Ved renovering af eksisterende tagpaptage skal taghældningen være større end 3 ° (5 cm pr meter)Overpappet vælges ud fra ønsket pålægningsmetode.
2.Overmembran - Diverse - Må man bruge PF/GF 5000 SBS selvbyggerpap på et sommerhus som en 1 lagsløsning (nyt tag)
SVAR: ja, hvis taghældningen er mere 1:5 (20 cm pr meter), må man gerne bruge det som en et lags løsning.Hvis det er en renovering er taghældning 1:20 ( 5cm pr meter).Er der mange gennemføringer i taget – ovenlys, skorsten, hætter og lignende anbefales det at bruge en svejseløsning.
3.Overmembran - Må man varme på selvbyggerpap hvis klæbekanten ikke klæber godt nok?
SVAR: Ja, det må man gerne. Anvend evt. en varmluftblæser
4.Undermembran - Ved brædder som underlag for tagdækning, hvilken retning skal underpappen lægges i?
SVAR: Underpappen kan udlægges både på langs og tværs af bræddernes udlægningsretning. Det anbefales at underpappet udlægges fra kip til tagfod.
5.Undermembran - Hvornår kan man ”støde” underpappen sammen?
SVAR: Metoden anvendes når man ikke ønsker at kunne se overlæggene fra underpappet i den færdige tagdækning. Typisk på listedækninger.Kravet er at tagdækningen må udføres som en et lags løsning.For nye tage skal taghældningen være større end 11 ° (20 cm pr meter). Ved renovering af eksisterende tagpaptage skal taghældningen være større end 3 ° (5 cm pr meter.
6.Undertag - Kan PF 2300 SBS undertagsmembran anvendes som underpap til en svejseoverpap?
SVAR: Nej. Bitumenlaget på produktets overside er for tyndt til at brænde på, hvilket vil resultere i, at armeringen vil trække sig sammen og lave "rynker".
7.Undertag - Kan PF 1500 bruges som fast undertag på underlag af krydsfiner eller brædder?
SVAR: Nej, til fast undertag er min. krav en PF 2300 SBS med selvklæbende overlæg. Se i øvrigt PTM-anvisning nr. 9.
8.Undertag - hvor lang tid må en PF 2300 SBS ligge uden der kommer tagsten ovenpå?
SVAR: Den må gerne ligge uafdækket i 12 måneder.
9.Undertag - Kan PF 1500 Teglunderlag anvendes som vind- og isoleringspap?
SVAR: Nej, produktet er diffusionstæt og kan derfor ikke anvendes som vind- og isoleringspap.
10.Klæbemasser og flydende produkter - Må man bruge klæbeasfalt til at klæbe flamingoplader op af en betonvæg?
SVAR: Nej, det kan man ikke, man risikerer at opløsningsmidlet nedbryder polystyrenen.
11.Klæbemasser og flydende produkter - Hvad kan man bruge til at tætne revner v/ en silotank?
SVAR: klæbeasfalt.
12.Klæbemasser og flydende produkter - Kan bygningsasfalt anvendes på bindingsværk i forbindelse med maling af sokkel?
SVAR: Nej, bygningsasfalt er diffusionstæt og træværket vil derfor ikke kunne "ånde". Man risikerer at træet rådner.Ingen af vores sorte produkter kan bruges på træbeskyttelse.
13.Murfolie - Kan man bruge klæbeasfalt eller lignende produkter til at samle murfolie med?
SVAR: Nej, klæbeasfalt må ikke anvendes pga. indhold af opløsningsmidler. Butyl tape er det rigtige produkt at bruge på en tør, støv- og fedtfri overflade.
14.Radonspærre - Er murfolie godkendt?
SVAR: Der findes reelt ingen fysiske krav til murpap/murfolie bortset fra at produkterne skal være CE godkendt.I henhold til MURO's vejledning anbefales PF 2000 murpap eller produkt med tilsvarende egenskaber til fugt- og radonsikring. 
15.Murfolie - Er murfolie UV bestandig/tåler sollys?
SVAR: Nej
16.Aluminiumsprofiler - Kan alu skotrender monteres direkte på trykimprægneret træ, brædder eller krydsfiner?
SVAR: Vi anbefaler at der altid lægges en bane underpap under skotrende profilerne, da overlæggene ikke loddes eller tætnes på anden måde.
17.Aluprofiler - Hvilken farvekode har en standard sortlakeret profil?
SVAR: RAL 9005
18.Aluprofiler - Hvad kan man bruge under f.eks. Kobberskotrender
SVAR: Underpap evt. Murpap PF 2000.
19.Aluprofiler - Hvornår bruger man rygningsudluftning
SVAR: På hældningstage.Rygningsudluftning giver en mere effektiv ventilation, i forhold til  tagventilationshætter (klipfisk).
20.Tagtilbehør - Hvilket rør passer i faldstamme-
SVAR: Det gør et Ø75 mm rørDet gør et Ø90 rørDet gør et Ø110 rør
21.Diverse - krydsfinerplader - Skal man behandle krydsfinerplader med grundingsasfalt inden påsvejsning af underpap?
SVAR: Nej. Det har ingen effekt. Det er der imod vigtigt at man under påsvejsningen også varmer på krydsfineren således at denne bliver "nøddebrun".. Ligeledes er det en god ide, at rulle pappet op på en trykrulle, så man kan fordelen vægten på helle rullens bredde ved påsvejsning.
22.Diverse - regnvand - Kan/må regnvand afledt fra tagpaptag genanvendes til toiletskyl?
SVAR: Ja, der ingen problemer i at genanvende regnvand fra tagpaptag til toiletskyl.
23.Diverse - Hvilken tagpap kan man anvende som underlag til zinkplader?
SVAR: PF 2300 SBS Undertagsmembran eller en PF 3500 SBS Svejseundermembran er velegnet.Der skal lægges et skillelag mellem tagmembran og zink. Enten i form af en geotextil eller en grundmursplade.
24.Diverse - opbygning - Hvordan renoverer man et build-up tag?
SVAR: Der er to typer build-up tag: Stenene ligger løst oven på tagdækningen; stenene er "smeltet" ned i overfladen. Ligger stenene løst, kan disse blot fjernes og den nye tagdækning laves som en to lags løsning, hvor underpappen enten mekanisk fastgøres eller punkt-/stribesvejses. Er stenene "smeltet" ned i overfladen, anbefales det, at lægge et tyndt lag (20 mm) mineraluld som mekanisk fastgøres sammen med underpappen. Der kan evt. anvendes kileskåret mineraluld, for at sikre afløb fra taget. Overpappen fuldsvejses herefter.Vær opmærksomme på at der ved renovering af taget skal tages stilling til merisolering af taget. Lovkrav !
25.Diverse - Er det OK at bruge strøsalt på taget?
SVAR: Svar: Ja, gerne på overpappen. Men du må til gengæld ikke anvende strøsalt på underpappen, idet salt binder fugt og man derfor kan risikere dampbuler. Hvis du bruger salt på overpappen, skal du også styre saltet, så saltet ikke kommer på metaldelene. Hvis saltet vandes ud over tagfoden kan det give korrosion. Du kan også vælge at bruge miljøsaltet Urea, der ikke angriber metaldele. Men Urea er til gengæld dyrere end strøsalt.
26.Vindspærre - Er RF 650 Vind- og isoleringspap diffusionsåbent?
SVAR: Ja, det er det.